COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7537

Пријавите се!
 

N011 Надземни водови

Ознака: N011
Статус: Aktivna
Председник/ца: Ђорђе Глишић
Секретар/ка: Александра Вукићевић


Наслов на српском језику

Надземни водови

Наслов на енглеском језику

Overhead lines

Подручје рада на српском језику

Надземни електрични водови изнад 1 kV наизменичног напона (1,5 kV једносмерног напона), на основу којих се утврђују конструкцијски захтеви за иазвођење вода, безбедност људи, одржавање, рад и заштиту животне средине. Механичк аоптерећења, чврсточа вода, размаци као и испитивање на конструкцији, опреми и темељима вода. Пролазни изолатори, изолатори за надземне водове, изплатори за тренасформаторске станице, њихова испитивања као и спеификација радио-фреквенцијских сметњи које потичу од висиконапонских изолатора, а који се користе у мрежама како наизменичне тако и једносмерне струје.

Подручје рада на енглеском језику

Specifications and guidance for fabrication and utilization of overhead electrical conductors. To prepare standards for overhead lines above 1 kV AC and 1,5 kV DC Nominal Voltage, excluding railway traction supports and line materials. Standardization of insulators for high voltage systems and equipment including bushings, insulators for overhead lines and substations and their couplings.

Програм рада

Веза са свим међународним/европским комитетима

CLC/TC 11
Overhead electrical lines exceeding 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.)
TC 7
Overhead electrical conductors
TC 11
Overhead lines
CLC/SR 36C
Insulators for substations
TC 36/SC 36A
Insulated bushings
CLC/TC 36A
Insulated bushings
CLC/SR 36B
Insulators for overhead lines
CLC/SR 36A
Insulated bushings
CLC/SR 36
Insulators
CLC/TC 7
Overhead electrical conductors
TC 36
Insulators