Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 6787

Пријавите се!
 

I1/06 Телекомуникације, размена информација и менаџмент подацима

Ознака: I1/06
Статус: Stručni savet 2
Председник/ца:
Секретар/ка: Душан Миленковић


Наслов на српском језику

Телекомуникације, размена информација и менаџмент подацима

Наслов на енглеском језику

Telecommunications and information exchange between systems and data management

Подручје рада на српском језику

телекомуникације које се односе на размену информација међу отвореним системима укључујући системске функције, процедуре и параметре и уређаје, као и услове у којима се користе. Обухваћени су нижи слојеви који подржавају сервисе из физичког слоја, слоја линка за податке, слојева мреже и слоја транспорта, укључујући приватне мреже са интегрисаним сервисима, као и горњи слојеви који подржавају протоколе и сервисе из слоја апликације. Сервиси за менаџмент подацима

Подручје рада на енглеском језику

telecommunications dealing with the exchange of information between open systems including system functions, procedures, parameters and equipment, as well as the conditions for their use. Includes both the lower layers that support the physical, data link, network and transport services, including private integrated services networking, as well as the upper layers that support the application protocols and services. Includes data management services

Веза са свим међународним/европским комитетима

CEN/TC 294
Communication systems for meters
CEN/TC 294/WG 1
Users requirements for communication systems for and remote reading of all meters within the scope
CEN/TC 294/WG 2
Application layer for communication systems for and remote reading of all meters within the scope
CEN/TC 294/WG 3
Physical architecture
CEN/TC 294/WG 4
Data exchange for meters on bus-systems and interface
CEN/TC 294/WG 5
Radio meter data exchange
CEN/TC 294/WG 6
Wireless mesh networking - Communication systems for meter data exchange
CEN/TC 428
ICT Professionalism and Digital competences
CEN/TC 434
Electronic Invoicing
CEN/TC 434/WG 1
Core semantic data model
CEN/TC 434/WG 2
List of syntaxes
CEN/TC 434/WG 3
Syntax bindings
CEN/TC 434/WG 4
Guidelines at transmission level
CEN/TC 434/WG 5
Extension methodology
CEN/TC 434/WG 6
Test methodology and test results
CEN/TC 434/WG 7
Standards
CEN/TC 434/WG 8
EU projects input and evaluation of requirements list
CEN/TC 440
Electronic Public Procurement
CEN/TC 440/WG 1
Architecture
CEN/TC 440/WG 2
Terminology
CEN/TC 440/WG 3
e-Notification
CEN/TC 440/WG 4
e-Tendering
CEN/TC 440/WG 5
e-Catalogue
CEN/TC 440/WG 6
e-Ordering
CEN/TC 440/WG 7
e-Fulfilment
CEN/TC 445
Digital information Interchange in the Insurance Industry
ISO/IEC JTC 1/SC 25
Interconnection of information technology equipment
ISO/IEC JTC 1/SC 6
Telecommunications and information exchange between systems
ISO/IEC JTC 1/SC 32
Data management and interchange
ISO/IEC JTC 1
Information technology
ISO/IEC JTC 1/SC 35
User interfaces