Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7174

Пријавите се!
 
Код:   Статус:   КС:   Фаза:    

План рада

Ознака стандарда
Фаза
КС
Почетак
Крај
H190 
2018-06-07
2018-08-07
FprEN ISO 11274
Kvalitet zemljišta – Određivanje karakteristike zadržavanja vode – Laboratorijske metode
H190 
2018-06-06
2018-08-06
EN ISO 16558-1:2015/prA1
Kvalitet zemljišta — Rizik koji potiče od naftnih ugljovodonika — Deo 1: Određivanje alifatičnih i aromatičnih frakcija isparljivih naftnih ugljovodonika pomoću gasne hromatografije (statička „headspace” metoda)
H190 
2019-06-06
2019-08-06
ISO 21268-1; FprEN ISO 21268-1
Kvalitet zemljišta — Postupci izluživanja u cilju hemijskog i ekotoksikološkog ispitivanja zemljišta i zemljišnog materijala — Deo 1: Ispitivanje šarže korišćenjem odnosa tečno/čvrsto od 2 l/kg suve materije
H190 
2019-06-06
2019-08-06
ISO 21268-2; FprEN ISO 21268-2
Kvalitet zemljišta — Postupci izluživanja u cilju hemijskog i ekotoksikološkog ispitivanja zemljišta i zemljišnog materijala — Deo 2: Ispitivanje šarže korišćenjem odnosa tečno/čvrsto od 10 l/kg suve materije
H190 
2019-06-06
2019-08-06
ISO 21268-3; FprEN ISO 21268-3
Kvalitet zemljišta — Postupci izluživanja u cilju hemijskog i ekotoksikološkog ispitivanja zemljišta i zemljišnog materijala — Deo 3: Ispitivanje u koloni sa uzvodnim tokom
H190 
2018-05-03
2018-07-03
ISO/FDIS 21268-4; FprEN ISO 21268-4
Kvalitet zemljišta — Postupci izluživanja u cilju hemijskog i ekotoksikološkog ispitivanja zemljišta i zemljišnog materijala — Deo 4: Uticaj pH na izluživanje sa početnim dodavanjem kiseline/baze
H190 
2019-06-15
2019-08-15
ISO 23611-3; FprEN ISO 23611-3
Kvalitet zemljišta — Uzimanje uzoraka zemljišnih beskičmenjaka — Deo 3: Uzimanje uzoraka i ekstrakcija enhitreja iz zemljišta
H190 
2018-11-08
2019-01-08
ISO 23753-1; EN ISO 23753-1:2019
Kvalitet zemljišta — Određivanje dehidrogenazne aktivnosti u zemljištu — Deo 1: Metoda pomoću trifeniltetrazolijum-hlorida (TTC)
H190 
2018-11-08
2019-01-08
ISO 23753-2; EN ISO 23753-2:2019
Kvalitet zemljišta — Određivanje dehidrogenazne aktivnosti u zemljištu — Deo 2: Metoda pomoću jodotetrazolijum-hlorida (INT)
H190 
2019-05-30
2019-07-30
ISO 25177; FprEN ISO 25177
Kvalitet zemljišta — Opis zemljišta na terenu
H190 
2018-10-25
2018-12-25
FprEN 16087
Oplemenjivači zemljišta i supstrati — Određivanje aerobne biološke aktivnosti — Deo 1: Stepen usvojenog kiseonika (OUR)
H190 
2017-12-21
2018-02-21
ISO 28258:2013/FDAmd 1; EN ISO 28258:2013/FprA1
Kvalitet zemljišta — Digitalna razmena podataka o zemljištu - Izmena 1
H190 
2018-09-07
2018-11-07
ISO/DIS 11063; prEN ISO 11063 rev
Kvalitet zemljišta — Metoda direktne ekstrakcije DNK iz uzoraka zemljišta
H190 
2020-01-01
2020-03-01
FprEN ISO 11274
Kvalitet zemljišta – Određivanje karakteristike zadržavanja vode – Laboratorijske metode

14 found, page 1 from 1  1