COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7535

Пријавите се!
 

N023 Електроинсталациони прибор

Ознака: N023
Статус: Aktivna
Председник/ца: Дарко Малеш
Секретар/ка: Весна Богдановић


Наслов на српском језику

Електроинсталациони прибор

Наслов на енглеском језику

Electrical accessories

Подручје рада на српском језику

Предмет и поручје рада Комисије за стандарде KS N023 је припрема стандарда за: • нисконапонски електрични прибор за домаћинства и сличне сврхе, укључујући објекте као што су канцеларије, комерцијални и индустријски објекти, болнице, јавни објекти, електрична возилима, итд. Овај прибор је предвиђен за фиксне инсталације, или за употребу у или са прибором и другом електричном или електронском опремом, и може да обухвати електронске компоненте. Стандарди посебно обухватају: системе цеви, системе кабловских полица, системе кабловских канала, системе за ношење каблова, склопке, HBES склопке, утикаче и прикључнице, бубњиће са продужним каблом, адаптере, прекидаче за заштиту од прекомерне струје, уређаје за заштиту од електричног удара, контакторе, прибор за спајање, спојнице за апарате и продужне савитљиве каблове; • нисконапонске расклопне апаратуре за индустрију и трговину за назначени наизменични напон мањи или једнак 1 kV и назначени једносмерни напон мањи или једнак 1,5 kV; • системе управљања кабловима чији производи углавном спадају у две широке категорије, односно оне израђене од метала као што су челик и алуминијум и оних направљених од пластике као што су PVC, PE и PP.

Подручје рада на енглеском језику

The working task for technical committee KS N023 is to prepare standards for • low voltage electrical accessories for household and similar purposes , including facilities such as office, commercial and industrial buildings , hospitals , public buildings , electric vehicles , etc. . This kit is designed for fixed installation or for use in or with accessories and other electrical or electronic equipment , and may include electronic components. Standards specifically include piping systems , cable systems, rack , cable trucking systems , systems for supporting cables , switches , HBES switches, plugs and sockets , eardrums with extension cords, adapters , switches for overcurrent protection , power protection against electric shock contacts, connecting devices , appliances and fittings for flexible extension cords; • low voltage switchgear and apparatus for Industry and Commerce of rated AC voltage is less than or equal to 1 kV and indicated DC voltage is less than or equal to 1.5 kV; • management systems cables whose products generally fall into two broad categories, namely those made from metals such as steel and aluminum , and those made of plastics such as PVC, PE and PP .

Програм рада

Веза са свим међународним/европским комитетима

CLC/TC 213
Cable management systems
CEN/CLC/JWG CBU
Underground plastic conduits for protection of cables
CLC/SR 121
Switchgear and controlgear and their assemblies for low voltage
TC 121
Switchgear and controlgear and their assemblies for low voltage
TC 23/SC 23A
Cable management systems
CLC/SR 23B
Plugs, socket-outlets and switches
TC 23/SC 23B
Plugs, socket-outlets and switches
CLC/TC 23E
Circuit breakers and similar devices for household and similar applications
TC 23/SC 23E
Circuit-breakers and similar equipment for household use
CLC/SR 23G
Appliance couplers
TC 23/SC 23G
Appliance couplers
CLC/TC 23H
Plugs, Socket-outlets and Couplers for industrial and similar applications, and for Electric Vehicles
TC 23/SC 23H
Plugs, Socket-outlets and Couplers for industrial and similar applications, and for Electric Vehicles
CLC/SR 23J
Switches for appliances
TC 23/SC 23J
Switches for appliances
CLC/SR 121B
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies
TC 121/SC 121B
Low-voltage switchgear and controlgear assemblies
CLC/TC 121A
Low-voltage switchgear and controlgear
TC 121/SC 121A
Low-voltage switchgear and controlgear
CLC/TC 23BX
Switches, boxes and enclosures for household and similar purposes, plugs and socket outlet for D.C.
TC 23/SC 23K
Electrical Energy Efficiency products
CLC/SR 23K
Electrical energy efficiency products
CLC/SR 23
Electrical accessories
TC 23
Electrical accessories
CLC/BTTF 116-2
Alcohol interlocks