Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7046

Пријавите се!
 
Код:   Статус:   КС:   Фаза:    

План рада

Ознака стандарда
Фаза
КС
Почетак
Крај
H147 
2018-10-25
2018-12-25
EN 12873-3:2019
Uticaj materijala na vodu namenjenu za ljudsku upotrebu - Uticaj usled migracije - Deo 3: Metoda ispitivanja za smole za izmenu jona i apsorpciju
H147 
2018-11-06
2019-01-06
prEN 14614
Kvalitet vode - Uputstvo za ocenjivanje hidromorfoloških karakteristika reka
H147 
2018-05-17
2018-07-17
EN 17075:2018
Kvalitet vode- Opšti zahtevi i izvođenje postupka ispitivanja opreme za monitoring voda - Merna oprema
H147 
2018-09-06
2018-11-06
EN 17123:2018
Kvalitet vode- Smernice za određivanje stepena modifikacije hidromorfoloških karakteristika tekućih voda i voda u priobalnom području
H147 
2018-11-15
2019-01-15
EN 17136:2019
Kvalitet vode- Uputstvo za postupke kvantitativne analize makrobeskičmenjaka na terenu i u laboratoriji, iz površinskih kopnenih voda
H147 
2018-11-15
2019-01-15
EN 17204:2019
Kvalitet vode- Uputstvo za analizu mezoplanktona iz morske i slankaste vode
H147 
2018-12-06
2019-02-06
EN 17211:2019
Kvalitet vode - Uputstvo za mapiranje morske trave i makroalgi u eulitoralnoj zoni
H147 
2018-11-08
2019-01-08
EN 17215:2019
Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu - Koagulanti na bazi gvožđa- Analitička metoda
H147 
2019-02-14
2019-04-14
EN 17218:2019
Kvalitet vode - Smernice za uzimanje uzoraka mezoplanktona iz morske i brakične vode pomoću sita
H147 
2018-03-26
2018-05-26
prEN 17233
Kvalitet vode - Smernice za ocenjivanje efikasnosti i povezanu metriku prolaza riba korišćenjem telemetrije
H147 
2018-09-19
2018-11-19
EN ISO 10634:2018
Kvalitet vode - Uputstvo za pripremu i obradu organskih jedinjenja slabo rastvorljivih u vodi radi kasnijeg vrednovanja njihove biorazgradivosti u vodenoj sredini
H147 
2018-11-22
2019-01-22
EN ISO 10704:2019
Kvalitet vode – Merenje ukupne alfa i beta aktivnosti u slatkoj vodi – Metoda obrazovanja tankog sloja
H147 
2017-06-19
2017-08-19
EN ISO 11348-1:2008/A1:2018
Kvalitet vode - Određivanje efekta inhibicije uzoraka vode na emisiju svetlosti Vibrio fischeri (ispitivanje luminiscentnim bakterijama) - Deo 1: Metoda sa sveže pripremljenim bakterijama- Izmena 1
H147 
2017-06-20
2017-08-20
EN ISO 11348-2:2008/A1:2018
Kvalitet vode - Određivanje efekta inhibicije uzoraka vode na emisiju svetlosti Vibrio fischeri (ispitivanje luminiscentnim bakterijama) - Deo 2: Metoda sa isušenim tečnim uzorkom bakterija_ Izmena 1
H147 
2017-08-22
2017-10-22
ISO 11348-2:2007/Amd 1:2018; EN ISO 11348-2:2008/A1:2018
Kvalitet vode - Određivanje efekta inhibicije uzoraka vode na emisiju svetlosti Vibrio fischeri (ispitivanje luminiscentnim bakterijama) - Deo 2: Metoda sa isušenim tečnim uzorkom bakterija_ Izmena 1
H147 
2017-06-20
2017-08-20
EN ISO 11348-3:2008/A1:2018
Kvalitet vode - Određivanje efekta inhibicije uzoraka vode na emisiju svetlosti Vibrio fischeri (ispitivanje luminiscentnim bakterijama) - Deo 3: Metoda sa liofiliziranim uzorkom bakterija
H147 
2018-09-28
2018-11-28
EN ISO 11704:2018
Kvalitet vode – Merenje ukupne alfa i beta aktivnosti – Metoda tečnog scintilacionog brojanja
H147 
2018-11-22
2019-01-22
ISO 12010:2019; EN ISO 12010:2019
Kvalitet vode — Određivanje polihlorovanih alkana kratkog lanca (SCCP) u vodi — Metoda gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom (GC-MS) i hemijskom jonizacijom negativnih jona (NCI)
H147 
2018-06-27
2018-08-27
ISO 15681-2:2018; EN ISO 15681-2:2018
Kvalitet vode - Određivanje sadržaja ortofosfata i ukupnog fosfora protočnom analizom ( FIA i CFA ) - Deo 2: Metoda sa konstantnim protokom (CFA)
H147 
2018-12-11
2019-02-11
ISO/FDIS 21253-1; FprEN ISO 21253-1
Kvalitet vode - Metoda za više primena - Deo 1: Uputstvo za identifikaciju ciljanih jedinjenja pomoću gasne i tečne hromatografije i masene spektrometrije

49 found, page 1 from 3  1 | 2 | 3