Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7167

Пријавите се!
 
Код:   Статус:   КС:   Фаза:    

План рада

Ознака стандарда
Фаза
КС
Почетак
Крај
N048 
2018-12-24
2019-01-24
EN IEC 60512-99-002:2019
Konektori za elektronsku opremu - ispitivanja i merenja - Deo 99-002: Redosled ispitivanja izdržljivosti - Ispitivanje 99b, Redosled ispitivanja kod nenamernog rastavljanja pod električnim opterećenjem
N048 
2019-06-21
2019-08-01
FprEN 61076-3-123:2019
Konektori za elektronsku opremu - Zahtevi za proizvod - Deo 3-123: Pravougaoni konektori - Pojedinačna specifikacija za hibridne konektore za primenu u industriji i za napajanje i prenos podataka sa optičkim vlaknima, sa zabravljivanjem kopčom
N048 
2018-12-24
2019-01-24
EN IEC 61076-3-124:2019
Konektori za elektronsku opremu - zahtevi za proizvod - Deo 3-124: Pravougaoni konektori - Pojedinačna specifikacija za desetopinske učvršćene i slobodne pravougaone konektore, sa elektromagnetskom zaštitom, za I/O i mogućnošću prenosa podataka na frekvencijama do 500 MHz
N048 
2018-12-14
2019-01-24
EN IEC 62966-1:2019
Mehaničke konstrukcije za električnu i elektronsku opremu - Kontrolni sistem za IT ormare - Deo 1: Mehanički zahtevi i zahtevi za dimenzije
N048 
2019-04-26
2019-06-25
prEN IEC 60352-3:2019
Nelemljeni spojevi – Deo 3: Nelemljeni dostupni spojevi ostvareni bez skidanja izolacije – Opšti zahtevi, metode ispitivanja i praktično uputstvo
N048 
2019-04-26
2019-06-25
prEN IEC 60352-4:2019
Nelemljeni spojevi – Deo 4: Nelemljeni nedostupni spojevi ostvareni bez skidanja izolacije – Opšti zahtevi, metode ispitivanja i praktično uputstvo
N048 
2018-01-17
2018-03-17
prEN 60512-28-100:2017
Konektori za elektronske uređaje — Ispitivanja i merenja — Deo 28-100: Ispitivanja celovitosti signala do 1 000 MHz na serijama konektora IEC 60603-7 i IEC 61076-3 — Ispitivanja od 28a do 28g
N048 
2018-08-17
2018-10-16
FprEN IEC 60917-1:2019
Utvrđeni redosled za razvoj mehaničkih sklopova za primenu elektronske opreme — Deo 1: Opšti standard
N048 
2018-12-14
2019-02-13
prEN IEC 61076-2-011:2018
Konektori za elektronsku opremu - Zahtevi za proizvode - Deo 2-011: Okrugli konektori - Pojedinačna specifikacija za bajonet konektore zasnovane na uparivanju prema IEC 61076-2
N048 
2017-11-24
2018-01-24
prEN 61076-2-114:2017
Konektori za elektronsku opremu - Zahtevi za proizvod - Deo 2-114: Okrugli konektori - Pojedinačna specifikacija za konektore za prenos snage sa zabravljivanjem navojem M8.
N048 
2018-07-13
2018-09-13
prEN IEC 61076-8-100:2018
Konektori za elektronsku opremu - Zahtevi za proizvode - Deo 8-102: Konektori snage - Pojedinačna specifikacija za 2P ili 3P tip konektora snage i sa 2P signalnom elektromagnetskom zaštitom i zaptivanjem sa plastičnim kućištem za nazivnu struju od 20 A
N048 
2018-07-13
2018-09-11
prEN IEC 61076-8-101:2018
Konektori za elektronsku opremu - Zahtevi za proizvode - Deo 8-102: Konektori snage - Pojedinačna specifikacija za 2P ili 3P tip konektora snage i sa 2P signalnom elektromagnetskom zaštitom i zaptivanjem sa plastičnim kućištem za nazivnu struju od 40 A
N048 
2018-07-13
2018-09-11
prEN IEC 61076-8-102:2018
Konektori za elektronsku opremu - Zahtevi za proizvode - Deo 8-102: Konektori snage - Pojedinačna specifikacija za 2P ili 3P tip konektora snage i sa 2P signalnom elektromagnetskom zaštitom i zaptivanjem sa plastičnim kućištem za nazivnu struju od 150 A
N048 
2019-03-15
2019-05-16
prEN IEC 61969-1:2019
Mehanički sklopovi za elektronsku opremu — Kućišta za spoljnu montažu — Deo 1: Smernice za dizajn
N048 
2019-03-15
2019-05-16
prEN IEC 61969-3:2019
Mehanički sklopovi za elektronsku opremu — Kućišta za spoljnu montažu — Deo 3: Zahtevi za životnu sredinu, ispitivanja i aspekti bezbednosti
N048 
2019-03-23
2019-05-25
prEN IEC 62966-2:2019
Mehaničke konstrukcije za električnu i elektronsku opremu - Ugradnja pregrada za IT ormare - Dio 2: kvalifikacija za protok vazduha, odvajanje vazduha i uslovi za klimatizaciju
N048 
2019-03-01
2019-05-03
prEN IEC 63171-6:2019
Konektori za električne i elektronske komponente - Zahtevi za proizvod - Deo 6: Konektori - Pojedinačna specifikacija za dvopinske i četvoropinske (podaci / napajanje), slobodne i pričvršćene konektore sa elektromagnetskom zaštitom, sa sposobnošću prenosa i mogućnošću napajanja na frekvencijama do 600 MHz
N048 
2019-08-16
2019-10-16
prEN IEC 60512-9-5
Konektori za elektronske uređaje – Ispitivanja i merenja – Deo 9-5: Ispitivanja izdržljivosti – Postupak 9e: Strujno opterećenje, ciklično
N048 
2019-06-14
2019-08-14
prEN IEC 62610-6:2019
Mehaničke konstrukcije za električnu i elektronsku opremu - Termičko upravljanje ormarima u skladu sa IEC 60297 i IEC 60917 serijom - Deo 6: Recirkulacija vazduha i premošćenje unutrašnjih ormara
N048 
2019-03-15
2019-05-16
prEN IEC 63171-1:2019
Konektori za elektronsku opremu - Deo 1: Bakarni konektor LC vrste, za upotrebu sa paralelno upredenim paricama kablova

28 found, page 1 from 2  1 | 2