COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7540

Пријавите се!
 

H146 Квалитет ваздуха

Ознака: H146
Статус: Aktivna
Председник/ца: мр Михајло Гигов
Секретар/ка: Марина Донић


Наслов на српском језику

Квалитет ваздуха

Наслов на енглеском језику

Air quality

Подручје рада на српском језику

Узимање узорака, метода одређивања и извештавања о параметрима квалитета ваздуха. Такође, опрема, објекти и оперативне методе за чисте собе и припадајуће контролисано окружење. Смернице за процену изложености микроорганизмима у ваздуху на радном месту, укључујући и одређивање општих услова за обављање процедура мерења изложености хемијским и биолошким агенсима.

Подручје рада на енглеском језику

Sampling methods for determining and reporting air quality values​​. Also, equipment, facilities and operating methods to clean rooms and associated controlled environments. Guidelines for the assessment of exposure to microorganisms in the workplace, including the determination of the general requirements for performance measurement procedure exposure to chemical and biological agents.

Програм рада

Веза са свим међународним/европским комитетима

CEN/TC 137
Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents
CEN/TC 243
Cleanroom technology
CEN/TC 264
Air quality
ISO/TC 146
Air quality
ISO/TC 209
Cleanrooms and associated controlled environments
CEN/TC 421
Emission safety of combustible air fresheners
CEN/TC 436
Cabin Air Quality on civil aircraft - Chemical Agents