Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7058

Пријавите се!
 
Код:   Статус:   КС:   Фаза:    

План рада

Ознака стандарда
Фаза
КС
Почетак
Крај
N020 
2019-05-24
2019-07-24
FprHD 605-S3
Električni kablovi - Dopunske metode ispitivanja
N020 
2018-12-27
2019-02-27
HD 629-1-S3:2019
Metode ispitivanja za pribor za upotrebu sa energetskim kablovima i za naznačeni napon od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Deo 1: Pribor za kablove sa ekstrudovanom izolacijom
N020 
2019-01-23
2019-03-23
prEN 50305:2018
Primene na železnici — Kablovi za železnička vozna sredstva sa posebnim karakteristikama koje se odnose na požar — Metode ispitivanja
N020 
2019-01-16
2019-03-16
prEN 50306-1:2018
Primene na železnici — Kablovi za železnička vozna sredstva sa posebnim karakteristikama koje se odnose na požar — Tankoslojni — Deo 1: Opšti zahtevi
N020 
2019-01-16
2019-03-16
prEN 50306-2:2018
Primene na železnici — Kablovi za železnička vozna sredstva sa posebnim karakteristikama koji se odnose na požar — Tankoslojni — Deo 2: Jednožilni kablovi
N020 
2019-01-16
2019-03-16
prEN 50306-3:2018
Primene na železnici — Energetski i upravljački kablovi sa posebnim karakteristikama koje se odnose na požar za železnička vozna sredstva — Tankoslojni — Deo 3: Jednožilni i višežilni kablovi, ekranizovani i sa tankoslojnim plaštom
N020 
2019-01-16
2019-03-16
prEN 50306-4:2018
Primene na železnici — Kablovi sa posebnim karakteristikama koje se odnose na požar za železnička vozna sredstva — Tankoslojni — Deo 4: Višežilni i višeparični kablovi sa plaštom
N020 
2018-08-17
2018-10-17
EN 50620:2017/A1:2019
Električni kablovi – Kablovi za punjenje električnih vozila - Izmena 1
N020 
2018-08-17
2018-10-17
EN 60317-0-1:2014/prA1:2018
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje — Deo 0-1: Opšti zahtevi — Bakarna lakirana žica okruglog poprečnog preseka -Izmena 1
N020 
2018-08-17
2018-10-17
EN 60317-0-3:2008/prA2:2018
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje – Deo 0-3: Opšti zahtevi – Lakirana aluminijumska žica okruglog poprečnog preseka – Izmena 2
N020 
2018-05-25
2018-07-25
prEN 60317-0-8:2018
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje — Deo 0-8: Opšti zahtevi — Gola ili lakirana bakarna žica pravougaonog poprečnog preseka, obmotana izolacijom na bazi vlakana od poliester-stakla, impregnirana smolom ili lakom ili neimpregnirana
N020 
2018-11-07
2019-01-07
EN 60317-20:2014/prA1:2018
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje – Deo 20: Lemljiva bakarna žica okruglog poprečnog preseka, lakirana poliuretanom, klase 155 - Izmena 1
N020 
2018-11-07
2019-01-07
EN 60317-21:2014/prA1:2018
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje – Deo 21: Lemljiva bakarna žica okruglog poprečnog preseka, lakirana poliuretanom i prekrivena poliamidom, klase 155 -Izmena 1
N020 
2018-11-14
2019-01-14
EN 60317-23:2014/prA1:2018
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje –– Deo 23: Lemljiva bakarna žica okruglog poprečnog preseka, lakirana poliesterimidom, klase 180 - Izmena 1
N020 
2018-11-07
2019-01-07
EN 60317-35:2014/prA1:2018
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje — Deo 35: Lemljiva bakarna žica okruglog poprečnog preseka, lakirana poliuretanom, klase 155, sa vezivnim slojem - Izmena 1
N020 
2018-11-07
2019-01-07
EN 60317-36:2014/prA1:2018
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje –– Deo 36: Lemljiva bakarna žica okruglog poprečnog preseka, lakirana poliesterimidom, klase 180, sa vezivnim slojem - Izmena 1
N020 
2018-11-07
2019-01-07
EN 60317-55:2014/prA1:2018
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje — Deo 55: Lemljiva bakarna žica okruglog poprečnog preseka, lakirana poliuretanom i prekrivena poliamidom, klase 180 - Izmena 1
N020 
2018-11-07
2019-01-07
EN 60317-68:2017/prA1:2018
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje – Deo 68: Aluminijumska žica pravougaonog poprečnog preseka, lakirana polivinil-acetalom klase 120 - Izmena 1
N020 
2018-08-17
2018-10-17
prEN 60317-80:2018
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje – Deo 80: Bakarna žica pravougaonog poprečnog preseka lakirana polivinil-acetalom klase 120 sa vezivnim slojem
N020 
2019-04-01
2019-06-01
EN 60754-1:2014/prA1:2019
Ispitivanje gasova koji nastaju tokom sagorevanja materijala iz kablova — Deo 1: Određivanje sadržaja kiselih halogenih gasova - Izmena 1

67 found, page 1 from 4  1 | 2 | 3 | 4