COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7532

Пријавите се!
 

N210 Електромагнетска компатибилност

Ознака: N210
Статус: Aktivna
Председник/ца: мр Душан Дотлић
Секретар/ка: Младен Радојичић


Наслов на српском језику

Електромагнетска компатибилност

Наслов на енглеском језику

Electromagnetic compatibility

Подручје рада на српском језику

електромагнетскa компатибилност (EMC), са посебним освртом на: општу примену и коришћење стандарда за производе, имуност у целом фреквенцијском опсегу, емисију у нискофреквенцијском опсегу (≤ 9 kHz), емисију у високофреквенцијском опсегу (≥ 9 kHz) у сарадњи са CISPR и сметње које CISPR не покрива, заштиту радио и ТВ пријема од сметњи услед електричних и магнетских појава у окружењу, заштиту националног ресурса спектра фреквенција од електричних и магнетских појава неконтролисаног садржаја, утврђивање граница дозвољених нивоа електромагнетске емисије коју генеришу уређаји и производи са електричним напајањем, утврђивање минималног нивоа имуности апарата према сметњама и дефинисање метода за мерење електромагнетске емисије и имуности, различитe аспектe изложености људи електромагнетским пољима у опсегу од 0 Hz дo 300 GHz, eлектронскe системe за куће и зграде, eлектротехничкe аспектe телекомуникационе опреме

Подручје рада на енглеском језику

electromagnetic compatibility (EMC), with particular emphasis on: general application and use by product committees (Horizontal function), immunity over the whole frequency range, emission in the low frequency range (f <= 9 kHz), emission in the high frequency range (f > 9 kHz) in co-ordination with CISPR and disturbances not covered by CISPR, protection of radio reception from interference caused by operation of electrical or electronic appliances and systems in the electromagnetic environment, measurement instrumentation, facilities, methods and statistical analysis for the measurement of disturbance, limits for radio disturbances caused by electrical or electronic appliances and systems, requirements for the immunity of electrical appliances, multimedia equipment, information technology equipment and sound and television broadcast receiving installations from interference, various aspects of the exposure of people to electromagnetic fields from 0 Hz to 300 GHz, home and building electronic systems, electrotechnical aspects of telecommunication equipment

Програм рада

Веза са свим међународним/европским комитетима

TC 77
Electromagnetic compatibility
TC 77/SC 77A
EMC - Low frequency phenomena
TC 77/SC 77B
High frequency phenomena
CLC/SR 77
Electromagnetic compatibility
TC 77/SC 77C
High power transient phenomena
CISPR/CIS/A
Radio-interference measurements and statistical methods
CISPR/CIS/B
Interference relating to industrial, scientific and medical radio-frequency apparatus, to other (heavy) industrial equipment, to overhead power lines, to high voltage equipment and to electric traction
CISPR/CIS/D
Electromagnetic disturbances related to electric/electronic equipment on vehicles and internal combustion engine powered devices
CISPR/CIS/F
Interference relating to household appliances tools, lighting equipment and similar apparatus
CLC/TC 205
Home and Building Electronic Systems (HBES)
CLC/SC 205A
Mains communicating systems
CLC/TC 210
Electromagnetic Compatibility (EMC)
CLC/TC 215
Electrotechnical aspects of telecommunication equipment
CISPR/CIS/H
Limits for the protection of radio services
CISPR/CIS/I
Electromagnetic compatibility of information technology equipment, multimedia equipment and receivers
CLC/TC 106X
Electromagnetic fields in the human environment
TC 106
Methods for the assessment of electric, magnetic and electromagnetic fields associated with human exposure