Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7046

Пријавите се!
 
Код:   Статус:   КС:   Фаза:    

План рада

Ознака стандарда
Фаза
КС
Почетак
Крај
N210 
2017-11-24
2018-01-24
CLC/TR 50442:2018
Smernice za komitete za proizvode o pripremi standarda koji se odnose na izloženost ljudi elektromagnetskim poljima
N210 
2018-05-18
2018-07-18
CLC/TR 50600-99-1:2018
Informacione tehnologije – Objekti i infrastruktura u centrima podataka – Deo 99-1: Preporučene prakse za upravljanje energijom
N210 
2018-06-01
2018-08-01
CLC/TR 50600-99-2:2018
Informacione tehnologije – Objekti i infrastruktura u centrima podataka – Deo 99-2: Preporučene prakse za održivost okoline
N210 
2018-06-01
2018-08-01
CLC/TR 50600-99-3:2018
Informacione tehnologije – Objekti i infrastruktura u centrima podataka – Deo 99-3: Uputstvo za primenu SRPS EN 50600 serije standarda
N210 
2017-08-04
2017-10-04
CLC/TR 50669:2017
Rezultati istraživanja elektromagnetske interferencije u opsegu frekvencija ispod 150 kHz
N210 
2018-02-09
2018-04-09
EN 50173-1:2018
Informacione tehnologije — Osnovni kablovski sistemi — Deo 1: Opšti zahtevi
N210 
2018-02-09
2018-04-09
EN 50173-2:2018
Informacione tehnologije - Osnovni kablovski sistemi - Deo 2: Kancelarijske prostorije
N210 
2018-02-09
2018-04-09
EN 50173-3:2018
Informacione tehnologije - Osnovni kablovski sistemi - Deo 3: Industrijske prostorije
N210 
2018-02-09
2018-04-09
EN 50173-4:2018
Informacione tehnologije - Sistemi osnovnih kablovskih sklopova - Deo 4: Kuće
N210 
2018-02-09
2018-04-09
EN 50173-5:2018
Informacione tehnologije - Sistemi osnovnih kablovskih sklopova - Deo 5: Prostorije centara za obradu podataka
N210 
2018-02-09
2018-04-09
EN 50173-6:2018
Informacione tehnologije — Generički kablovski sistemi — Deo 6: Distribuirane usluge u zgradama
N210 
2018-04-13
2018-06-13
EN 50174-1:2018
Informacione tehnologije - Instalisanje kablovskih sklopova - Deo 1: Specifikacija instalisanja i obezbeđenje kvaliteta
N210 
2018-04-13
2018-06-13
EN 50174-2:2018
Informacione tehnologije - Instalisanje kablovskih sklopova - Deo 2: Planiranje i praksa instalisanja unutar zgrada
N210 
2017-09-01
2017-11-01
EN 50364:2018
Standard za proizvod za izloženost ljudi elektromagnetskim poljima uređaja koji rade u frkvencijskom opsegu od 0 Hz do 300GHz, a koriste se za elektronski nadzor proizvoda (EAS), radiofrekvencijsku identifikaciju (RFID) i slične primene
N210 
2018-05-11
2018-07-11
EN 50491-12-1:2018
Opšti zahtevi za Elektronske sisteme za kuće i zgrade (HBEC) i automatizaciju i kontrolne sisteme u zgradama (BACS)- Pametna mreža - Opis primene - Korisnički interfejs i okvir - Deo 12-1: Interfejs između CEM i upravljača resursima kuće/zgrade - Opšti zahtevi i arhitektura
N210 
2017-11-17
2018-01-17
EN 50496:2018
Određivanje izloženosti radnika elektromagnetskim poljima i ocenjivanje rizika na lokaciji predajnika
N210 
2017-10-20
2017-12-20
EN 50527-2-2:2018
Procedura za ocenjivanje izloženosti elektromagnetskim poljima radnika koji imaju aktivne implantabilne medicinske uređaje — Deo 2-2: Specifično ocenjivanje kod radnika sa kadrioverter defibrilatorima (ICD)
N210 
2018-03-30
2018-05-30
FprEN 55015:2018
Granice i metode merenja karakteristika radio-smetnji kod električnih svetiljki i sličnih uređaja
N210 
2017-09-15
2017-11-15
EN 55016-1-2:2014/A1:2018
Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti — Deo 1-2: Aparati za merenje radio-smetnji i imunosti — Sprežni uređaji za merenja kondukcionih smetnji - Izmena 1
N210 
2017-12-15
2018-02-15
EN IEC 61000-3-2:2019
Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 3-2: Granice — Granice za emisije harmonika struje (ulazna struja uređaja ≤ 16 A po fazi)

102 found, page 1 from 6  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6