Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2020-01-20
Time: 00:08


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Srpski
Повучен 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Izolaciono ulje za transformatore
Srpski
Повучен 
26.04.2013 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Izolaciona mineralna ulja za transformatore i električne rasklopne aparate - Opšti tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
31.10.2013 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Tečni dielektrici - Postupak uzimanja uzoraka
Srpski
Повучен 
30.01.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Metode odredivanja antioksidacionih aditiva u izolacionim uljima za elektrotehniku - Određivanje DBPC pomoću infracrvene spektrofotometrije
Srpski
Повучен 
23.09.2013 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Izolaciona ulja za elektrotehniku - Metoda dokazivanja korozivnog sumpora
Srpski
Повучен 
23.09.2013 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Određivanje sadržaja aromatičnih ugljovodonika u novim mineralnim izolacionim uljima
Engleski
Објављен 
30.01.2012 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Uputstva za popis, kontrolu, upravljanje, dekontaminaciju i/ili odlaganje električne opreme i izolacionih tečnosti koje sadrže PCB (polihlorovan bifenil)
Srpski
Објављен 
31.07.2017 . 
45 стр.
4322 RSD 
PDF
Smernice za popis, kontrolu, upravljanje, dekontaminaciju i/ili odlaganje električne opreme i izolacionih tečnosti koje sadrže PCB (polihlorovane bifenile)
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Izolaciono ulje - Određivanje kontaminacije vlaknom pomoću metode brojanja uz upotrebu mikroskopa
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Metodologija ispitivanja sredstava za čišćenje električnog izolacionog ulja
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Izolacione tečnosti - Određivanje probojnog napona pri mrežnoj frekvenciji - Metoda ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
59 стр.
4020 RSD 
PDF
Izolacione tečnosti - Merenje relativne permitivnosti, faktora dielektrične disipacije (tan ) i specifične otpornosti za jednosmernu struju
Engleski
Повучен 
29.05.2015 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Fluidi za primene u elektrotehnici - Nekorišćena mineralna izolaciona ulja za transformatore i razvodne aparature
Engleski
Објављен 
31.10.2013 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Fluidi za primene u elektrotehnici — Nekorišćena mineralna izolaciona ulja za transformatore i razvodne aparature
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Specifikacija tehničke klase sumpor heksafluorida (SF6) za upotrebu u električnoj opremi
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
92 стр.
4920 RSD 
PDF
Mineralna izolaciona ulja u električnoj opremi - Smernice za nadzor i održavanje
Engleski
Објављен 
31.10.2013 . 
102 стр.
5261 RSD 
PDF
Mineralna izolaciona ulja u električnoj opremi — Smernice za nadzor i održavanje
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Specifikacija za nekorišćena mineralna izolaciona ulja za kablove sa uljnim kanalima
Engleski
Објављен 
31.10.2013 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Metoda uzorkovanja izolacionih tečnosti
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
73 стр.
4578 RSD 
PDF
Smernice za proveru i tretman sumpor heksafluorida (SF6) uzetog iz električne opreme i specifikacija za njegovu ponovnu upotrebu
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
133 стр.
5604 RSD 
PDF
Električna oprema punjena uljem - Uzimanje uzoraka gasova i ulja za analize slobodnih i rastvorenih gasova - Smernice
Engleski
Објављен 
31.10.2013 . 
127 стр.
5604 RSD 
PDF
Električna oprema punjena uljem — Uzimanje uzoraka gasova i ulja za analize slobodnih i rastvorenih gasova — Smernice
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Električna oprema u pogonu impregnisana mineralnim uljem - Uputstvo za interpretaciju analiza rastvorenih i oslobođenih gasova
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Električna oprema u pogonu impregnisana mineralnim uljem - Uputstvo za interpretaciju analiza rastvorenih i oslobođenih gasova - Izmena 1
Engleski
Објављен 
24.03.2017 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Električna oprema u pogonu punjena mineralnim uljem — Uputstvo za tumačenje sadržaja rastvorenih i slobodnih gasova
Engleski
Објављен 
21.04.2011 . 
71 стр.
4578 RSD 
PDF
Detekcija i određivanje specificiranih aditiva u mineralnim izolacionim uljima
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Izolacione tečnosti - Papir i karton impregnisani uljem - Određivanje sadržaja vode automatskom kulometrijskom titracijom po Karlu Fišeru
Engleski
Повучен 
24.09.2018 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Specifikacije za nekorišćene silikonske izolacione tečnosti za elektrotehničke svrhe
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Specifikacije za nekorišćene silikonske izolacione tečnosti za potrebe u elektrotehnici
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Izolacione tečnosti - Specifikacije za nekorišćene tečnosti na bazi sintetičkih aromatičnih ugljovodonika
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Izolacione tečnosti — Metode za utvrđivanje broja i veličine čestica
Engleski
Објављен 
28.04.2017 . 
1 стр.
0 RSD 
PDF
Izolacione tečnosti – Metode za utvrđivanje broja i veličine čestica – Ispravka
Engleski
Објављен 
30.01.2012 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Klasifikacija izolacionih tečnosti
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Metoda za procenu niskotemperaturnih osobina tečenja mineralnih izolacionih ulja nakon starenja
Engleski
Повучен 
30.01.2012 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Specifikacija za nekorišćene sintetičke organske estre za električne svrhe
Engleski
Објављен 
30.01.2012 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Izolacione tečnosti - Specifikacije za nekorišćene sintetičke organske estre za električne svrhe
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Klasifikacija izolacionih tečnosti prema tački gorenja i kaloričnoj vrednosti
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Nekorišćene izolacione tečnosti na bazi ugljovodonika - Metode ispitivanja za procenu oksidacione stabilnosti
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Nekorišćene izolacione tečnosti na bazi ugljovodonika — Metode ispitivanja za procenu oksidacione stabilnosti — Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Metoda ispitivanja za određivanje indeksa kiseonika izolacionih tečnosti
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Električna oprema punjena mineralnim uljem — Primena analiza rastvorenih gasova (DGA) tokom fabričkih ispitivanja električne opreme
Engleski
Објављен 
31.10.2013 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Električna oprema punjena mineralnim uljem — Primena analiza rastvorenih gasova (DGA) tokom fabričkih ispitivanja električne opreme — Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Izolacione tečnosti — Širenje linearnog plamena — Metoda ispitivanja pomoću optičkog vlakna
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Mineralna izolaciona ulja - Metode za određivanje 2-furfurala i derivata furana
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Sintetički organski estri za električne svrhe — Uputstvo za održavanje transformatorskih estara u opremi
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Proizvodi od nafte i maziva — Kontrolni fluidi za turbine na bazi triarilfosfatnih estara (kategorija ISO-L-TCD) — Specifikacije
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
69 стр.
4278 RSD 
PDF
Izolacione tečnosti — Kontaminacija polihlorovanim bifenilima (PCB) — Metoda gasne hromatografije sa kapilarnom kolonom
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Izolacione tečnosti — Određivanje faktora dielektrične disipacije merenjem provodnosti i kapacitivnosti — Metoda ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Mineralna izolaciona ulja — Određivanje kinematičke viskoznosti na veoma niskim temperaturama
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Izolacione tečnosti — Određivanje sadržaja kiseline — Deo 1: Automatska potenciometrijska titracija
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Izolacione tečnosti — Određivanje sadržaja kiseline — Deo 2: Kolorimetrijska titracija
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Izolacione tečnosti — Određivanje sadržaja kiseline — Deo 3: Metode ispitivanja nemineralnih izolacionih ulja
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Izolacione tečnosti — Metoda ispitivanja za detekciju potencijalno korozivnog sumpora u korišćenom i nekorišćenom izolacionom ulju
Engleski
Објављен 
31.10.2013 . 
71 стр.
4578 RSD 
PDF
Metoda ispitivanja za kvantitativno određivanje korozivnih sumpornih jedinjenja u nekorišćenim i korišćenim izolacionim tečnostima — Deo 1: Metoda ispitivanja za kvantitativno određivanje dibenzildisulfida (DBDS)
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Fluidi za primenu u elektrotehnici — Reciklirana mineralna izolaciona ulja za transformatore i razvodne aparature
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Fluidi za primenu u elektrotehnici — Nekorišćeni prirodni tečni estri za transformatore i sličnu električnu opremu
Engleski
Објављен 
30.11.2018 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Specifikacija tehničke klase sumpor-heksafluorida (SF6) i dopunskih gasova u njegovim mešavinama za upotrebu u električnoj opremi
Engleski
Објављен 
30.08.2019 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Specifikacije za ponovnu upotrebu sumpor heksafluorida (SF6) i njegovih mešavina u električnoj opremi
Engleski
Објављен 
30.11.2018 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Izolacione tečnosti – Metode ispitivanja oksidacione stabilnosti – Metode ispitivanja za vrednovanje oksidacione stabilnosti izolacionih tečnosti u isporučenom stanju
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Izolacione tečnosti – Metode ispitivanja za određivanje međupovršinskog napona izolacionih tečnosti – Određivanje metodom pomoću prstena
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Određivanje sadržaja aromatičnih ugljovodonika u novim mineralnim izolacionim uljima
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Detekcija i određivanje specifičnih antioksidanata u izolacionim uljima
Engleski
Објављен 
30.12.2010 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Izdvajanje gasova u izolacionim tečnostima pri električnom naprezanju i jonizaciji
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Specifikacija za nekorišćene polibutene
Engleski
Повучен 
30.01.2012 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Opšta klasifikacija izolacionih tečnosti
Srpski
Повучен 
27.08.2013 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Numeričko upravljanje industrijskim mašinama - Grafički simboli
Srpski
Повучен 
30.12.2010 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Fluidi za elektrotehničke primene -Specifikacije za nekorišćene sintetičke organske estre namenjene za elektrotehničke svrhe (identičan sa IEC 1099:1992)
Srpski
Повучен 
30.12.2010 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Fluidi za elektrotehničke primene - Neupotrebljavane izolacione tečnosti na bazi ugljovodonika - Metode ispitivanja oksidacione stabilnosti (identičan sa IEC 1125:1992)
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
26 стр.
3316 RSD 
PDF
Fluidi za elektrotehničke primene - Uputstvo za nadzor i održavanje mineralnih izolacionih ulja u elektrotehničkoj opremi (identičan sa IEC 422:1989)
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
46 стр.
4578 RSD 
PDF
Fluidi za elektrotehničke primene - Uputstvo za uzimanje uzoraka gasova i ulja iz električnih uređaja punjenih uljem za analizu slobodnih i rastvorenih gasova (identičan sa IEC 567:1992)
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Interpretacija analiza gasova u transformatorima i drugoj uljem punjenoj električnoj opremi u pogonu (identičan sa IEC 599:1978)
Srpski
Повучен 
28.04.2017 . 
74 стр.
5497 RSD 
PDF
Izolacioni materijali - Tečnosti i gasovi - Termini i definicije (ekvivalentan sa IEC 50(212):1990)
Srpski
Повучен 
27.08.2013 . 
26 стр.
3316 RSD 
PDF
Određivanje vode u izolacionom ulju i u papiru i kartonu impregnisanim uljem (identičan sa IEC 733:1982)
Srpski
Објављен 
20.11.1996 . 
15 стр.
2524 RSD 
PDF
Fluidi za elektrotehničke primene - Metode za određivanje udarnog napona proboja izolacionih tečnosti usled atmosferskog pražnjenja (identičan sa IEC 897:1987)
Srpski
Повучен 
30.12.2010 . 
14 стр.
2310 RSD 
PDF
Fluidi za elektrotehničke primene - Metode za određivanje broja i veličine čestica u izolacionim tečnostima (identičan sa IEC 970:1989)
Srpski
Повучен 
27.08.2013 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Fluidi za elektrotehničke svrhe - Određivanje polihlorisanih bifenila (PCB) u mineralnim izolacionim uljima gasnom hromatografijom sa punjenom kolonom (identičan sa IEC 997:1989)
Srpski
Повучен 
30.07.2010 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Fluidi za elektrotehničke primene - Opšta klasifikacija izolacionih tečnosti (identičan sa IEC 1039:1990)
Srpski
Повучен 
30.07.2010 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Fluidi za elektrotehničke primene - Metoda ocenjivanja osobina tečenja na niskim temperaturama mineralnih izolacionih ulja posle starenja - (identičan sa ISO 1065:1991)
Srpski
Повучен 
30.07.2010 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Fluidi za elektrotehničke primene - Klasifikacija izolacionih tečnosti prema tački gorenja u donjoj toplotnoj vrednosti (identičan sa IEC 1100:1992)
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Utvrđivanje dielektricke čvrstoće izolacionih ulja

80 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia