Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7058

Пријавите се!
 
Код:   Статус:   КС:   Фаза:    

План рада

Ознака стандарда
Фаза
КС
Почетак
Крај
B028-2 
2019-03-14
2019-05-14
EN 12916:2019
Naftni proizvodi – Određivanje tipova aromatičnih ugljovodonika u srednjim destilatima – Metoda tečne hromatografije visokih performansi sa detekcijom indeksa refrakcije
B028-2 
2018-09-20
2018-11-20
EN 589:2018
Goriva za motorna vozila — TNG (tečni naftni gas) — Zahtevi i metode ispitivanja
B028-2 
2019-05-09
2019-07-09
ISO/FDIS 20846; FprEN ISO 20846
Naftni proizvodi — Određivanje sadržaja sumpora u gorivima za motorna vozila — Metoda ultraljubičaste fluorescencije
B028-2 
2019-05-09
2019-07-09
ISO/FDIS 20884; FprEN ISO 20884
Naftni proizvodi - Određivanje sadržaja sumpora u gorivima za motorna vozila - Metoda rendgenske florescentne spektrometrije sa disperzijom talasne dužine
B028-2 
2019-02-22
2019-04-22
ISO 3015:2019; FprEN ISO 3015
Naftni i srodni proizvodi prirodnog ili sintetičkog porekla - Određivanje tačke zamućenja
B028-2 
2019-02-22
2019-04-22
ISO 3016:2019; FprEN ISO 3016
Naftni i srodni proizvodi prirodnog ili sintetičkog porekla - Određivanje tačke tečenja
B028-2 
2019-02-06
2019-04-06
ISO 3405; EN ISO 3405:2019
Naftni proizvodi — Određivanje karakteristika destilacije na atmosferskom pritisku
B028-2 
2019-04-04
2019-06-04
ISO/FDIS 3924; FprEN ISO 3924
Naftni proizvodi – Određivanje raspodele opsega ključanja – Metoda gasne hromatografije
B028-2 
2019-05-06
2019-07-06
ISO 8216-1:2017
Naftni proizvodi — Goriva (klasa F) — Klasifikacija — Deo 1: Kategorije brodskih goriva
B028-2 
2019-05-06
2019-07-06
ISO 8217:2017
Naftni proizvodi — Goriva (klasa F) — Specifikacije za brodska goriva
B028-2 
2019-01-17
2019-03-17
prEN 17178
Goriva za motorna vozila – Sadržaj sumpora u tečnom naftnom gasu – Određivanje uz pomoć ultraljubičaste fluorescencije (UVF)
B028-2 
2018-12-20
2019-02-20
prEN 17306
Tečni naftni proizvodi - Određivanje destilacionih karakteristika na atmosferskom pritisku - Mikro-destilacija
B028-2 
2019-05-07
2019-07-07
ISO/DIS 14935; prEN ISO 14935
Naftni i srodni proizvodi — Određivanje izdržljivosti plamena na fitilju prilikom uranjanja u vatro-otporne fluide
B028-2 
2018-01-15
2018-03-15
ISO/DIS 3104; prEN ISO 3104
Naftni proizvodi - Providne i neprovidne tečnosti - Određivanje kinematičke viskoznosti i izračunavanje dinamičke viskoznosti
B028-2 
2019-05-14
2019-07-14
ISO 4259-1:2017/DAmd 1; EN ISO 4259-1:2017/prA1
Naftni i srodni proizvodi – Preciznost metoda merenja i rezultati – Deo 1: Određivanje podataka o preciznosti vezanih za metode ispitivanja - Izmena 1: Ispitni rezultati procesa validacije premeštaju se u izdvojeno uputstvo utvrđene granične vrednosti
B028-2 
2019-05-14
2019-07-14
ISO 4259-2:2017/DAmd 1; EN ISO 4259-2:2017/prA1
Naftni i srodni proizvodi – Preciznost metoda merenja i rezultati – Deo 2: Tumačenje i primena podataka o preciznosti vezanih za metode ispitivanja - Izmena 1: Ispravka nekoliko grešaka kod internih pozivanja, grešaka u formulama i u radnim stranama
B028-2 
2019-02-25
2019-04-25
ISO/DIS 4259-3; prEN ISO 4259-3
Naftni i srodni proizvodi – Preciznost metoda merenja i rezultati – Deo 3: Praćenje i upravljanje podacima o preciznosti koji su u vezi sa metodama ispitivanja
B028-2 
2019-03-28
2019-05-28
ISO 6246:2017/DAmd 1; EN ISO 6246:2017/prA1
Naftni proizvodi - Sadržaj smole u gorivima - Metoda uparavanja mlaznicom - Izmena 1: Promena zahteva za čistoću n-heptana
B028-2 
2019-05-21
2019-07-21
ISO/DIS 8222; prEN ISO 8222
Merni sistemi za naftu - Etaloniranje - Temperaturne korekcije pri etaloniranju zapreminskih ispitnih rezervoara
B028-2 
2018-11-19
2019-01-19
EN 16942:2016
Goriva – Identifikacija kompatibilnosti vozila – Grafički prikaz informacija za potrošače

39 found, page 1 from 2  1 | 2