Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7142

Пријавите се!
 
Код:   Статус:   КС:   Фаза:    

План рада

Ознака стандарда
Фаза
КС
Почетак
Крај
U113 
2019-05-23
2019-07-23
FprEN 17277
Hidrometrija - Zahtevi za merenje i klasifikacija instrumenata za merenje intenziteta kiše
U113 
2012-01-01
2012-03-01
ISO 772:2011; EN ISO 772:2011
Hidrometrija - Rečnik i simboli
U113 
2012-01-01
2012-03-01
ISO 4373:2008; EN ISO 4373:2008
Hidrometrija - Uređaji za merenje vodostaja
U113 
2019-03-16
2019-05-16
ISO/AWI 4373; prEN ISO 4373 rev
Hidrometrija - Uređaji za merenje vodostaja
U113 
2012-01-01
2012-03-01
ISO 748:2007; EN ISO 748:2007
Hidrometrija – Merenje protoka vode u otvorenim tokovima korišćenjem hidrometrijskih krila ili plovaka
U113 
2017-03-10
2017-05-10
ISO/CD 748; prEN ISO 748 rev
Hidrometrija – Merenje protoka vode u otvorenim tokovima korišćenjem uređaja za merenje brzine
U113 
2017-01-25
2017-03-25
ISO/CD 772; prEN ISO 772 rev
Hidrometrija - Rečnik i simboli
U113 
2017-01-01
2017-03-01
ISO 15769:2010
Hidrometrija - Uputsva za ugradnju uređaja za merenje brzine korišćenjem uređaja za merenja brzine metodom doplerovog efekta i metodom akustične korelacije
U113 
2017-01-01
2017-03-01
ISO 24155:2016
Hidrometrija - Sistemi prenosa hidrometrijskih podataka - Specifikacija zahteva sistema

9 found, page 1 from 1  1