Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7411

Пријавите се!
 

C263

Ознака: C263
Статус: Престала са радом
Председник/ца:
Секретар/ка:


Наслов на српском језику

Нема информација.

Наслов на енглеском језику

Сигурно чување новца, вредносних предмета и носилаца података Secure storage of cash,valuables and data media

Подручје рада на српском језику

Облици, мере технички услови и методе испитивања брава, каса и сигурносних ормара.

Подручје рада на енглеском језику

Shapes, dimensions, technical conditions and methods of test locks, safes and safety cabinets.

Програм рада

Веза са свим међународним/европским комитетима

CEN/TC 263
Secure storage of cash, valuables and data media