COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7530

Пријавите се!
 

F038 Текстил

Ознака: F038
Статус: Aktivna
Председник/ца: Милан Ђокић
Секретар/ка: Јелена Божовић


Наслов на српском језику

Текстил

Наслов на енглеском језику

Textiles

Подручје рада на српском језику

Стандардизација из области влакана, пређе, нити, корда, ужади, одеће и других произведених текстилних материјала, методе испитивања, релевантне терминологије и дефиниција, текстилне индустрије сирових материјала, помоћних материјала и хемијских производа који су потребни за производњу и испитивање, као и спецификација за текстилне производе, такође се припремају стандарди за све облике еластичних зидних облога које се испоручују у ролни које се каче на зидове лепљењем, обухвата завршне зидне облоге, зидне облоге за накнадну декорацију, тешке и текстилне зидне облоге и зидне облоге од плуте у ролни или у облику панела.

Подручје рада на енглеском језику

Standardization of fibres, yarns, threads, cords, rope, cloth and other fabricated textile materials; and the methods of test, terminology and definitions relating thereto, textile industry raw materials, auxiliaries and chemical products required for processing and testing, specifications for textile products, аlso prepares standards for all forms of flexible wallcoverings supplied in roll form for hanging on to walls or ceilings by means of an adhesive; it includes finished wallcoverings, wallcoverings for subsequent decoration, heavy duty wallcoverings and textile wallcoverings and cork wallcoverings in roll and panel form.

Програм рада

Веза са свим међународним/европским комитетима

CEN/TC 99
Wallcoverings
CEN/TC 248
Textiles and textile products
ISO/TC 38
Textiles