COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7532

Пријавите се!
 

D083 Опрема за спорт, рекреацију и игралишта

Ознака: D083
Статус: Aktivna
Председник/ца: др Савко Јекић
Секретар/ка: Марина Донић


Наслов на српском језику

Опрема за спорт, рекреацију и игралишта

Наслов на енглеском језику

Sports and recreational equipment

Подручје рада на српском језику

Спортска опрема и игралишта, опрема за дечја игралишта и друге опреме за рекреацију са становишта: терминологије, техничких захтева за безбедност и функционалност, метода испитивања, означавања, одржавања уграђене опреме и друго. Такође бицикли, њихове компоненте и пратећа опрема.

Подручје рада на енглеском језику

Sports equipment and playground equipment for children's playgrounds and other recreational equipment from the standpoint of: terminology, technical requirements for security and performance, test methods, marking, maintenance of installed equipment, and more. Also bicycles, their components and accessories.

Веза са свим међународним/европским комитетима

CEN/TC 136
Sports, playground and other recreational facilities and equipment
CEN/TC 217
Surfaces for sports areas
CEN/TC 333
Cycles
ISO/TC 83
Sports and other recreational facilities and equipment
ISO/TC 149
Cycles
CEN/TC 402
Domestic Pools and Spas