Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7346

Пријавите се!
 
Код:   Статус:   КС:   Фаза:    

План рада

Ознака стандарда
Фаза
КС
Почетак
Крај
B028-2 
2019-11-28
2020-01-28
FprCEN/TR 15367-1
Naftni proizvodi — Smernice za dobro održavanje — Deo 1: Dizel-goriva za motorna vozila
B028-2 
2019-12-05
2020-02-05
EN 17178:2019
Tečni naftni proizvodi – Određivanje sadržaja ukupnog isparljivog sumpora u tečnom naftnom gasu pomoću ultraljubičaste fluorescentne spektroskopije
B028-2 
2019-12-04
2020-02-04
ISO 20846:2019; EN ISO 20846:2019
Naftni proizvodi — Određivanje sadržaja sumpora u gorivima za motorna vozila — Metoda ultraljubičaste fluorescencije
B028-2 
2019-12-04
2020-02-04
ISO 20884:2019; EN ISO 20884:2019
Naftni proizvodi - Određivanje sadržaja sumpora u gorivima za motorna vozila - Metoda rendgenske florescentne spektrometrije sa disperzijom talasne dužine
B028-2 
2019-10-17
2019-12-17
ISO/FDIS 4259-3; FprEN ISO 4259-3
Naftni i srodni proizvodi – Preciznost metoda merenja i rezultati – Deo 3: Praćenje i upravljanje podacima o preciznosti koji su u vezi sa metodama ispitivanja
B028-2 
2019-10-24
2019-12-24
prEN 15199-3
Naftni proizvodi - Određivanje opsega raspodele ključanja metodom gasne hromatografije – Deo 3: Sirova nafta
B028-2 
2019-11-28
2020-01-28
EN 15376:2014
Goriva za motorna vozila — Etanol kao komponenta koja se namešava u benzin — Zahtevi i metode ispitivanja
B028-2 
2018-12-20
2019-02-20
EN 17306:2019
Tečni naftni proizvodi - Određivanje destilacionih karakteristika na atmosferskom pritisku - Mikro-destilacija
B028-2 
2019-10-28
2019-12-28
ISO 13758:1996/PRF Amd 1; EN ISO 13758:1996/prA1
Tečni naftni gasovi - Ocenjivanje suvoće propana - Metoda zamrzavanja na ventilu - Izmena 1
B028-2 
2019-05-07
2019-07-07
ISO/FDIS 14935; prEN ISO 14935
Naftni i srodni proizvodi — Određivanje izdržljivosti plamena na fitilju prilikom uranjanja u vatro-otporne fluide
B028-2 
2019-11-28
2020-01-28
ISO 2719:2016; EN ISO 2719:2016
Određivanje tačke paljenja - Metoda u zatvorenom sudu po Penski-Martensu
B028-2 
2018-01-15
2018-03-15
ISO/DIS 3104; prEN ISO 3104
Naftni proizvodi - Providne i neprovidne tečnosti - Određivanje kinematičke viskoznosti i izračunavanje dinamičke viskoznosti
B028-2 
2019-05-14
2019-07-14
ISO 4259-1:2017/Amd 1:2019; EN ISO 4259-1:2017/A1:2019
Naftni i srodni proizvodi – Preciznost metoda merenja i rezultati – Deo 1: Određivanje podataka o preciznosti vezanih za metode ispitivanja - Izmena 1: Ispitni rezultati procesa validacije premeštaju se u izdvojeno uputstvo utvrđene granične vrednosti
B028-2 
2019-05-14
2019-07-14
ISO 4259-2:2017/Amd 1:2019; EN ISO 4259-2:2017/A1:2019
Naftni i srodni proizvodi – Preciznost metoda merenja i rezultati – Deo 2: Tumačenje i primena podataka o preciznosti vezanih za metode ispitivanja - Izmena 1: Ispravka nekoliko grešaka kod internih pozivanja, grešaka u formulama i u radnim stranama
B028-2 
2019-11-12
2020-01-12
ISO/DIS 5165; prEN ISO 5165
Naftni proizvodi – Određivanje kvaliteta paljenja dizel-goriva – Cetanska metoda
B028-2 
2019-11-19
2020-01-19
ISO 6246:2017; EN ISO 6246:2017
Naftni proizvodi - Sadržaj smole u gorivima - Metoda uparavanja uz pomoć mlaza
B028-2 
2019-05-28
2019-07-28
ISO 6246:2017/Amd 1:2019; EN ISO 6246:2017/A1:2019
Naftni proizvodi - Sadržaj smole u gorivima - Metoda uparavanja mlaznicom - Izmena 1: Promena zahteva za čistoću n-heptana
B028-2 
2019-05-21
2019-07-21
ISO/DIS 8222; prEN ISO 8222
Merni sistemi za naftu - Etaloniranje - Temperaturne korekcije pri etaloniranju zapreminskih ispitnih rezervoara
B028-2 
2019-10-22
2019-12-22
ISO 8973:1997/PRF Amd 1; EN ISO 8973:1999/prA1
Tečni naftni gasovi - Metoda izračunavanja gustine i napona pare - Izmena 1
B028-2 
2017-03-22
2017-05-22
ISO/TR 19441:2018; prCEN ISO/TR 19441
Naftni proizvodi – Veza između temperature i gustine kod goriva, biogoriva i kod komponenata biogoriva

37 found, page 1 from 2  1 | 2