COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7532

Пријавите се!
 

A292 Безбедност и отпорност

Ознака: A292
Статус: Aktivna
Председник/ца: проф.др Зоран Кековић
Секретар/ка: Мирјана Мирковић-Ђорђевић


Наслов на српском језику

Безбедност и отпорност

Наслов на енглеском језику

Security and resilience

Подручје рада на српском језику

Спречавање и откалањање последица кризних ситуација и савремених безбедносних претњи преко техничких, људских, организационих, оперативних и управљачких приступа. Безбедност у циљу побољшања безбедности и отпорности друштва у најширем слислу; менаџмент ризицима; спречавање криминала на индустријским постројењима и објектима, образовним институцијама, болницама, објектима за становање, продавницама, трговима и јавним површинама при пројектовању зграда, постројења и површина; дриштвена безбедност укључујући аспекте спречавања инцидената, одговора на инциденте, улбажавање последица инцидента, остваривање континуитета пословања и опоравка током и после дестабилизирајућег инцидента или инцидента који ремети пословање; пружање услуга приватног обезбеђења.

Подручје рада на енглеском језику

Prevent the consequences of crisis situations and modern security threats through technical, human, organizational, operational and management approaches. Improvement of the security and resilience of society; risk management; prevention of crime in industrial plants and facilities, educational institutions, hospitals, residental facilities, shops, squares and public areas, plants and surfaces; provide safety including aspects of incident prevention, response to incidents, mitigation of consequences of an incident, achievement of business continuity and recovery during and after a disruptive incident; provision of private security

Веза са свим међународним/европским комитетима

CEN/TC 325
Crime prevention through building, facility and area design
CEN/TC 391
Societal and Citizen Security
CEN/TC 439
Private security services
ISO/TC 262
Risk management
CEN/TC 388
Perimeter Protection
ISO/TC 292
Security and resilience
CEN/SS A11
Security services