COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7541

Пријавите се!
 

Z183 Карактеризација и управљање отпадом

Ознака: Z183
Статус: Aktivna
Председник/ца: проф.др Александар Јововић
Секретар/ка: Мирјана Мирковић-Ђорђевић


Наслов на српском језику

Карактеризација и управљање отпадом

Наслов на енглеском језику

Нема информација.

Подручје рада на српском језику

- операције управљања отпадом који обухватају поступке за смањење настајања отпада, поновну употребу, поновно искоришћење , рециклажу, компостирање и биоразградњу , контролисано спаљивање и коначно одлагање; - терминологија у области отпада, карактеризације и управљања отпадом - управљање отпада које са јавних површина, безбедносни захтеви за сакупљање, транспорт и складиштење чврстог и течног отпада - поновно искоришћење енергије спаљивањем отпада у облику чврстог горива добијеног отпада (SRF) -мерење органских загађивача (чађ) у гасовима добијеним термичким разлагањем биомасе, који се користе за енергетске потребе - принципи одржвости, критеријуми и индикатори за биомасу која се користи за енергетске потребе - материјали добијених третманом искоришћених пнеуматика -поновна употреба одпадне воде -производња и коришћење биогаса -карактеризација отпада и муља -процене испуштања опасних материја из грађевинских производа

Подручје рада на енглеском језику

Нема информација.

Веза са свим међународним/европским комитетима

CEN/TC 183
Waste management
CEN/TC 261/SC 4
Packaging and Environment
CEN/TC 343
Solid Recovered Fuels
CEN/TC 363
Organic contaminants (tar) in biomass producer gases
CEN/TC 366
Materials obtained from End-of-Life Tyres (ELT)
CEN/TC 383
Sustainably produced biomass for energy applications
CEN/TC 397
Baling presses - Safety requirements
CEN/SS N02
Solid fuels
CEN/TC 400
Horizontal standards in the fields of sludge, biowaste and soil
ISO/TC 122
Packaging
ISO/TC 275
Sludge recovery, recycling, treatment and disposal
ISO/TC 297
Waste collection and transportation management
ISO/TC 282
Water reuse
ISO/TC 300
Solid Recovered Fuels
ISO/TC 122/SC 4
Packaging and the environment
CEN/TC 444
Environmental characterization of solid matrices
CEN/TC 308
Characterization and management of sludge
CEN/TC 292
Characterization of waste
CEN/TC 351
Construction Products - Assessment of release of dangerous substances
CEN/TC 379
Supply Chain security
CEN/SS S27
Waste - Characterization, treatment and streams