Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7353

Пријавите се!
 
Код:   Статус:   КС:   Фаза:    

План рада

Ознака стандарда
Фаза
КС
Почетак
Крај
U182 
2019-10-17
2019-12-17
FprCEN/TS 17445
Geosintetika - standardno ispitivanje na geosintetičkim proizvodima za simulaciju erozije izazvane padavinama
U182 
2019-08-22
2019-10-22
ISO 10722; EN ISO 10722:2019
Geosintetika - Procedura ocene indeksa mehaničkog oštećenja u toku ponovljenog opterećenja - Oštećenje prouzrokovano zrnastim materijalom
U182 
2019-09-12
2019-11-12
ISO 12956; FprEN ISO 12956
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi — Određivanje karakteristične veličine otvora
U182 
2019-08-08
2019-10-08
ISO 13426-1; EN ISO 13426-1:2019
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi - Čvrstoća unutrašnjih strukturnih spojeva - Deo 1: Geoćelije
U182 
2019-07-04
2019-09-04
ISO 13437:2019; EN ISO 13437:2019
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi - Metoda za ugradnju, uzimanje uzoraka iz tla i ispitivanje uzoraka u laboratoriji
U182 
2019-07-18
2019-09-18
ISO 18674-5:2019; EN ISO 18674-5:2019
Geotehničko istraživanje i ispitivanje — Geotehnički monitoring terenskom opremom — Deo 5: Merenje promena napona pomoću ćelija za merenje ukupnog napona (TPC)
U182 
2019-08-01
2019-10-01
prEN 12715
Izvođenje specijalnih geotehničkih radova — Injektiranje
U182 
2018-09-20
2018-11-20
prEN 15381
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi - Zahtevane karakteristike za izradu kolovoza i gornjih asfaltnih slojeva
U182 
2019-05-16
2019-07-16
prEN 16907-7
Zemljani radovi - Deo 7: Ugradnja hidrauličkim putem otpadnog materijala zaostalog nakon ekstrakcije
U182 
2017-05-11
2017-07-11
FprEN 17097
Geosintetika - Zahtevane karakteristike za površinsku zaštitu kosina i obala
U182 
2019-01-17
2019-03-17
prEN 17323
Polimerne geosintetičke membrane - Određivanje svojstava pri zatezanju
U182 
2019-07-09
2019-09-09
ISO/DIS 12958-1; prEN ISO 12958-1
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi - Određivanje kapaciteta protoka vode u ravni - Deo 1: Ispitivanje za ocenu indeksa
U182 
2019-07-09
2019-09-09
ISO/DIS 12958-2; prEN ISO 12958-2
Geotekstil i geotekstilu srodni proizvodi - Određivanje kapaciteta protoka vode u ravni - Deo 2: Ispitivanje performansi
U182 
2019-01-29
2019-03-29
ISO/FDIS 12960; prEN ISO 12960
Geotekstili i geotekstilu srodni proizvodi - Metoda selekcionog ispitivanja za određivanje otpornisti prema kiselim i baznim tečnostima (kiselinama i bazama)
U182 
2019-10-02
2019-12-02
ISO 18674-3:2017/PRF Amd 1; EN ISO 18674-3:2017/prA1
Geotehničko istraživanje i ispitivanje – Geotehnički monitoring pomoću terenske opreme – Deo 3: Merenje pomeranja duž linije: inklinometri - Izmena 1
U182 
2019-10-09
2019-12-09
ISO/DIS 18674-4; prEN ISO 18674-4
Geotehničko istraživanje i ispitivanje — Geotehnički monitoring terenskom opremom — Deo 4: Merenje pritiska porne vode: Pijezometri
U182 
2019-09-16
2019-11-16
ISO/FDIS 22475-1; prEN ISO 22475-1
Geotehničko istraživanje i ispitivanje — Metode uzorkovanja i merenja podzemnih voda — Deo 1: Tehnički principi izvršenja
U182 
2019-07-05
2019-09-05
ISO/FDIS 22476-14; FprEN ISO 22476-14
Geotehničko ispitivanje i istraživanje - terenska ispitivanja - Deo 14: Dinamičko sondiranje u bušotini
U182 
2019-10-24
2019-12-24
ISO/DIS 22476-9; prEN ISO 22476-9
Geotehničko istraživanje i ispitivanje — Terensko ispitivanje — Deo 9: Ispitivanje terenskom krilnom sondom
U182 
2017-07-12
2017-09-12
ISO/DIS 24576; prEN ISO 24576
Geosintetika - Metoda za određivanje otpornosti naprslih polimernih geosintetičkih barijera pri naprezanju u prirodnim uslovima

45 found, page 1 from 3  1 | 2 | 3