Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7346

Пријавите се!
 
Код:   Статус:   КС:   Фаза:    

План рада

Ознака стандарда
Фаза
КС
Почетак
Крај
N020 
2019-11-22
2020-01-22
FprEN 50305
Primene na železnici — Kablovi za železnička vozna sredstva sa posebnim karakteristikama koje se odnose na požar — Metode ispitivanja
N020 
2019-11-22
2020-01-22
FprEN 50306-1
Primene na železnici — Kablovi za železnička vozna sredstva sa posebnim karakteristikama koje se odnose na požar — Tankoslojni — Deo 1: Opšti zahtevi
N020 
2019-11-22
2020-01-22
FprEN 50306-2
Primene na železnici — Kablovi za železnička vozna sredstva sa posebnim karakteristikama koji se odnose na požar — Tankoslojni — Deo 2: Jednožilni kablovi
N020 
2019-11-22
2020-01-22
FprEN 50306-3
Primene na železnici — Energetski i upravljački kablovi sa posebnim karakteristikama koje se odnose na požar za železnička vozna sredstva — Tankoslojni — Deo 3: Jednožilni i višežilni kablovi, ekranizovani i sa tankoslojnim plaštom
N020 
2019-11-22
2020-01-22
FprEN 50306-4
Primene na železnici — Kablovi sa posebnim karakteristikama koje se odnose na požar za železnička vozna sredstva — Tankoslojni — Deo 4: Višežilni i višeparični kablovi sa plaštom
N020 
2019-11-14
2020-01-14
EN 50620:2017/A1:2019
Električni kablovi – Kablovi za punjenje električnih vozila - Izmena 1
N020 
2019-07-05
2019-09-05
EN 60317-0-1:2014/A1:2019
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje — Deo 0-1: Opšti zahtevi — Bakarna lakirana žica okruglog poprečnog preseka -Izmena 1
N020 
2019-07-05
2019-09-05
EN 60317-0-3:2008/A2:2019
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje – Deo 0-3: Opšti zahtevi – Lakirana aluminijumska žica okruglog poprečnog preseka – Izmena 2
N020 
2019-07-05
2019-09-05
EN IEC 60317-0-8:2019
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje — Deo 0-8: Opšti zahtevi — Gola ili lakirana bakarna žica pravougaonog poprečnog preseka, obmotana izolacijom na bazi vlakana od poliester-stakla, impregnirana smolom ili lakom ili neimpregnirana
N020 
2019-11-14
2020-01-14
EN 60317-20:2014/A1:2019
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje – Deo 20: Lemljiva bakarna žica okruglog poprečnog preseka, lakirana poliuretanom, klase 155 - Izmena 1
N020 
2019-11-14
2020-01-14
EN 60317-21:2014/A1:2019
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje – Deo 21: Lemljiva bakarna žica okruglog poprečnog preseka, lakirana poliuretanom i prekrivena poliamidom, klase 155 -Izmena 1
N020 
2019-11-14
2020-01-14
EN 60317-23:2014/A1:2019
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje –– Deo 23: Lemljiva bakarna žica okruglog poprečnog preseka, lakirana poliesterimidom, klase 180 - Izmena 1
N020 
2019-11-14
2020-01-14
EN 60317-35:2014/A1:2019
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje — Deo 35: Lemljiva bakarna žica okruglog poprečnog preseka, lakirana poliuretanom, klase 155, sa vezivnim slojem - Izmena 1
N020 
2019-11-14
2020-01-14
EN 60317-36:2014/A1:2019
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje –– Deo 36: Lemljiva bakarna žica okruglog poprečnog preseka, lakirana poliesterimidom, klase 180, sa vezivnim slojem - Izmena 1
N020 
2019-11-14
2020-01-14
EN 60317-55:2014/A1:2019
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje — Deo 55: Lemljiva bakarna žica okruglog poprečnog preseka, lakirana poliuretanom i prekrivena poliamidom, klase 180 - Izmena 1
N020 
2019-11-14
2020-01-14
EN 60317-68:2017/A1:2019
Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje – Deo 68: Aluminijumska žica pravougaonog poprečnog preseka, lakirana polivinil-acetalom, klase 120 - Izmena 1
N020 
2019-10-11
2019-12-11
EN 60754-1:2014/FprA1:2019
Ispitivanje gasova koji nastaju tokom sagorevanja materijala iz kablova — Deo 1: Određivanje sadržaja kiselih halogenih gasova - Izmena 1
N020 
2019-10-11
2019-12-11
EN 60754-2:2014/FprA1:2019
Ispitivanje gasova koji nastaju tokom sagorevanja materijala iz kablova — Deo 2: Određivanje kiselosti (pH-merenjem) i provodnosti - Izmena 1
N020 
2019-11-14
2020-01-14
EN 60851-2:2009/A2:2019
Žice za namotaje -- Metode ispitivanja-- Deo 2: Određivanje dimenzija - Izmena 2
N020 
2019-07-05
2019-09-05
EN 60851-3:2009/A2:2019
Žice za namotaje – Metode ispitivanja – Deo 3: Mehaničke osobine – Izmena 2

66 found, page 1 from 4  1 | 2 | 3 | 4