COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7532

Пријавите се!
 

N086 Комуникациони проводници, каблови, компоненте, прибор, уређаји и системи

Ознака: N086
Статус: Aktivna
Председник/ца: Весна Мачар
Секретар/ка: Младен Радојичић


Наслов на српском језику

Комуникациони проводници, каблови, компоненте, прибор, уређаји и системи

Наслов на енглеском језику

Communication wires, cables, components, accessories, equipment and systems

Подручје рада на српском језику

Оптичка влакна и каблови са оптичким влакнима, оптичке компоненте и уређаји за међуповезивање, оптички системи и активни уређаји, каблови, проводници, таласоводи, РФ конектори, РФ и микроталасне пасивне компоненте и прибор, комуникациони каблови, коаксијални каблови, вишепарични комуникациони каблови за пренос података.

Подручје рада на енглеском језику

Optical fibres and optical fibre cables, Fibre optic interconnect, passive and connectorised components, Fibre optic interconnecting devices and passive components, Fibre optic systems and active devices, Cables, wires, waveguides, RF connectors, RF and microwave passive components and accessories, Communication cables, Coaxial cables, Multicore, multipair and quad data communication cables.

Програм рада

Веза са свим међународним/европским комитетима

TC 86
Fibre optics
TC 86/SC 86A
Fibres and cables
TC 86/SC 86B
Fibre optic interconnecting devices and passive components
TC 86/SC 86C
Fibre optic systems and active devices
CLC/SR 86
Fibre optics
CLC/SR 86B
Fibre optic interconnecting devices and passive components
CLC/SR 86C
Fibre optic systems and active devices
CLC/TC 86A
Optical fibres and optical fibre cables
CLC/TC 86BXA
Fibre optic interconnect, passive and connectorised components
CLC/SR 46
Cables, wires, waveguides, R.F. connectors, R.F. and microwave passive components and accessories
CLC/SC 46XA
Coaxial cables
CLC/TC 46X
Communication cables
CLC/SC 46XA
Coaxial cables
CLC/SC 46XC
Multicore, multipair and quad data communication cables
CLC/SR 46C
Wires and symmetric cables
CLC/SR 46F
RF and microwave passive components
TC 46
Cables, wires, waveguides, RF connectors, RF and microwave passive components and accessories
TC 46/SC 46A
Coaxial cables
TC 46/SC 46C
Wires and symmetric cables
TC 46/SC 46F
RF and microwave passive components