COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7537

Пријавите се!
 

U113 Хидрометрија

Ознака: U113
Статус: Aktivna
Председник/ца: Бојан Палмар
Секретар/ка: Душан Пајовић


Наслов на српском језику

Хидрометрија

Наслов на енглеском језику

Hydrometry

Подручје рада на српском језику

Правила и методе које се односе на различите технике мерења протока течности са освртом на транспорт седимената у отвореним каналима као и на стандардизацију терминологије и дефиниција, правила за контролу, монтирање, руковање, инструменте и опрему и услове под којима се мерења изводе као и правила за процену, анализу и интерпретацију података.

Подручје рада на енглеском језику

Rules and methods relating to different techniques of measurement liquid flows regart to the sediment transport in open channels as well as standardization of terminology and definitions, rules for control, and use of instruments and equipment used for measurement, and rules for evaluation, analysys and interpretation of data.

Програм рада

Веза са свим међународним/европским комитетима

CEN/TC 318
Hydrometry
ISO/TC 113
Hydrometry