Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7142

Пријавите се!
 
Код:   Статус:   КС:   Фаза:    

План рада

Ознака стандарда
Фаза
КС
Почетак
Крај
H147 
2018-11-06
2019-01-06
prEN 14614
Kvalitet vode - Uputstvo za ocenjivanje hidromorfoloških karakteristika reka
H147 
2018-12-06
2019-02-06
EN 17211:2019
Kvalitet vode - Uputstvo za mapiranje morske trave i makroalgi u eulitoralnoj zoni
H147 
2019-02-14
2019-04-14
EN 17218:2019
Kvalitet vode - Smernice za uzimanje uzoraka mezoplanktona iz morske i brakične vode pomoću sita
H147 
2018-03-26
2018-05-26
prEN 17233
Kvalitet vode - Smernice za ocenjivanje efikasnosti i povezanu metriku prolaza riba korišćenjem telemetrije
H147 
2018-11-22
2019-01-22
EN ISO 10704:2019
Kvalitet vode – Merenje ukupne alfa i beta aktivnosti u slatkoj vodi – Metoda tankog sloja
H147 
2017-08-22
2017-10-22
ISO 11348-2:2007/Amd 1:2018; EN ISO 11348-2:2008/A1:2018
Kvalitet vode - Određivanje efekta inhibicije uzoraka vode na emisiju svetlosti Vibrio fischeri (ispitivanje luminiscentnim bakterijama) - Deo 2: Metoda sa isušenim tečnim uzorkom bakterija_ Izmena 1
H147 
2018-11-22
2019-01-22
ISO 12010:2019; EN ISO 12010:2019
Kvalitet vode — Određivanje polihlorovanih alkana kratkog lanca (SCCP) u vodi — Metoda gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom (GC-MS) i hemijskom jonizacijom negativnih jona (NCI)
H147 
2019-05-09
2019-07-09
ISO 21253-1; FprEN ISO 21253-1
Kvalitet vode - Metoda za više primena - Deo 1: Uputstvo za identifikaciju ciljanih jedinjenja pomoću gasne i tečne hromatografije i masene spektrometrije
H147 
2019-05-09
2019-07-09
ISO 21253-2; FprEN ISO 21253-2
Kvalitet vode - Metoda za više primena - Deo 2: Uputstvo za procenu analitičkih metoda primenjivih na više vrsta organskih supstanci
H147 
2019-06-13
2019-08-13
ISO/FDIS 22125-1; FprEN ISO 22125-1
Kvalitet vode - Tehnetium 99 - Deo 1: Metoda ispitivanja tečnim scintilacionim brojanjem
H147 
2019-06-13
2019-08-13
ISO/FDIS 22125-2; FprEN ISO 22125-2
Kvalitet vode - Tehnetium 99 - Deo 1: Metoda ispitivanja indukovano kuplovanom plazma masenom spektroskopijom (ICP-MS)
H147 
2018-10-23
2018-12-23
ISO/DIS 22908; prEN ISO 22908
Kvalitet vode- Ra228- Metoda ispitivanja pomoću tečnog scintilacionog brojanja
H147 
2019-05-02
2019-07-02
ISO 5815-1; FprEN ISO 5815-1
Kvalitet vode - Određivanje biohemijske potrošnje kiseonika posle n dana (BODn)- Deo 1: Metoda razbraživanja i zasejavanja dodavanjem aliltiourea kiseline
H147 
ISO 7393-2:2017; EN ISO 7393-2:2018
Kvalitet vode - Određivanje slobodnog hlora i ukupnog hlora - Deo 1: Titrimetrijska metoda sa N, N-dietil-1,4-fenilendiaminom
H147 
2019-03-25
2019-05-25
EN ISO 9697:2019
Kvalitet vode - Ukupna beta aktivnost u slatkoj vodi - Metoda ispitivanja korišćenjem debeloslojnog izvora
H147 
2019-03-29
2019-05-29
EN ISO 9698:2019
Kvalitet vode – Određivanje koncentracije aktivnosti tricijuma – Metoda tečnog scintilacionog brojanja
H147 
2019-07-11
2019-09-11
EN 938:2016/prA1
Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu – Natrijum-hlorit
H147 
2019-04-08
2019-06-08
ISO/DIS 13161; prEN ISO 13161
Kvalitet vode – Merenje koncentracije aktivnosti polonijuma 210 u vodi pomoću alfa spektrometrije
H147 
2019-06-13
2019-08-13
ISO 13164-1:2013; prEN ISO 13164-1
Kvalitet vode - Radon 222 - Deo 1: Opšti principi
H147 
2019-06-13
2019-08-13
ISO 13164-2:2013; prEN ISO 13164-2
Kvalitet vode - Radon-222: Metoda ispitivanja pomoću gama spektrometrije

45 found, page 1 from 3  1 | 2 | 3