Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7043

Пријавите се!
 
Код:   Статус:   КС:   Фаза:    

План рада

Ознака стандарда
Фаза
КС
Почетак
Крај
H035 
2019-04-04
2019-06-04
FprEN 13523-11
Metali na koje je prevlaka naneta sistemom namotaja — Metode ispitivanja — Deo 11: Otpornost na rastvarače (ispitivanje trljanjem)
H035 
2019-04-04
2019-06-04
FprEN 13523-17
Metali na koje je prevlaka naneta sistemom namotaja — Metode ispitivanja — Deo 17: Prianjanje uklanjajućih filmova
H035 
2019-04-04
2019-06-04
FprEN 13523-19
Metali na koje je prevlaka naneta sistemom namotaja — Metode ispitivanja — Deo 19: Konstrukcija ploča i metoda ispitivanja atmosferskom izlaganju
H035 
2019-04-04
2019-06-04
FprEN 16074
Boje i lakovi — Određivanje sadržaja neisparljivih materija i stepena razlivanja materijala za prevlaku koji se nanose sistemom namotaja
H035 
2019-05-16
2019-07-16
EN 927-10:2019
Boje i lakovi — Materijali za prevlaku i sistemi prevlaka za spoljašnje površine drveta — Deo 10: Otpornost na slepljivanje boja i lakova na drvetu
H035 
2019-05-02
2019-07-02
FprEN 927-13
Boje i lakovi — Materijali za prevlaku i sistemi prevlaka za spoljašnje površine drveta — Deo 13: Ocenjivanje otpornosti na udar prevlake na drvenoj podlozi
H035 
2019-05-02
2019-07-02
FprEN 927-3
Boje i lakovi — Materijali za prevlaku i sistemi prevlaka za spoljašnje površine drveta — Deo 3: Ispitivanje prirodnim starenjem
H035 
2019-05-01
2019-07-01
ISO 1518-1; FprEN ISO 1518-1
Boje i lakovi — Određivanje otpornosti na grebanje — Deo 1: Metoda sa stalnim opterećenjem
H035 
2019-04-29
2019-06-29
ISO 1518-2; FprEN ISO 1518-2
Boje i lakovi — Određivanje otpornosti na grebanje — Deo 2: Metoda sa promenljivim opterećenjem
H035 
2019-04-25
2019-06-25
ISO 16014-5; FprEN ISO 16014-5
Plastične mase — Određivanje srednje vrednosti molarne mase i raspodele molarnih masa polimera pomoću hromatografije koja isključuje veličinu — Deo 5: Metoda rasipanja svetlosti
H035 
2019-05-09
2019-07-09
ISO/FDIS 17872; FprEN ISO 17872
Boje i lakovi - Smernice za prosecanje oznaka kroz prevlake na metalnim pločama radi ispitivanja korozije
H035 
2019-04-09
2019-06-09
ISO 18451-1:2019; FprEN ISO 18451-1
Pigmenti, sredstva za bojenje i punioci – Terminologija – Deo 1: Opšti termini
H035 
2019-05-10
2019-07-10
ISO 2431; FprEN ISO 2431
Boje i lakovi — Određivanje vremena isticanja pomoću posuda za isticanje
H035 
2019-04-25
2019-06-25
ISO/FDIS 2808; FprEN ISO 2808
Boje i lakovi — Određivanje debljine filma
H035 
2019-05-16
2019-07-16
ISO 2812-3:2019; EN ISO 2812-3:2019
Boje i lakovi — Određivanje otpornosti na tečnosti — Deo 3: Metoda pomoću apsorpcionog sredstva
H035 
2019-05-02
2019-07-02
ISO/FDIS 3233-2; FprEN ISO 3233-2
Boje i lakovi — Određivanje zapreminske frakcije neisparljivih materija — Deo 2: Metoda kojom se sadržaj neisparljivih materija određuje u skladu sa ISO 3251 i kojom se gustina suvog filma određuje Arhimedovim principom pomoću ploče za ispitivanje sa prevlakom
H035 
2019-04-12
2019-06-12
ISO 3251; FprEN ISO 3251
Boje, lakovi i plastične mase - Određivanje sadržaja neisparljivih materija
H035 
2019-04-12
2019-06-12
ISO 6504-1:2019; FprEN ISO 6504-1
Boje i lakovi - Određivanje pokrivne moći - Deo 1: Metoda po Kubelka-Munku za belu i svetle boje
H035 
2019-05-16
2019-07-16
ISO 787-17:2019; prEN ISO 787-17
Opšte metode za ispitivanje pigmenata i punilaca – Deo 17: Poređenje moći posvetljivanja belih pigmenata
H035 
2019-05-16
2019-07-16
ISO 8130-1:2019; EN ISO 8130-1:2019
Materijali za prevlaku u prahu — Deo 1: Određivanje raspodele veličine čestica prosejavanjem

102 found, page 1 from 6  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6