COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7540

Пријавите се!
 

U227 Материјали за путеве

Ознака: U227
Статус: Aktivna
Председник/ца: проф.др Горан Младеновић
Секретар/ка: Душан Пајовић


Наслов на српском језику

Материјали за путеве

Наслов на енглеском језику

Road material

Подручје рада на српском језику

Стандардизација у области материјала за завршну обраду путева која обухвата терминологију, класификације, захтеве за производе, методе испитивања, карактеристике површина и вредновање усаглашености асфалта и других битуменских мешавина, бетонских путева, материјала за испуну спојева и хидрауличних мешавина.

Подручје рада на енглеском језику

Standardization in the field of materials for final dressing of roads which covers terminology, classifications, product requirements, test methods, evaluation of conformity of bituminous mixtures, concrete pavements, materials for joint fillers and hydraulically bound mixtures

Програм рада

Веза са свим међународним/европским комитетима

CEN/TC 227
Road materials