Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7142

Пријавите се!
 
Код:   Статус:   КС:   Фаза:    

План рада

Ознака стандарда
Фаза
КС
Почетак
Крај
U182 
2019-03-28
2019-07-15
EN 14150:2019
Geosintetičke barijere - Određivanje propustljivosti za tečnosti
U182 
2019-02-08
2019-07-15
ISO 10320:2019; EN ISO 10320:2019
Geosintetika - Identifikacija na licu mesta
U182 
2019-04-23
2019-07-15
ISO 11058:2019; EN ISO 11058:2019
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi - Određivanje karakteristika vodopropustljivosti upravno na ravan epruvete, bez opterećenja
U182 
2018-11-07
2019-07-16
ISO 12957-1:2018; EN ISO 12957-1:2018
Geosintetika - Određivanje karakteristika trenja - Deo 1: Ispitivanje direktnim smicanjem
U182 
2019-07-04
2019-09-04
ISO 13437; FprEN ISO 13437
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi - Metoda za ugradnju, uzimanje uzoraka iz tla i ispitivanje uzoraka u laboratoriji
U182 
2018-12-28
2019-07-16
ISO 17892-11:2019; EN ISO 17892-11:2019
Geotehničko istraživanje i ispitivanje — Laboratorijsko ispitivanje tla — Deo 11: Ispitivanje vodopropusnosti
U182 
2018-09-20
2018-11-20
prEN 15381
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi - Zahtevane karakteristike za izradu kolovoza i gornjih asfaltnih slojeva
U182 
2019-05-16
2019-07-16
prEN 16907-7
Zemljani radovi - Deo 7: Ugradnja hidrauličkim putem otpadnog materijala zaostalog nakon ekstrakcije
U182 
2017-05-11
2017-07-11
FprEN 17097
Geosintetika - Zahtevane karakteristike za površinsku zaštitu kosina i obala
U182 
2019-01-17
2019-03-17
prEN 17323
Polimerne geosintetičke membrane - Određivanje svojstava pri zatezanju
U182 
2018-07-23
2018-09-23
ISO/DIS 10722; prEN ISO 10722
Geosintetika - Procedura ocene indeksa mehaničkog oštećenja u toku ponovljenog opterećenja - Oštećenje prouzrokovano zrnastim materijalom
U182 
2019-03-20
2019-05-20
ISO/DIS 12956; prEN ISO 12956
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi — Određivanje karakteristične veličine otvora
U182 
2019-07-09
2019-09-09
ISO/DIS 12958-1; prEN ISO 12958-1
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi - Određivanje kapaciteta protoka vode u ravni - Deo 1: Ispitivanje za ocenu indeksa
U182 
2019-07-09
2019-09-09
ISO/DIS 12958-2; prEN ISO 12958-2
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi - Određivanje kapaciteta protoka vode u ravni - Deo 2: Ispitivanje performansi
U182 
2019-01-29
2019-03-29
ISO/DIS 12960; prEN ISO 12960
Geotekstili i geotekstilu srodni proizvodi - Metoda selekcionog ispitivanja za određivanje otpornisti prema kiselim i baznim tečnostima (kiselinama i bazama)
U182 
2019-07-11
2019-09-11
ISO 18674-3:2017/DAmd 1; EN ISO 18674-3:2017/prA1
Geotehničko istraživanje i ispitivanje – Geotehnički monitoring pomoću terenske opreme – Deo 3: Merenje pomeranja duž linije: inklinometri - Izmena 1
U182 
2019-12-08
2020-02-08
ISO/FDIS 18674-5; prEN ISO 18674-5
Geotehničko istraživanje i ispitivanje — Geotehnički monitoring terenskom opremom — Deo 5: Merenje promena napona pomoću ćelija za merenje ukupnog napona (TPC)
U182 
2019-01-24
2019-03-24
ISO/DIS 22475-1; prEN ISO 22475-1
Geotehničko istraživanje i ispitivanje — Metode uzorkovanja i merenja podzemnih voda — Deo 1: Tehnički principi izvršenja
U182 
2019-07-05
2019-09-05
ISO/DIS 22476-14; prEN ISO 22476-14
Geotehničko ispitivanje i istraživanje - terenska ispitivanja - Deo 14: Dinamičko sondiranje u bušotini
U182 
2017-07-12
2017-09-12
ISO/FDIS 24576; prEN ISO 24576
Geosintetika - Metoda za određivanje otpornosti naprslih polimernih geosintetičkih barijera pri naprezanju u prirodnim uslovima

43 found, page 1 from 3  1 | 2 | 3