COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7532

Пријавите се!
 

C107 Корозија и заштита материјала од корозије металним и другим неорганским превлакама

Ознака: C107
Статус: Aktivna
Председник/ца: др Боре Јегдић
Секретар/ка: Бранка Томашевић


Наслов на српском језику

Корозија и заштита материјала од корозије металним и другим неорганским превлакама

Наслов на енглеском језику

Corrosion and corrosion protection with metallic and other inorganic coatings

Подручје рада на српском језику

Стандардизација у области корозије метала и легура укључујући и методе испитивања корозије и методе за заштиту од корозије. Стандардизација карактеристика заштитних и украсних металних и неметалних превлака (искључујући боје и друге органске превлаке) које се наносе на металну површину електролизом, топљењем, вакуумом или хемијским средствима, као и стандардизација из области термичког распршивања и превлака нанетих термичким распршивањем.

Подручје рада на енглеском језику

Standardization in the field of corrosion of metals and alloys including corrosion test methods and corrosion prevention methods. Standardization of the characteristics of protective and decorative metallic and non-metallic coatings (excluding paints and other organic coatings) on metal surface applied by electrolysis, fusion, vacuum or chemical means, such as standardization in the field of thermal spraying and coatings applied by thermal spraying.

Програм рада

Веза са свим међународним/европским комитетима

CEN/TC 240
Thermal spraying and thermally sprayed coatings
CEN/TC 262
Metallic and other inorganic coatings, including for corrosion protection and corrosion testing of metals and alloys
ISO/TC 107
Metallic and other inorganic coatings
ISO/TC 156
Corrosion of metals and alloys
CEN/TC 219
Cathodic protection