Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7139

Пријавите се!
 
Код:   Статус:   КС:   Фаза:    

План рада

Ознака стандарда
Фаза
КС
Почетак
Крај
N064 
2019-04-05
2019-06-05
EN IEC 61820-1:2019
Električne instalacije za zemaljsko osvetljenje na aerodromima - Deo 1: Osnovni principi
N064 
2019-06-21
2019-08-21
HD 60364-7-706:2007/FprA1:2019
Električne instalacije u zgradama - Deo 7-706: Zahtevi za specijalne instalacije ili lokacije - Provodne lokacije sa ograničenim kretanjem - Izmena 1
N064 
2018-08-29
2018-10-29
HD 60364-7-708:2017/FprAA
Električne instalacije niskog napona – Deo 7-708: Zahtevi za specijalne instalacije ili lokacije – Auto-kampovi, kampovi i slične lokacije - Izmena A
N064 
2018-07-13
2018-09-13
HD 60364-7-709:2009/A12:2019
Električne instalacije niskog napona — Deo 7-709: Zahtevi za specijalne instalacije ili lokacije — Marine i slične lokacije - Izmena
N064 
2018-01-12
2018-03-12
HD 60364-7-711:2019
Električne instalacije niskog napona - Deo 7-711: Zahtevi za specijalne instalacije ili lokacije - Izložbe, predstave i štandovi
N064 
2018-01-12
2018-03-12
FprHD 60364-7-719
Niskonaponske električne instalacije - Deo 7-719: Zahtevi za specijalne instalacije ili lokacije - Instalacije osvetljenja za oznake za reklamiranje kod kojih izlazni naznačeni napon ne prelazi 1000 V,koje su osvetljene fluoroscentnim sijalicama sa grejnom katodom, cevima sa fotoelektričnim pražnjenjem (neonskim cevima), sijalicama sa induktivnim pražnjenjem, svetlećim diodama (LED) i/il LED modulima
N064 
2018-10-26
2018-12-26
FprHD 60364-7-721:2017/FprAA:2018
Električne instalacije niskog napona - Deo 7-721: Zahtevi za specijalne instalacije ili lokacije - Električne instalacije u kamp prikolicama i motornim kamp kućicama - Izmena 1
N064 
2018-07-11
2018-09-11
HD 60364-7-722:2018/FprAA:2018
Električne instalacije niskog napona – Deo 7-722: Zahtevi za specijalne instalacije ili lokacije – Napajanje električnih vozila - Izmena 1
N064 
2019-01-11
2019-03-11
HD 60364-8-1:2019
Električne instalacije niskog napona – Deo 8-1: Energetska efikasnost
N064 
2019-06-14
2019-08-14
HD 60364-8-1:2019/AC:2019-06
Električne instalacije niskog napona – Deo 8-1: Energetska efikasnost - Ispravka
N064 
2018-08-09
2018-10-09
HD 60364-8-2:2018/A11:2019
Električne instalacije niskog napona – Deo 8-2: Električne instalacije niskog napona kombinovanih sistema za proizvodnju/potrošnju električne energije - Izmena A11
N064 
2019-06-19
2019-08-19
prEN 50110-2
Rad na električnoj instalaciji — Deo 2: Nacionalni prilozi
N064 
2019-04-22
2019-06-22
prEN IEC 60664-1:2019
Koordinacija izolacije za opremu u niskonaponskim sistemima — Deo 1: Principi, zahtevi i ispitivanja
N064 
2018-01-12
2018-03-12
HD 60364-4-42:2011/FprAB:2019
Električne instalacije niskog napona — Deo 4-42: Zaštita radi ostvarivanja bezbednosti — Zaštita od toplotnog dejstva - Izmena A
N064 
2019-07-03
2019-09-03
HD 60364-5-54:2011/prA1:2019
Električne instalacije niskog napona - Deo 5-54: Izbor i postavljanje električne opreme – Uzemljenje i zaštitni provodnici - Izmena 1
N064 
2018-12-27
2019-02-27
HD 60364-7-702:2010/prAA:2018
Električne instalacije niskog napona – Deo 7-702: Zahtevi za specijalne instalacije ili lokacije- Bazeni za plivanje i fontane - Izmena
N064 
2018-09-13
2018-11-13
prHD 60364-7-710:2018
Električne instalacije niskog napona — Deo 7-710: Zahtevi za specijalne instalacije ili lokacije — Lokacije za pružanje medicinskih usluga
N064 
2018-11-07
2019-01-07
prHD IEC 60364-7-701:2018
Električne instalacije niskog napona - Deo 7-701: Zahtevi za specijalne instalacije ili lokacije - Lokacije koje sadrže kade i tuševe
N064 
Električne instalacije niskog napona — Deo 5-557: Izbor i postavljanje električne opreme – Pomoćna kola
N064 
2012-01-01
2012-03-01
IEC 60092-101:1994+AMD1:1995 CSV
Električne instalacije na brodovima-Deo 101: Definicije i opšti zahtevi

47 found, page 1 from 3  1 | 2 | 3