COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7535

Пријавите се!
 

B336 Битумен, битуменска везива и флексибилне траке за хироизолацију

Ознака: B336
Статус: Aktivna
Председник/ца: Слађана Лукић Бандука
Секретар/ка: Јелена Божовић


Наслов на српском језику

Битумен, битуменска везива и флексибилне траке за хироизолацију

Наслов на енглеском језику

Bitumen, bitumenous binders and flexible sheets for waterproofing

Подручје рада на српском језику

Стандардизација у облсти битумена насталих рафинацијом нафте, модификованих битумена, битумена модификованих полимером са танком превлаком за хидроизолацију, битуменске емулзије, разређених и омекшаних битуменских везива, који се користе у изградњи путева и у другим индустријским областима примене, као и деривата пиролизе угља и флексибилних, тракастих материјала за хидроизолацију, битуменских и синтетичких трака за хидроизолацију зграда, мостова, тунела и других грађевинских и инжењерских објеката. Стандардизација ових производа се врши са аспекта терминологије, класификација, спецификација, метода узимања узорака, мерења, анализа, испитивања и оцењивања усаглашености.

Подручје рада на енглеском језику

Standardization in the field of bitumens originating from oil refinig process, modified bitumens, polymer modified bituminous thick coatings for waterproofing, bitumenous emulsions, cut-back and fluxed bituminous binders, suitable for the use in the construction and maintenance of roads and other industrial applications, also derivates from coal pyrolysis and flexible sheets for waterproofing, bitumen and synthetic flexible sheets for waterproofing of buildings, bridges, tunnels and other building and engineering constructions. Standardization of all stated products is carried out in terms of terminology, classification, specifications, methods of sampling, measurement, analysis, testing and conformity assessment.

Програм рада

Веза са свим међународним/европским комитетима

CEN/TC 317
Derivatives from coal pyrolysis
CEN/TC 336
Bituminous binders
CEN/TC 361
Polymer modified bituminous thick coatings for waterproofing - Definitions/requirements and test methods
CEN/TC 254
Flexible sheets for waterproofing
CEN/TC 349
Sealants for joints in building construction
CEN/SS B02
Structures