Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7058

Пријавите се!
 
Код:   Статус:   КС:   Фаза:    

План рада

Ознака стандарда
Фаза
КС
Почетак
Крај
Z085 
2018-11-15
2019-01-15
prEN ISO 12799
Nuklearna energija - Određivanje sadržaja azota u sinterovanim granulama UO2, (U, Gd) O2 i (U, Pu) O2 - Metoda za detekciju inertnog gasa i provodljivosti
Z085 
2018-11-15
2019-01-15
prEN ISO 12800
Tehnologija nuklearnog goriva - Smernice za merenje specifične površine praha oksida uranijuma metodom BET
Z085 
2018-11-15
2019-01-15
prEN ISO 16637
Zaštita od zračenja - Akceleratori medicinskih elektrona - Zahtevi i preporuke za projektoivanje i vrednovanje
Z085 
2018-11-15
2019-01-15
prEN ISO 16639
Zaštita od zračenja - Monitoring i unutrašnja dozimetrija za osoblje koje je izloženo medicinskim radionuklidima kao nezapaljiv izvor
Z085 
2018-11-15
2019-01-15
prEN ISO 16645
Sorbenti za nuklearne objekte - Metoda za definisanje indeksa sorpcionog kapaciteta.
Z085 
2018-11-15
2019-01-15
prEN ISO 18417
Ugalj kao sorbent za nuklearne objekte - Metoda za definisanje indeksa sorpcionog kapaciteta
Z085 
2019-01-31
2019-03-31
ISO/DIS 20785-1; prEN ISO 20785-1
Dozimetrija za izloženost kosmičkom zračenju u civilnom vazduhoplovstvu – Deo 1: Konceptualna osnova za merenja
Z085 
2018-11-15
2019-01-15
prEN ISO 21484
Nuklearna energija - Tehnologija goriva - Određivanje odnosa O/M u MOKS peleti gravimetrijskom metodom
Z085 
2018-11-15
2019-01-15
prEN ISO 22765
Tehnologija nuklearnog goriva - Sinterovane (U, Pu) O2 pelete - Uputstvo za keramografsku pripremu za ispitivanje mikrostrukture
Z085 
2018-08-09
2018-10-09
ISO/FDIS 11665-1; prEN ISO 11665-1
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini – Vazduh: radon-222 – Deo 1: Poreklo radona i kratkoživećih proizvoda raspada i odgovarajuće metode merenja
Z085 
2018-08-09
2018-10-09
prEN ISO 11665-11
Merenje radioaktivnosti u okruženju - Vazduh: radon-222 - Deo 11: Metoda ispitivanja gasa zemljišta sa uzorkovanjem na dubini
Z085 
2018-08-09
2018-10-09
ISO/FDIS 11665-2; prEN ISO 11665-2
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini – Vazduh: radon-222 – Deo 2: Integralna metoda merenja za određivanje srednje potencijalne koncentracije alfa energije kratkoživećih proizvoda raspada
Z085 
2018-08-09
2018-10-09
ISO/DIS 11665-3; prEN ISO 11665-3 rev
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini – Vazduh: radon-222 – Deo 3: Tačkasta metoda merenja za određivanje srednje potencijalne koncentracije alfa energije kratkoživećih proizvoda raspada
Z085 
2018-08-09
2018-10-09
ISO/DIS 11665-5; prEN ISO 11665-5 rev
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini – Vazduh: radon-222 – Deo 5: Metoda kontinualnog merenja koncentracije aktivnosti
Z085 
2018-08-09
2018-10-09
ISO/DIS 11665-6; prEN ISO 11665-6 rev
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini – Vazduh: radon-222 – Deo 6: Tačkasta metoda merenja koncentracije aktivnosti
Z085 
2018-08-09
2018-10-09
prEN ISO 12183
Tehnologija nuklearnog goriva - Kontrolisana potencijalna kulometrijska analiza plutonija
Z085 
2017-01-01
2017-03-01
EN ISO 19238:2017
Zaštita od zračenja - Kriterijumi performansi za servisne laboratorije koje vrše biološku dozimetriju pomoću citogenetike
Z085 
2018-08-09
2018-10-09
ISO/DIS 20785-2; prEN ISO 20785-2
Dozimetrija izloženosti kosmičkom zračenju u civilnom vazduhoplovstvu – Deo 2: Karakterizacija odziva instrumenata
Z085 
2017-01-01
2017-03-01
prEN ISO 27048
Zaštita od zračenja - Ocena doze za praćenje radnika za interno zračenje
Z085 
2018-08-09
2018-10-09
prEN ISO 8769
Referentni izvori - Kalibracija monitora površinske kontaminacije - alfa-, beta- i foton-emiteri

20 found, page 1 from 1  1