Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7314

Пријавите се!
 
Код:   Статус:   КС:   Фаза:    

План рада

Ознака стандарда
Фаза
КС
Почетак
Крај
Z085 
2019-07-01
2019-09-01
CEN ISO/TS 18090-1:2019
Zaštita od zračenja - Karakteristike referentnog impulsnog zračenja - Deo 1: Fotonsko zračenje (ISO/TS 18090-1:2015)
Z085 
2019-07-16
2019-09-16
ISO 11665-1:2019; EN ISO 11665-1:2019
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini – Vazduh: radon-222 – Deo 1: Poreklo radona i kratkoživećih proizvoda raspada i odgovarajuće metode merenja
Z085 
2019-07-16
2019-09-16
ISO 11665-2:2019; EN ISO 11665-2:2019
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini – Vazduh: radon-222 – Deo 2: Integralna metoda merenja za određivanje srednje potencijalne koncentracije alfa energije kratkoživećih proizvoda raspada
Z085 
2019-01-15
2019-03-15
ISO 18417:2017; EN ISO 18417:2019
Ugalj kao sorbent za nuklearne objekte - Metoda za definisanje indeksa sorpcionog kapaciteta
Z085 
2019-03-31
2019-05-31
ISO/DIS 20785-1; prEN ISO 20785-1
Dozimetrija za izloženost kosmičkom zračenju u civilnom vazduhoplovstvu – Deo 1: Konceptualna osnova za merenja
Z085 
2019-01-15
2019-03-15
ISO 21484:2017; EN ISO 21484:2019
Nuklearna energija - Tehnologija goriva - Određivanje odnosa O/M u MOKS peleti gravimetrijskom metodom
Z085 
2019-01-15
2019-03-15
ISO 22765:2016; EN ISO 22765:2019
Tehnologija nuklearnog goriva - Sinterovane (U, Pu) O2 pelete - Uputstvo za keramografsku pripremu za ispitivanje mikrostrukture
Z085 
2018-08-09
2018-10-09
EN ISO 11665-11:2019
Merenje radioaktivnosti u okruženju - Vazduh: radon-222 - Deo 11: Metoda ispitivanja gasa zemljišta sa uzorkovanjem na dubini
Z085 
2018-08-09
2018-10-09
ISO/FDIS 11665-3; prEN ISO 11665-3
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini – Vazduh: radon-222 – Deo 3: Tačkasta metoda merenja za određivanje srednje potencijalne koncentracije alfa energije kratkoživećih proizvoda raspada
Z085 
2018-08-09
2018-10-09
ISO/FDIS 11665-5; prEN ISO 11665-5
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini – Vazduh: radon-222 – Deo 5: Metoda kontinualnog merenja koncentracije aktivnosti
Z085 
2018-08-09
2018-10-09
ISO/FDIS 11665-6; prEN ISO 11665-6
Merenje radioaktivnosti u životnoj sredini – Vazduh: radon-222 – Deo 6: Tačkasta metoda merenja koncentracije aktivnosti
Z085 
2018-08-09
2018-10-09
EN ISO 12183:2019
Tehnologija nuklearnog goriva - Kontrolisana potencijalna kulometrijska analiza plutonija
Z085 
2019-01-07
2019-03-07
prEN ISO 18557
Principi karakterizacije zemljišta, zgrade i infrastrukture kontaminirane radionuklidima u svrhu sanacije
Z085 
2019-01-21
2019-03-21
prEN ISO 19226
Nuklearna energija - Određivanje fluorescencije i pomeranja neutrona po atomu (dpa) u posudi reaktora i unutrašnjosti
Z085 
2017-01-01
2017-03-01
EN ISO 19238:2017
Zaštita od zračenja - Kriterijumi performansi za servisne laboratorije koje vrše biološku dozimetriju pomoću citogenetike
Z085 
2019-01-07
2019-03-07
prEN ISO 19361
Merenje radioaktivnosti - Određivanje aktivnosti beta emitera - Metoda ispitivanja pomoću računanja scintilacije
Z085 
2019-01-11
2019-03-11
prEN ISO 19581
Merenje radioaktivnosti - Gama emisija radionuklida - Metoda brzog skrininga pomoću gama-spektrometrije detektorskih scintilacija
Z085 
2018-08-09
2018-10-09
ISO/DIS 20785-2; prEN ISO 20785-2
Dozimetrija izloženosti kosmičkom zračenju u civilnom vazduhoplovstvu – Deo 2: Karakterizacija odziva instrumenata
Z085 
2017-01-01
2017-03-01
prEN ISO 27048
Zaštita od zračenja - Ocena doze za praćenje radnika za interno zračenje
Z085 
2019-02-25
2019-04-25
prEN ISO 28057 rev
Dozimetri sa čvrstim termoluminiscentnim detektorima za fotonska i elektronska zračenja u radioterapiji

21 found, page 1 from 2  1 | 2