COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7532

Пријавите се!
 

Z229 Нанотехнологије

Ознака: Z229
Статус: Aktivna
Председник/ца: проф.др Дејана Димитријевић
Секретар/ка: Биљана Степановић


Наслов на српском језику

Нанотехнологије

Наслов на енглеском језику

Nanotechnologies

Подручје рада на српском језику

Терминолигија, класификација и номенклатура наноматеријала; метрологије, мерења и карактеризације (укључујући и поступке карактеризације); аспекте заштите здравља, безбедности и заштите животне средине; производа нанотехнологија и спецификација материјала.

Подручје рада на енглеском језику

Terminoligija, classification and nomenclature of nanomaterials, metrology, measurement and characterization (including the characterization); aspects of health, safety and environmental protection, nanotechnology products and specification of materials.

Програм рада

Веза са свим међународним/европским комитетима

CEN/TC 352
Nanotechnologies
ISO/TMBG
Technical Management Board - groups
ISO/TC 229
Nanotechnologies
CEN/SS I44
Nanotechnologies
ISO/TC 229
Nanotechnologies