COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7532

Пријавите се!
 

N010 Флуиди за примену у електротехници

Ознака: N010
Статус: Aktivna
Председник/ца: др Јелена Лукић
Секретар/ка: Весна Богдановић


Наслов на српском језику

Флуиди за примену у електротехници

Наслов на енглеском језику

Fluids for electrotechnical applications

Подручје рада на српском језику

Предмет и поручје рада Комисије за стандарде KS N010 је припрема спецификације производа, методе испитивања, као и поступака за одржавањe и смерница за коришћење течних и гасовитих диелектрика. Комисисија за стандарде KS N010 такође припрема спецификације и поступке одржавања и смернице за коришћење средстава за подмазивање и управљачких флуида за парне турбине, генераторе и системе управљања, као и припрему метода за испитивање тих флуида. Публикације комисије за стандарде KS N010 су сврстане у три категорије:методе испитивања, спецификације и смернице за поступке одржавања и коришћења.

Подручје рада на енглеском језику

The working task for technical committee KS N010 is to prepare product specifications, test methods as well as maintenance and use guides for liquid and gaseous dielectrics. Also to prepare specifications and maintenance and use guides for lubricants and control fluids for steam turbines, generators and control systems as well as to assist in the preparation of test methods for such fluids.KS N010 publications fall into the following 3 categories: Test methods, Specifications and Maintenance and use guides.

Програм рада

Веза са свим међународним/европским комитетима

TC 10
Fluids for electrotechnical applications
CLC/SR 10
Fluids for electrotechnical applications