Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7174

Пријавите се!
 
Код:   Статус:   КС:   Фаза:    

План рада

Ознака стандарда
Фаза
КС
Почетак
Крај
B028-2 
2019-08-05
2019-10-05
EN 16942:2016
Goriva – Identifikacija kompatibilnosti vozila – Grafički prikaz informacija za potrošače
B028-2 
2019-07-04
2019-09-04
ISO 20846:2019; FprEN ISO 20846
Naftni proizvodi — Određivanje sadržaja sumpora u gorivima za motorna vozila — Metoda ultraljubičaste fluorescencije
B028-2 
2019-07-04
2019-09-04
ISO 20884:2019; FprEN ISO 20884
Naftni proizvodi - Određivanje sadržaja sumpora u gorivima za motorna vozila - Metoda rendgenske florescentne spektrometrije sa disperzijom talasne dužine
B028-2 
2019-08-15
2019-10-15
ISO 3679:2015; EN ISO 3679:2015
Određivanje karakteristike “zapaljivo/nezapaljivo” i tačke paljenja - Metoda brze ravnoteže u zatvorenoj posudi
B028-2 
2019-05-29
2019-07-29
ISO 3924:2019; FprEN ISO 3924
Naftni proizvodi – Određivanje raspodele opsega ključanja – Metoda gasne hromatografije
B028-2 
2019-01-17
2019-03-17
EN 17178:2019
Goriva za motorna vozila – Sadržaj sumpora u tečnom naftnom gasu – Određivanje uz pomoć ultraljubičaste fluorescencije (UVF)
B028-2 
2018-12-20
2019-02-20
EN 17306:2019
Tečni naftni proizvodi - Određivanje destilacionih karakteristika na atmosferskom pritisku - Mikro-destilacija
B028-2 
2019-08-20
2019-10-20
EN 589:2018
Goriva za motorna vozila — TNG (tečni naftni gas) — Zahtevi i metode ispitivanja
B028-2 
2019-05-07
2019-07-07
ISO/DIS 14935; prEN ISO 14935
Naftni i srodni proizvodi — Određivanje izdržljivosti plamena na fitilju prilikom uranjanja u vatro-otporne fluide
B028-2 
2018-01-15
2018-03-15
ISO/DIS 3104; prEN ISO 3104
Naftni proizvodi - Providne i neprovidne tečnosti - Određivanje kinematičke viskoznosti i izračunavanje dinamičke viskoznosti
B028-2 
2019-05-14
2019-07-14
ISO 4259-1:2017/Amd 1; EN ISO 4259-1:2017/prA1
Naftni i srodni proizvodi – Preciznost metoda merenja i rezultati – Deo 1: Određivanje podataka o preciznosti vezanih za metode ispitivanja - Izmena 1: Ispitni rezultati procesa validacije premeštaju se u izdvojeno uputstvo utvrđene granične vrednosti
B028-2 
2019-05-14
2019-07-14
ISO 4259-2:2017/Amd 1; EN ISO 4259-2:2017/prA1
Naftni i srodni proizvodi – Preciznost metoda merenja i rezultati – Deo 2: Tumačenje i primena podataka o preciznosti vezanih za metode ispitivanja - Izmena 1: Ispravka nekoliko grešaka kod internih pozivanja, grešaka u formulama i u radnim stranama
B028-2 
2019-02-25
2019-04-25
ISO/DIS 4259-3; prEN ISO 4259-3
Naftni i srodni proizvodi – Preciznost metoda merenja i rezultati – Deo 3: Praćenje i upravljanje podacima o preciznosti koji su u vezi sa metodama ispitivanja
B028-2 
2019-05-28
2019-07-28
ISO 6246:2017/Amd 1; EN ISO 6246:2017/prA1
Naftni proizvodi - Sadržaj smole u gorivima - Metoda uparavanja mlaznicom - Izmena 1: Promena zahteva za čistoću n-heptana
B028-2 
2019-05-21
2019-07-21
ISO/DIS 8222; prEN ISO 8222
Merni sistemi za naftu - Etaloniranje - Temperaturne korekcije pri etaloniranju zapreminskih ispitnih rezervoara
B028-2 
2019-06-28
2019-08-28
ISO 6246:2017; EN ISO 6246:2017
Naftni proizvodi - Sadržaj smole u gorivima - Metoda uparavanja uz pomoć mlaza
B028-2 
2017-03-22
2017-05-22
ISO/TR 19441:2018; prCEN ISO/TR 19441
Naftni proizvodi – Veza između temperature i gustine kod goriva, biogoriva i kod komponenata biogoriva
B028-2 
2019-01-22
2019-03-22
prEN 15199-2 rev
Naftni proizvodi - Određivanje opsega raspodele ključanja metodom gasne hromatografije – Deo 2: Teški destilati i ostaci goriva
B028-2 
2018-10-29
2018-12-29
prEN 15199-3
Naftni proizvodi - Određivanje opsega raspodele ključanja metodom gasne hromatografije – Deo 3: Sirova nafta
B028-2 
2019-07-23
2019-09-23
prEN 15199-4 rev
Naftni proizvodi – Određivanje raspodele opsega ključanja metodom gasne hromatografije – Deo 4: Lake frakcije sirove nafte

40 found, page 1 from 2  1 | 2