COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7537

Пријавите се!
 

U254 Флексибилне траке за хидроизолацију

Ознака: U254
Статус: Престала са радом
Председник/ца:
Секретар/ка:


Наслов на српском језику

Флексибилне траке за хидроизолацију

Наслов на енглеском језику

Flexible sheets for waterproofing

Подручје рада на српском језику

Флексибилни, тракасти материјали за хидроизлоацију која обухвата спецификације, класификације, захтеве за производе, методе испитивања, вредновање усаглашености флексибилних битуменских и синтетичких трака за хидроизолацију зграда, мостова, тунела и других грађевинских и инжењерских објеката.

Подручје рада на енглеском језику

Standardization in the field of flexible sheets for waterproofing which covers specifications, classifications, product requirements, test methods, evaluation of conformity for bitumen and synthetic flexsible sheets for waterproofing of buildings, bridges, tunels and other building construction and civil engineering

Програм рада