COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7532

Пријавите се!
 

B082 Рударство

Ознака: B082
Статус: Aktivna
Председник/ца: Слободан Спасојевић
Секретар/ка: Снежана Јовановић


Наслов на српском језику

Рударство

Наслов на енглеском језику

Mining

Подручје рада на српском језику

Доношење српских стандрада из области: чврстa минералнa горива (њиховo коришћења и класификације по величини и типу укључујући номенклатуру, методе узимања узорака и испитивања), извозна постројења у рударству, рударске подграде, машине и опрема за подземну експлоатацију. Доношење српских стандарда из области материјалa и опремe за индустрију нафте и природног гаса.

Подручје рада на енглеском језику

Adoption of the Serbian standard of the field of : solid mineral fuels (their use and classification by size and type including nomenclature, methods of sampling and testing), hoisting in mining, mining support, machinery and equipment for underground mining. Adoption of Serbian standards in the field of materials and equipment for the oil and natural gas industries.

Програм рада

Веза са свим међународним/европским комитетима

ISO/TC 82
Mining
ISO/TC 27
Coal and coke
ISO/TC 82
Mining
ISO/TC 27/SC 5
Methods of analysis
ISO/TC 27/SC 4
Sampling
ISO/TC 24/SC 8
Test sieves, sieving and industrial screens
ISO/TC 27/SC 1
Coal preparation: Terminology and performance
ISO/TC 27/SC 3
Coke
CEN/TC 196
Mining machinery and equipment - Safety