Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7138

Пријавите се!
 
Код:   Статус:   КС:   Фаза:    

План рада

Ознака стандарда
Фаза
КС
Почетак
Крај
B082 
2019-06-30
2019-08-30
Bezbednost u rudarstvu - Metode ispitivanja jamskog vazduha - Uzimanje uzoraka vazduha iz podzemnih rudnickih prostorija
B082 
2019-06-30
2019-06-30
Bezbednost u rudnicima - Metode ispitivanja jamskog vazduha - Uzimanje uzoraka izduvnih gasova rudničkih dizel-lokomotiva
B082 
2019-06-30
2019-08-30
Bezbednost u rudnicima - Metode ispitivanja jamskog vazduha - Određivanje ugljendioksida, kiseonika, metana, vodonika i azota orsat-aparatom
B082 
2019-06-30
2019-06-30
Sigurnost u rudnicima - Metode uzimanja uzoraka ugljene prašine za određivanje eksplozivnosti i utvrđivanje intenziteta izdvajanja ugljene prašine
B082 
2019-06-30
2019-06-30
Bezbednost u rudnicima - Metode odredivanja stepena opasnosti od metana u rudnicima - Klasifikacija jame i kategorizacija jamskih prostorija
C017-1 
2019-07-08
2019-09-08
Metode hemijskih analiza - Kvantitativna hemijska analiza sirovog gvožđa, livenog gvožđa, niskolegiranih čelika, visokolegiranih čelika, legura aluminijuma i legura bakra metodom optičko-emisione spektrometrije u kojoj se za pobuđivanje koristi visokonaponska kondenzovana varnica - Izmena 1
Z085 
2019-07-01
2019-09-01
FprCEN ISO/TS 18090-1
Zaštita od zračenja - Karakteristike referentnog impulsnog zračenja - Deo 1: Fotonsko zračenje (ISO/TS 18090-1:2015)
Z204 
2019-04-22
2019-06-22
ISO/TS 19091:2019; CEN ISO/TS 19091:2019
Inteligentni transportni sistemi — Kooperativni ITS — Upotreba V2I i I2V komunikacija za aplikacije koje se odnose na raskrsnice sa signalizacijom
G061 
2018-12-06
2019-02-06
ISO/TS 21003-7:2019; prCEN ISO/TS 21003-7 rev
Višeslojni sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu unutar zgrada — Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
M115 
2017-11-23
2018-01-23
ISO/TS 21083-2; CEN ISO/TS 21083-2:2019
Metode ispitivanja efikasnosti sredstava za filtraciju protiv sferičnih nanomaterijala - Deo 2:Delovi opsega veličine od 3nm do 30nm
Z204 
2019-05-30
2019-07-30
ISO/PRF TS 21177; FprCEN ISO/TS 21177
Inteligentni transportni sistemi — Usluge sigurnosne ITS stanice za sigurno uspostavljanje sesije i autentikaciju
Z204 
2019-02-20
2019-04-20
ISO/TS 21189:2019; CEN ISO/TS 21189:2019
Inteligentni transportni sistemi - Kooperativni ITS - Zahtevi za ispitivanje i Izjava o usaglašenosti za primenu protokola (PICS) pro forma za CEN ISO/TS 17426
C135 
2019-05-30
2019-07-30
ISO/PRF TS 25107.2; FprCEN ISO/TS 25107
Ispitivanje bez razaranja — Uputstva za plan obuke za ispitivanja bez razaranja
PKS B067 
2019-06-20
2019-08-20
FprCEN ISO/TS 35105
Industrija nafte i prirodnog gasa - Arktičke aktivnosti – Zahtevi za materijal za arktičke aktivnosti
C017-2 
2018-04-26
2018-06-26
FprCEN/TR 10366
Čelik za armiranje betona - Čelik za armiranje betona pogodan za zavarivanje - Armaturne šipke dobijene odmotavanjem kotura kontrolorom proizvoda
C017-1 
2019-04-18
2019-06-18
CEN/TR 10367:2019
Legirani čelici – Određivanje sadržaja hroma – Optička emisiona spektrometrijska metoda sa induktivno spregnutom plazmom
Z204 
2019-05-30
2019-07-30
FprCEN/TR 12896-9
Javni transport – Referentni model podataka – Deo 9: Informativna dokumentacija
P256 
2019-04-04
2019-06-04
FprCEN/TR 15273-5
Primene na železnici — Profili — Deo 5: Osnove, objašnjenja i primeri
U071 
2018-10-11
2018-12-11
CEN/TR 15868:2018
Pregled odredaba koje važe u mestu upotrebe, a koje se koriste zajedno sa evropskim standardom za beton i razvojem prakse
M115 
2018-10-04
2018-12-04
CEN/TR 16798-2:2019
Energetske performanse zgrada - Ventilacija u zgradama - Deo 2: Interpretacija zahteva u EN 16798-1 - Ulazni parametri unutrašnje sredine i ocenjivanje energetskih performansi zgrada sa akcentom na kvalitet unutrašnjeg vazduha, toplotu sredine, osvetljenje i akustiku (Modul M1-6)

5755 found, page 1 from 288  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7