Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7163

Пријавите се!
 

Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
6 стр.
1191 RSD 
PDF
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Uputstva za validaciju rezultata ispitivanja iz prethodnih standarda posle njihove revizije
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
76 стр.
4393 RSD 
PDF
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Ispitivanje na otvorenom prostoru i ispitivanje ubrzanog kondicioniranja (FACT) sredstva za zaštitu drveta koje nije u dodiru sa zemljištem
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
18 стр.
2135 RSD 
PDF
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Određivanje podesnosti za tretiranje vrsta drveta koje se impregnišu sredstvima za zaštitu drveta - Laboratorijska metoda
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
13 стр.
1848 RSD 
PDF
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Kvantitativno određivanje pentahlorfenola u drvetu - Metoda gasne hromatografije
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
30 стр.
2956 RSD 
PDF
Sredstva za zaštitu drveta - Određivanje preventivne efikasnosti protiv gljiva Basidiomycetes koje razaraju drvo
Engleski
Објављен 
31.01.2014 . 
16 стр.
2012 RSD 
PDF
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta — Kriterijumi za procese sa vrelim vazduhom za kurativnu upotrebu protiv organizama koji razaraju drvo
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
14 стр.
1848 RSD 
PDF
Sredstva za zaštitu drveta - Veštačko starenje tretiranog drveta pre biološkog ispitivanja - UV-zračenje i postupak prskanja vodom
Engleski
Повучен 
31.01.2017 . 
18 стр.
2135 RSD 
PDF
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Procenjivanje emisije iz zaštićenog drveta na životnu sredinu - Drvo koje se drži uskladišteno u stovarištu posle tretiranja i izloženi proizvodi od drveta unutar klase upotrebe 3 (nepokriveni, nisu u dodiru sa zemljištem) i izloženi proizvodi od drveta unutar klase upotrebe 4 ili 5 (u dodiru sa zemljištem, svežom vodom ili morskom vodom) - Laboratorijska metoda
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
13 стр.
1848 RSD 
PDF
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Kvantitativno određivanje kvaternarnih amonijum-jedinjenja u drvetu
Engleski
Објављен 
31.01.2014 . 
11 стр.
1684 RSD 
PDF
Analitička metoda za analizu propikonazola u uzorcima tretiranog drveta
Engleski
Повучен 
28.02.2017 . 
20 стр.
2301 RSD 
PDF
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta — Određivanje emisija drveta tretiranog sredstvima za zaštitu u životnu sredinu — Izloženi proizvodi od drveta klase upotrebe 3 (koji nisu pokriveni, niti su u dodiru sa zemljištem) — Metoda poluotvorenog prostora
Engleski
Објављен 
31.05.2016 . 
35 стр.
3122 RSD 
PDF
Performanse proizvoda od drveta pri njihovom korišćenju ― Korišćenje i poboljšanje postojećih metoda za procenu veka trajanja
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
32 стр.
2956 RSD 
PDF
Sredstva za zaštitu drveta - Metoda ispitivanja na otvorenom prostoru za određivanje relativne efektivne zaštite sredstva za zaštitu drveta koje nije izloženo dodiru sa zemljištem - Horizontalna metoda spojenih primeraka
Engleski
Објављен 
29.04.2015 . 
21 стр.
2463 RSD 
PDF
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta ― Ocenjivanje efikasnosti fungicida za zidarstvo radi sprečavanja rasta izazivača suve truleži Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray u drvetu ― Laboratorijska metoda
Engleski
Повучен 
31.01.2014 . 
18 стр.
2135 RSD 
PDF
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Kriterijumi za procese sa vrelim vazduhom za kurativnu upotrebu protiv organizama koji razaraju drvo
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
15 стр.
2012 RSD 
PDF
Sredstva za zaštitu drveta - Određivanje efektivne preventive protiv obojavača i plesni na sveže rezanoj drvenoj građi - Ispitivanje na otvorenom prostoru
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
20 стр.
2301 RSD 
PDF
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Određivanje prirodne trajnosti masivnog drveta protiv gljiva koje razaraju drvo, metode ispitivanja - Deo 1: Basidiomycetes
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
25 стр.
2627 RSD 
PDF
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Određivanje prirodne trajnosti masivnog drveta protiv gljiva koje razaraju drvo, metode ispitivanja - Deo 2: Meko truljenje mikrogljivama
Engleski
Повучен 
31.05.2019 . 
13 стр.
1848 RSD 
PDF
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Određivanje emisije iz zaštićenog drveta na životnu sredinu - Deo 1: Drvo koje se drži uskladišteno u stovarištu posle tretiranja i izloženi proizvodi od drveta unutar klase upotrebe 3 (nepokriveni, nisu u dodiru sa zemljištem) - Laboratorijska metoda
Engleski
Објављен 
31.05.2019 . 
16 стр.
2012 RSD 
PDF
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta – Određivanje emisija drveta tretiranog sredstvima za zaštitu u životnu sredinu – Deo 1: Drvo koje se drži u stovarištu posle tretiranja i izloženi proizvodi od drveta klase upotrebe 3 (koji nisu pokriveni niti su u dodiru sa zemljištem) – Laboratorijska metoda

128 found, page 1 from 7 Одштампај резултати претраге        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7