Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7466

Пријавите се!
 
Код:   Статус:   КС:   Фаза:    

План рада

Ознака стандарда
Фаза
КС
Почетак
Крај
N086 
2020-01-20
2020-03-20
EN 50411-3-3:2019
Елементи за размештање влакана и спојнице који се користе у оптичким комуникационим системима — Спецификације производа — Део 3-3: Заштитник вареног споја мономодног оптичког влакна
N086 
2020-01-20
2020-03-20
EN 50551-1:2019
Каблови за симплексни и дуплексни пренос који се користе у терминираним кабловским склоповима — Део 1: Образац за детаљну спецификацију и минимални захтеви
N086 
2019-11-08
2020-01-08
EN 60794-1-21:2015/FprA1:2019
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 1-21: Generička specifikacija — Osnovni postupci ispitivanja optičkih kablova — Metode mehaničkih ispitivanja - Amandman 1
N086 
2019-09-20
2019-11-20
EN IEC 61756-1:2020
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Standard za interfejs za sisteme za upravljanje vlaknima - Deo 1: Opšte i smernice
N086 
2020-01-20
2020-03-20
EN IEC 60793-2:2019
Оптичка влакна — Део 2: Спецификације производа — Опште
N086 
2020-01-20
2020-03-20
EN IEC 60793-2-10:2019
Оптичка влакна — Део 2-10: Спецификације производа — Спецификација подврсте мултимодних влакана категорије A1
N086 
2020-01-20
2020-03-20
EN IEC 60794-1-23:2019
Каблови са оптичким влакнима — Део 1-23: Генеричка спецификација — Основне процедуре испитивања оптичких каблова — Методе испитивања кабловских елемената
N086 
2020-01-20
2020-03-20
EN IEC 61169-1-2:2019
Радиофреквенцијски конектори — Део 1-2: Методе електричних испитивања — Унесени губици
N086 
2020-01-20
2020-03-20
EN IEC 61169-24:2019
Радиофреквенцијски конектори — Део 24: Спецификација подврсте — Радиофреквенцијски коаксијални конектори са спајањем помоћу навоја који се обично користе у кабловским мрежама импедансе од 75 Ома (тип F)
N086 
2020-01-20
2020-03-20
EN IEC 61169-64:2019
Радиофреквенцијски конектори — Део 64: Спецификација подврсте — RF коаксијални конектори са унутрашњим пречником спољашњег проводника од 0.8 mm — Карактеристична импеданса од 50 Ома (тип-0,8)
N086 
2020-01-20
2020-03-20
EN IEC 61280-4-1:2019
Процедуре испитивања оптичких комуникационих подсистема — Део 4-1: Кабловска инсталација — Мерење мултимодног слабљења
N086 
2020-01-20
2020-03-20
EN IEC 61300-2-54:2019
Оптички склопови за међусобно повезивање и пасивне компоненте — Основне процедуре испитивања и мерења — Део 2-54: Испитивања — Корозивна атмосфера (мешовити гас)
N086 
2020-01-20
2020-03-20
EN IEC 61300-3-21:2019
Оптички склопови за међусобно повезивање и пасивне компоненте — Основне процедуре испитивања и мерења — Део 3-21: Испитивања и мерења — Време пребацивања
N086 
2020-01-20
2020-03-20
EN IEC 61300-3-54:2019
Оптички склопови за међусобно повезивање и пасивне компоненте — Основне процедуре испитивања и мерења — Део 3-54: Испитивања и мерења — Угаона неусклађеност између осе отвора феруле и осе феруле за цилиндричне феруле
N086 
2020-01-20
2020-03-20
EN IEC 62129-3:2019
Калибрација таласне дужине/оптичке фреквенције мерних инструмената — Део 3: Мерачи оптичке фреквенције коришћењем комбинације оптичких фреквенција
N086 
2020-01-20
2020-03-20
EN IEC 62343-2-1:2019
Динамички модули — Део 2-1: Квалификација поузданости — Образац испитивања
N086 
2020-01-20
2020-03-20
EN IEC 63138-1:2019
Вишеканални радиофреквенцијски конектори — Део 1: Генеричка спецификација — Општи захтеви и методе испитивања
N086 
2019-08-06
2019-10-06
prEN 50377-14-1
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 14-1: Simpleks i dupleks savitljivi kablovi napravljeni od simpleks utikača sa cilindričnom ferulom, koji koriste monomodna optička vlakna kategorija B1 ili B6 prema EN 60793-2-50, za kategoriju C u skladu sa EN 61753 1
N086 
2018-12-12
2019-02-12
prEN 50411-2-4:2018
Elementi za razmeštanje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 2-4: Zaptivene spojnice nerazdvojivog spoja vlakana sa kupolastim poklopcem, tip 1, za kategorije S i A
N086 
2019-06-19
2019-08-19
prEN IEC 61169-15:2019
Radiofrekvencijski konektori — Deo 15: RF koaksijalni konektori sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 4.13 mm (0,163 in) sa spajanjem pomoću navoja — Karakteristična impedansa od 50 Ω (tip SMA)

112 found, page 1 from 6  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6