COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7535

Пријавите се!
 

C135 Испитивање без разарања

Ознака: C135
Статус: Aktivna
Председник/ца: мр Ђурђија Чашић
Секретар/ка: Јелена Милић Deyab


Наслов на српском језику

Испитивање без разарања

Наслов на енглеском језику

Non-destructive testing

Подручје рада на српском језику

Терминологија, методе испитивања без разарања метала и заварених спојева, опрема и општи принципи за следеће методе: ултразвучно испитивање, радиографско и радиоскопско испитивање, испитивање течним пенетрантима, испитивање магнетним честицама, испитивање вртложним струјама, визуелно испитивање, испитивање на непропусност као и квалификација и сертификација особља за испитивање без разарања.

Подручје рада на енглеском језику

Terminology, non-destructive testing methods of metals and welds, equipment and general principles for following methods: ultrasonic testing, radiographic and radioscopic testing, liquid penetrant testing, magnetic particle testing, eddy current testing, visual testing, leak testing, as well as qualification and certification of non-destructive testing personnel.

Програм рада

Веза са свим међународним/европским комитетима

CEN/TC 138
Non-destructive testing
ISO/TC 135
Non-destructive testing
CEN/TC 121/WG 21
Testing of welds