Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 6991

Пријавите се!
 
Код:   Статус:   КС:   Фаза:    

План рада

Ознака стандарда
Фаза
КС
Почетак
Крај
B082 
2019-03-25
2019-05-25
Geološke oznake i simboli - Oznake za geomorfološke elemente
B082 
2019-03-25
2019-05-25
Geološke oznake i simboli - Strukturne oznake
B082 
2019-03-25
2019-05-25
Geološke oznake i simboli - Geološke granice
B082 
2019-03-25
2019-05-25
Geološke oznake i simboli - Oznake za inženjersko-geološke, hidrogeološke i ekogeološke pojave
B082 
2019-03-25
2019-05-25
Geološke oznake i simboli - Oznake za ležišta mineralnih sirovina
G061 
2018-11-02
2019-01-02
ISO/TR 18486:2018; CEN ISO/TR 18486:2018
Plastične mase – Parametri za upoređivanje spektra svetlosnog fluksa laboratorijskog svetlosnog izvora, koji se primenjuje za simulaciju starenja, sa referentnim sunčevim spektrom svetlosnog fluksa
G061 
2018-09-28
2018-11-28
ISO/TS 15874-7:2018; CEN ISO/TS 15874-7:2018
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu — Polipropilen (PP) — Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
G061 
2018-09-28
2018-11-28
ISO/TS 15875-7:2018; CEN ISO/TS 15875-7:2018
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu — Umreženi polietilen (PE-X) — Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
G061 
2018-09-28
2018-11-28
ISO/TS 15876-7:2018; CEN ISO/TS 15876-7:2018
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu — Polibutilen (PB) — Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
G061 
2018-09-28
2018-11-28
ISO/TS 15877-7:2018; CEN ISO/TS 15877-7:2018
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu — Hlorovani polivinilhlorid (PVC-C) — Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Z204 
2019-02-21
2019-04-21
ISO/PRF TS 19091; FprCEN ISO/TS 19091
Inteligentni transportni sistemi — Kooperativni ITS — Upotreba V2I i I2V komunikacija za aplikacije koje se odnose na raskrsnice sa signalizacijom
Z229 
2019-01-03
2019-03-03
CEN ISO/TS 19590:2019
Nanotehnologije - Raspodela veličina i koncentracija neorganskih nanočestica u vodenim sredinama dobijena primenom masene spektrometrije indukovano kuplovane plazme pojedinačnih čestica
G061 
2018-12-06
2019-02-06
ISO/TS 21003-7; prCEN ISO/TS 21003-7 rev
Višeslojni sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu unutar zgrada — Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
M115 
2017-11-23
2018-01-23
ISO/TS 21083-2; CEN ISO/TS 21083-2:2019
Metode ispitivanja efikasnosti sredstava za filtraciju protiv sferičnih nanomaterijala - Deo 2:Delovi opsega veličine od 3nm do 30nm
Z204 
2019-02-20
2019-04-20
ISO/TS 21189; FprCEN ISO/TS 21189
Inteligentni transportni sistemi - Kooperativni ITS - Zahtevi za ispitivanje i Izjava o usaglašenosti za primenu protokola (PICS) pro forma za CEN ISO/TS 17426
G061 
2018-09-28
2018-11-28
ISO/TS 22391-7:2018; CEN ISO/TS 22391-7:2018
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu – Polietilen sa povećanom otpornošću na temperaturu (PE-RT) – Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
C135 
2018-10-26
2018-12-26
ISO/PRF TS 25107; FprCEN ISO/TS 25107
Ispitivanje bez razaranja — Uputstva za plan obuke za ispitivanja bez razaranja
C017-2 
2018-04-26
2018-06-26
FprCEN/TR 10366
Čelik za armiranje betona - Čelik za armiranje betona pogodan za zavarivanje - Armaturne šipke dobijene odmotavanjem kotura kontrolorom proizvoda
C017-1 
2019-01-17
2019-03-17
FprCEN/TR 10367
Legirani čelici – Određivanje sadržaja hroma – Optička emisiona spektrometrijska metoda sa induktivno spregnutom plazmom
Z204 
2019-04-11
2019-06-11
FprCEN/TR 12896-9
Javni transport – Referentni model podataka – Deo 9: Informativna dokumentacija

5973 found, page 1 from 299  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7