Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7167

Пријавите се!
 
Код:   Статус:   КС:   Фаза:    

План рада

Ознака стандарда
Фаза
КС
Почетак
Крај
B082 
2019-08-07
2019-10-07
Bezbednost u rudnicima - Metode ispitivanja jamskog vazduha - Uzimanje uzoraka vazduha iz podzemnih rudničkih prostorija
B082 
2019-08-01
2019-10-01
Zaštita na radu u rudarstvu - Metode ispitivanja jamskog vazduha - Uzimanje uzoraka vazduha iz podzemnih rudničkih prostorija, Izmena 1
B082 
2019-08-07
2019-10-07
Bezbednost u rudnicima - Metode ispitivanja jamskog vazduha - Uzimanje uzoraka izduvnih gasova rudničkih dizel-lokomotiva
B082 
2019-08-07
2019-10-07
Bezbednost u rudnicima - Metode ispitivanja jamskog vazduha - Određivanje ugljen-dioksida, kiseonika, metana, vodonika i azota "Orsat" aparatom
B082 
2019-08-07
2019-10-07
Bezbednost u rudnicima - Metode uzimanja uzoraka ugljene prašine za određivanje eksplozivnosti i utvrđivanje intenziteta izdvajanja ugljene prašine
B082 
2019-08-01
2019-10-01
Sigurnost u rudnicima - Metode uzimanja uzoraka ugljene prašine za određivanje eksplozivnosti i utvrđivanje intenziteta izdvajanja ugljene prašine, Izmena 1
B082 
2019-08-07
2019-10-07
Bezbednost u rudnicima - Metode odredivanja stepena opasnosti od metana u rudnicima - Klasifikacija jame i kategorizacija jamskih prostorija
B082 
2019-07-04
2019-09-04
ISO 19225:2017/FDAmd 1; EN ISO 19225:2017/FprA1
Rudarske mašine za podzemnu eksploataciju – Pokretne mašine za vađenje rude na otkopu – Zahtevi za bezbednost za kombinovane otkopne mašine (kombajne) i strugove za otkopavanje - Izmena 1
B082 
2018-11-09
2019-01-09
ISO 19296:2018; EN ISO 19296:2018
Rudarstvo — Pokretne mašine za podzemnu eksploataciju — Bezbednost mašina
B082 
2017-03-11
2017-03-11
ISO 10378:2016
Sulfidni koncentrati bakra, olova i cinka — Određivanje zlata i srebra – Kupelaciona gravimetrijska i plamena atomsko apsorpciona spektrometrijska metoda analize
B082 
2019-04-12
2019-06-12
prEN 1804-1
Mašine za podzemne rudnike — Bezbednosni zahtevi za hidraulične podgrade — Deo 1: Elementi podgrade i opšti zahtevi
B082 
2019-04-12
2019-06-12
prEN 1804-2
Mašine za podzemne rudnike —Bezbednosni zahtevi za hidraulične podgrade — Deo 2: Klipovi i cilindri pogonske grupe
B082 
2019-04-12
2019-06-12
prEN 1804-3
Mašine za podzemne rudnike — Bezbednosni zahtevi za hidraulične podgrade — Deo 3: Hidraulični upravljački sistemi
B082 
2019-03-29
2019-05-29
ISO 13909-5:2016
Kameni ugalj i koks — Mehaničko uzorkovanje — Deo 5: Koks — Uzimanje uzoraka iz protoka materijala
B082 
2019-04-03
2019-06-03
ISO 13909-6:2016
Kameni ugalj i koks - Mehaničko uzorkovanje - Deo 6: Koks - Priprema uzoraka za ispitivanje
B082 
2019-08-01
2019-10-01
ISO 622:2016
Čvrsta mineralna goriva — Određivanje sadržaja fosfora — Fotometrijska metoda redukcije molibden-fosfatom
B082 
2016-01-01
2016-03-01
Rudarstvo - Termini i definicije - Istražno bušenje
B082 
2019-01-01
2019-03-01
Sigurnost u rudnicima - Metode odredivanja eksplozivnosti ugljene prašine
B082 
2019-01-01
2019-03-01
Sigurnost u rudnicima - Odredivanja metanonosnosti ugljenih slojeva - Klasifikacija ugljenih slojeva prema stepenu opasnosti od metana
B082 
2020-01-01
2020-03-01
ISO 11760:2018
Klasifikacija ugljeva

22 found, page 1 from 2  1 | 2