Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2019-09-20
Time: 23:16


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
У припреми 
29.09.2017 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Digitalni uređajii za merenja u visokonaponskim ispitivanjima udarnih napona- Deo 1: Zahtevi za instrumente
Engleski
У припреми 
08.09.2017 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Instrumenti i softver koji se koriste za merenje u ispitivanjima sa visokim naponom i strujama-Deo 3: Zahtevi za hardver za ispitivanja sa naizmeničnim naponima i strujama
Engleski
У припреми 
21.02.2017 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Merni transformatori - Deo 3: Dodatni zahtevi za induktivne naponske transformatore
Srpski
У припреми 
17.07.2019 . 
121 стр.
6738 RSD 
PDF
Uzemljenje energetskih postrojenja naizmeničnog napona preko 1 kV-Deo 1: Opšta pravila
Engleski
У припреми 
05.04.2019 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature – Deo 104: Sklopke za naizmeničnu struju naznačenog napona od 52 kV i višeg
Engleski
У припреми 
01.06.2018 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 108: Visokonaponski rastavni prekidači naizmenične struje za naznačene napone od 72,5 kV i veće
Engleski
У припреми 
27.07.2018 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Koordinacija izolacije - Deo 1: Definicije, principi i pravila
Engleski
У припреми 
05.04.2019 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna oprema:- Deo 106: Kontaktori naizmenične struje, regulatori i pokretači motora sa kontaktorima
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
97 стр.
4920 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 208: Metode za određivanje stacionarnog stanja elektromagnetskog polja mrežne frekvencije koje stvara visokonaponska razvodna aparatura i visokonaponska/niskonaponska prefabrikovana transformatorska stanica
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
167 стр.
5947 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 303: Korišćenje i rukovanje sumpor heksafluoridom (SF6)
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona - Prenaponski zaštitni uređaji za specifične primene, uključujući jednosmernu struju - Deo 12: Principi za izbor i primenu - SPD povezani sa fotoćelijama
Engleski
Објављен 
26.02.2015 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona — Prenaponski zaštitni uređaji za specifične primene, uključujući jednosmernu struju — Deo 12: Principi za izbor i primenu — Prenaponski zaštitni uređaji (SPD) povezani na fotonaponske instalacije
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona - Prenaponski zaštitni uređaji za specifične primene, uključujući jednosmernu struju - Deo 22: Principi za izbor i primenu - Primena na vetrogeneratorima
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona jednosmerne struje za sisteme za vuču - Pravila za izbor i primenu odvodnika prenapona
Engleski
Повучен 
31.05.2011 . 
72 стр.
4578 RSD 
PDF
Niskonaponski zaštitni uređaji za odvođenje prenapona - Deo 12: Zaštitni uređaji vezani na niskonaponsku mrežu - Principi za izbor i primenu
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
81 стр.
4920 RSD 
PDF
Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona za jednosmernu struju - Deo 12: Zaštitni uređaji vezani na niskonaponsku mrežu - Principi za izbor i primenu
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Niskonaponski zaštitni uređaji za odvođenje prenapona - Deo 22: Zaštitni uređaji povezani na telekomunikacione i signalne mreže - Principi za izbor i primenu
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura - Deo 304: Klase izvođenja oklopljenih rasklopnih aparatura nazivnih napona iznad 1 kV do i uključujući 52 kV za korišćenje u teškim klimatskim uslovima
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 1: Zajedničke tačke
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 2-2: Električna oprema - Sistemi neprekidnog napajanja
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 2-3: Električna oprema - Stacionarne baterije i punjači
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 2-4: Električna oprema - Statički konvertori velike snage
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 2-5: Električna oprema - Motori
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 2-6: Električna oprema - Generatori
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 2-7: Električna oprema - Rasklopne aparature
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 2-8: Električna oprema - Energetski kablovi
Engleski
Објављен 
28.09.2010 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja — Deo 2-9: Električna oprema — Sistemi za kabliranje
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme elektrana - Deo 3-1: Kotlovi - Vodocevni kotlovi
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme elektrana - Deo 3-2: Kotlovi - Komorni kotlovi
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme elektrana - Deo 3-3: Kotlovi - Kotlovi sa fluidiziranim plamenim ložištem
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme elektrana - Deo 4-1: Pomoćna oprema za kotlove - Oblast 1: Oprema za smanjenje emisije praha
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme elektrana - Deo 4-10: Pomoćna oprema za kotlove - Oblast 10: Postrojenja za denitrifikaciju(De-NOx) dimnih gasova
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme elektrana - Deo 4-2: Pomoćna oprema za kotlove - Oblast 2: Zagrejači gas-vazduh, para-vazduh i gas-gas
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme elektrana - Deo 4-3: Pomoćna oprema za kotlove - Oblast 3: Postrojenja za promaju
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme elektrana - Deo 4-4: Pomoćna oprema za kotlove - Oblast 4: Oprema za pripremu goriva
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme elektrana - Deo 4-5: Pomoćna oprema za kotlove - Postrojenja za pripremu uglja i skladištenje ugljenog praha
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme elektrana - Deo 4-6: Pomoćna oprema za kotlove - Oblast 6: Postrojenja za odsuporavanje dimnih gasova(De-SOx)
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme elektrana - Deo 4-1: Pomoćna oprema za kotlove - Oblast 7: Postrojenja za odpepeljavanje
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme elektrana - Deo 4-8: Pomoćna oprema za kotlove - Oblast 8: Postrojenja za otprašivanje
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme elektrana - Deo 4-9: Pomoćna oprema za kotlove - Oblast 9: Produvavanje cevi
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 5-1: Parne turbine
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 5-2: Gasne turbine
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 5-3: Turbine na vetar
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 5-4: Hidraulične turbine, akumulacione pumpe i pumpe-turbine
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 6-1: Turbina za sopstvenu potrošnju - Deaeratori
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 6-2: Turbina za sopstvenu potrošnju - Sistem za snabdevanje zagrejanom vodom
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 6-3: Turbine za sopstvenu potrošnju - Kondenzator
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 6-4: Turbine za sopstvenu potrošnju - Pumpe
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 6-5: Turbine za sopstvenu potrošnju - Suvi sistemi za hlađenje
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 6-6: Turbine za sopstvenu potrošnju - Vlažni i vlažni/suvi rashladni tornjevi
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 6-7: Turbine za sopstvenu potrošnju - Vlažni separatori za ponovno zagrevanje
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 6-8: Turbine za sopstvenu potrošnju - Kranovi
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 6-9: Turbine za sopstvenu potrošnju - Sistemi za hlađenje vode
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme elektrana - Deo 7-1: Cevovodi i armature - Cevovodni sistemi velikog pritiska
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme elektrana - Deo 7-2: Cevovodi i armature - Kotlovi i cevovodne armature visokog pritiska
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Uputstvo za nabavku opreme za energetska postrojenja - Deo 8-1: Upravljanje i instrumentacija
Engleski
Објављен 
09.07.2009 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Kućišta od legure livenog aluminijuma za gasom ispunjene visokonaponske rasklopne aparature
Engleski
Објављен 
09.07.2009 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Kućišta od legure livenog aluminijuma za gasom ispunjene visokonaponske rasklopne aparature - Izmena 2
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
80 стр.
4578 RSD 
PDF
Kućišta od kovanog aluminijuma i legure aluminijuma za gasom ispunjena visokonaponska rasklopna postrojenja
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Kućišta od kovanog aluminijuma i legure aluminijuma za gasom ispunjena visokonaponska rasklopna postrojenja - Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
83 стр.
4920 RSD 
PDF
Kućišta od kovanog čelika za gasom ispunjenu visokonaponsku rasklopnu opremu
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
2 стр.
944 RSD 
PDF
Kućišta od kovanog čelika za gasom ispunjenu visokonaponsku rasklopnu opremu - Izmena 1
Engleski
Објављен 
26.02.2015 . 
1 стр.
0 RSD 
PDF
Kućišta od kovanog čelika za gasom ispunjenu visokonaponsku rasklopnu opremu — Ispravka
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
90 стр.
4920 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura – Gasom ispunjena kućišta od kovanog čelika
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Kompozitna zavarena kućišta od livenih i plastično prerađenih aluminijumskih legura za visokonaponska rasklopna postrojenja punjena gasom
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Kompozitna zavarena kućišta od livenih i plastično prerađenih aluminijumskih legura za visokonaponska rasklopna postrojenja punjena gasom - Izmena 1
Engleski
Објављен 
26.02.2015 . 
1 стр.
0 RSD 
PDF
Kompozitna zavarena kućišta od livenih i kovanih aluminijumskih legura za visokonaponska rasklopna postrojenja punjena gasom — Ispravka
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura – Gasom ispunjena zavarena kompozitna kućišta od livenih aluminijumskih legura
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Ćelije od livene smole za metalom oklopljena i gasom punjena visokonaponska rasklopna postrojenja
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
2 стр.
944 RSD 
PDF
Ćelije od livene smole za metalom oklopljena i gasom punjena visokonaponska rasklopna postrojenja - Izmena 1
Engleski
Објављен 
27.03.2019 . 
76 стр.
4578 RSD 
PDF
Električna oprema za peći i pomoćna oprema – Deo 1: Zahtevi za projektovanje i instalisanje
Engleski
Објављен 
27.03.2019 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Električna oprema za peći i pomoćna oprema – Deo 2: Zahtevi za projektovanje, razvoj i odobrenje tipa sigurnosnih uređaja i podsistema
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Gasom ispunjene komore za rasklopne aparature naznačenog napona iznad 1 kV do i uključujući 52 kV
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Instalacija i rad električne ispitne opreme
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Instalacija i rad električne ispitne opreme
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Iskustvena pravila za bezbednu upotrebu potpuno zatvorene električne opreme punjene askarelom
Engleski
Објављен 
30.11.2009 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Pravilo dobre prakse za bezbednu upotrebu potpuno zatvorene električne opreme napunjene uljem koje može biti kontaminirano pirelinom
Engleski
Повучен 
31.01.2017 . 
66 стр.
4278 RSD 
PDF
Uzemljenje energetskih postrojenja naizmeničnog napona iznad 1 kV
Srpski
Објављен 
31.01.2017 . 
67 стр.
5134 RSD 
PDF
Uzemljenje energetskih postrojenja naizmeničnog napona preko 1 kV
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
63 стр.
4278 RSD 
PDF
Kompaktni blokovi za distribucione transformatorske stanice (CEADS)
Engleski
Објављен 
27.03.2019 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona – Uređaji za zaštitu od prenapona za specifičnu primenu koja uključuje i jednosmernu struju – Deo 11: Zahtevi i ispitivanja SPD za fotonaponske primene
Engleski
Објављен 
27.03.2019 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona – Uređaji za zaštitu od prenapona za specifičnu primenu koja uključuje i jednosmernu struju – Deo 11: Zahtevi i ispitivanja SPD za fotonaponske primene – Izmena 1
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Merenje napona pomoću standardnih iskrišta
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
157 стр.
5947 RSD 
PDF
Tehnike visokonaponskih ispitivanja — Deo 1: Opšte definicije i ispitni zahtevi
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
157 стр.
5947 RSD 
PDF
Tehnike visokonaponskih ispitivanja -Deo 2: Merni sistemi
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Tehnike visokonaponskih ispitivanja. Definicije I zahtevi za ispitivanjima na licu mesta
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Koordinacija izolacije - Deo 1: Definicije, principi i pravila
Engleski
Објављен 
21.04.2011 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Koordinacija izolacije - Deo 1: Termini i definicije, principi i pravila
Engleski
Објављен 
29.12.2008 . 
257 стр.
7028 RSD 
PDF
Koordinacija izolacije - Deo 2: Uputstvo za primenu
Engleski
Објављен 
28.06.2018 . 
101 стр.
5261 RSD 
PDF
Koordinacija izolacije – Deo 5: Procedure za visokonaponske pretvaračke stanice jednosmerenog napona (HVDC)
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
103 стр.
5261 RSD 
PDF
Odvodnici prenapona - Deo 1: Odvodnici sa nelinearnim otporom za mreže naizmenične struje
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
311 стр.
7572 RSD 
PDF
Odvodnici prenapona - Deo 4: Metal-oksidni odvodnici prenapona bez iskrišta za mreže naizmenične struje
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Odvodnici prenapona - Deo 4: Metal-oksidni odvodnici prenapona bez iskrišta za mreže naizmenične struje - Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Odvodnici prenapona - Deo 4: Metal-oksidni odvodnici prenapona bez iskrišta za mreže naizmenične struje - Izmena 2
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
176 стр.
5947 RSD 
PDF
Odvodnici prenapona — Deo 4: Metal-oksidni odvodnici prenapona bez iskrišta za mreže naizmenične struje
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
106 стр.
5261 RSD 
PDF
Odvodnici prenapona - Deo 5: Preporuke za izbor i primenu
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Odvodnici prenapona - Deo 5: Preporuke za izbor i primenu - Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
154 стр.
5947 RSD 
PDF
Odvodnici prenapona — Deo 5: Preporuke za izbor i primenu
Engleski
Објављен 
28.06.2018 . 
68 стр.
4278 RSD 
PDF
Odvodnici prenapona – Deo 8: Metal-oksidni odvodnici prenapona sa spoljašnjim rednim iskrištem (EGLA) za prenosne i distributivne nadzemne vodove za mreže naizmenične struje napona iznad 1 kV
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
96 стр.
4920 RSD 
PDF
Odvodnici prenapona — Deo 9: Metal-oksidni odvodnici prenapona bez iskrišta za HVDC pretvaračke stanice
Engleski
Повучен 
25.06.2012 . 
109 стр.
5261 RSD 
PDF
Visokonaponski prekidači - Deo 1: Prekidači naznačenih napona iznad 1 kV i manjih od 52 kV
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
105 стр.
5261 RSD 
PDF
Tehnike visokonaponskih ispitivanja — Merenja parcijalnih pražnjenja
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
162 стр.
5947 RSD 
PDF
Visokonaponski strujni kontaktori i pokretači motora sa kontaktorima
Engleski
Објављен 
21.04.2011 . 
144 стр.
5604 RSD 
PDF
Struje kratkog spoja u trofaznim sistemima naizmenične struje - Deo 0: Proračun struja
Engleski
Објављен 
21.04.2011 . 
125 стр.
5604 RSD 
PDF
Struje kratkih spojeva u trofaznim sistemima naizmenične struje - Deo 3: Struje za vreme dvostrukog zemljospoja i njihove komponente koje teku kroz zemlju
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
75 стр.
4578 RSD 
PDF
Digitalni uređajii za merenja u visokonaponskim ispitivanjima udarnih napona- Deo 1: Zahtevi za instrumente
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Digitalni uređajii za merenja u visokonaponskim ispitivanjima udarnih napona- Deo 2: Procena softvera koji se koristi za određivanje parametara kod talasnog oblika udarnog napona
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Merni instrumenti i računarski programi za ispitivanja visokim naponima i velikim strujama — Deo 2: Zahtevi za računarske programe za ispitivanja udarnim naponima i strujama
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Visokonaponski strujni prekidači naizmenične struje- Uputstvo za seizmičku podelu visokonaponskih strujnih prekidača naizmenične struje
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
63 стр.
4278 RSD 
PDF
Visokonaponska ispitivanja niskonaponske opreme - Deo 1: Definicije, zahtevi za ispitivanje i ispitni postupak
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Visokonaponska ispitivanja za niskonaponsku opremu — Deo 2: Ispitna oprema
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
167 стр.
5947 RSD 
PDF
Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona - Deo 11: Prenaponski zaštitni uređaji spojeni na niskonaponske energetske mreže - Zahtevi i ispitivanja
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona - Deo 11: Prenaponski zaštitni uređaji spojeni na niskonaponske energetske mreže - Zahtevi i ispitivanja - Izmena 11
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
221 стр.
6631 RSD 
PDF
Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona — Deo 11: Prenaponski zaštitni uređaji spojeni na niskonaponske energetske mreže — Zahtevi i ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
136 стр.
5604 RSD 
PDF
Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona — Deo 21: Uređaji za odvođenje prenapona povezani sa telekomunikacionim i signalnim mrežama — Zahtevi za performanse i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
26.05.2010 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona — Deo 21: Uređaji za odvođenje prenapona povezani sa telekomunikacionim i signalnim mrežama — Zahtevi za performanse i metode ispitivanja — Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.05.2014 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona — Deo 21: Uređaji za odvođenje prenapona povezani sa telekomunikacionim i signalnim mrežama — Zahtevi za performanse i metode ispitivanja — Izmena 2
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Sastavnice prenaponskih zaštitnih uređaja za niski napon - Deo 311: Specifikacija za cevi sa probojem u gasu (GDT)
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Komponente za prenaponske uređaje za niski napon — Deo 311: Zahtevi za performanse i instalacije za ispitivanja za cevi sa pražnjenjem kroz gas (GDT)
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Komponente za prenaponske zaštitne uređaje za niski napon — Deo 312: Izbor i primena cevi sa pražnjenjem kroz gas
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Sastavnice prenaponskih zaštitnih uređaja za niski napon - Deo 321: Specifikacije za lavinske probojne diode (ABD)
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Komponente za niskonaponske uređaje za odvođenje prenapona - Deo 331: Specifikacija za metal-oksidne varistore (MOV)
Engleski
Објављен 
30.07.2010 . 
130 стр.
5604 RSD 
PDF
Sastavnice prenaponskih zaštitnih uređaja za niski napon - Deo 341: Specifikacija za tiristorske prenaponske prigušivače (TSS)
Engleski
Објављен 
31.05.2013 . 
233 стр.
6631 RSD 
PDF
Energetska postrojenja naizmeničnog napona iznad 1 kV — Deo 1: Opšta pravila
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Visokonaponske prefabrikovane rasklopne aparature - Sistemi za indikaciju prisustva napona
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
265 стр.
7028 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura - Deo 1: Zajedničke specifikacije
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura-Deo 1: Zajedničke specifikacije Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
704 стр.
10096 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna postrojenja - Deo 100: Prekidači za naizmeničnu struju
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura — Deo 100: Prekidači za naizmeničnu struju — Izmena 1
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna postrojenja – Deo 100: Prekidači za naizmeničnu struju – Izmena 2
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna postrojenja - Deo 100: Prekidači za naizmeničnu struju - Ispravka
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
142 стр.
5604 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 101: Sintetička ispitivanja
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature. Sintetička ispitivanja- Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
169 стр.
5947 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura — Deo 101: Objedinjena ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura – Deo 101: Objedinjena ispitivanja – Izmena 1
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
88 стр.
4920 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 102: Rastavljači i zemljospojnici za naizmeničnu struju
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature-Deo 102: Rastavljači i zemljospojnici za naizmeničnu struju-Izmena 1
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature — Deo 102: Rastavljači i zemljospojnici za naizmeničnu struju — Izmena 2
Engleski
Објављен 
26.02.2015 . 
1 стр.
0 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature — Deo 102: Rastavljači i zemljospojnici za naizmeničnu struju — Ispravka
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
142 стр.
5604 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature-Deo 103: Sklopke za naznačene napone iznad 1 kV do i uključujući 52 kV
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
107 стр.
5261 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 104: Prekidači naizmenične struje za naznačene napone od 52 kV i više
Engleski
Објављен 
28.06.2018 . 
55 стр.
4020 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature – Deo 104: Sklopke za naizmeničnu struju naznačenog napona od 52 kV i višeg
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 105: Kombinacije sklopki i osigurača za naizmeničnu struju
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura — Deo 105: Kombinacija sklopka–osigurač za naizmeničnu struju i naizmenične napone iznad 1 kV do i uključujući 52 kV
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
176 стр.
5947 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna oprema:- Deo 106: Kontaktori naizmenične struje, regulatori i pokretači motora sa kontaktorima
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
95 стр.
4920 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 107: Osigurači sklopke za naizmeničnu struju naznačenog napona iznad 1 kV do i uključujući 52 kV
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
95 стр.
4920 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura — Deo 107: Osigurač-sklopka za naizmeničnu struju za naznačene napone iznad 1 kV do i uključujući 52 kV
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 108: Visokonaponski rastavni prekidači naizmenične struje za naznačene napone od 72,5 kV i veće
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature — Deo 109: Sklopke za premošćenje rednih kondenzatora naizmenične struje — Izmena 1
Engleski
Повучен 
30.09.2011 . 
130 стр.
5604 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 109: Sklopke za premošćenje rednih kondenzatora naizmenične struje
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
270 стр.
7028 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 109: Sklopke za premošćenje rednih kondenzatora naizmenične struje
Engleski
Повучен 
28.01.2013 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 110: Sklopne operacije induktivnog opterećenja
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature — Deo 110: Sklopne operacije induktivnog opterećenja
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura — Deo 110: Sklopne operacije sa induktivnim opterećenjem
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura —Deo 112: Zemljospojnici velikih brzina za gašenje sekundarnog luka na prenosnim vodovima
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
90 стр.
4920 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 200: Rasklopne aparature za naizmeničnu struju sa metalnim plaštom za naznačene napone veće od 1 kV do i uključujući 52 kV
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
96 стр.
4920 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura — Deo 200: Rasklopna aparatura naizmenične struje sa metalnim plaštom za naznačene napone iznad 1 kV do i uključujući 52 kV
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
86 стр.
4920 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 201: Rasklopna aparatura sa izolacionim plaštom za naizmeničnu struju i naznačene napone preko 1 kV do i uključujući 52 kV
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
103 стр.
5261 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura — Deo 201: Rasklopna aparatura sa izolacionim plaštom za naizmeničnu struju i naznačene napone iznad 1 kV do i uključujući 52 kV
Engleski
Повучен 
31.07.2017 . 
72 стр.
4578 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 202: Visokonaponska/niskonaponska prefabrikovana postrojenja
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
104 стр.
5261 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura — Deo 202: Visokonaponska/niskonaponska prefabrikovana transformatorska stanica
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
71 стр.
4578 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 203: Gasom izolovana razvodna aparatura sa metalnim plaštom za naznačene napone veće od 52 kV
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
85 стр.
4920 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura — Deo 203: Gasom izolovana razvodna aparatura sa metalnim plaštom za naznačene napone iznad 52 kV
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
118 стр.
5261 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna oprema-Deo 204: Kruti gasom izolovani prenosni vodovi za naznačene napone veće od 52 kV
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 205: Kompaktna razvodna postrojenja za naznačene napone iznad 52 kV
Engleski
Објављен 
26.02.2015 . 
5 стр.
0 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature — Deo 205: Kompaktni razvodni blokovi za naznačene napone iznad 52 kV — Ispravka
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna postrojenja — Deo 206: Sistemi za indikaciju prisustva napona za naznačene napone iznad 1 kV do i uključujući 52 kV
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
55 стр.
4020 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 207: Seizmička kvalifikacija za razvodne aparature izolovane gasom za naznačene napone veće od 52 kV
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature — Deo 207: Seizmička kvalifikacija za gasom izolovane razvodne blokove naznačenih napona iznad 52 kV
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 209: Kablovske spojnice za gasom izolovana i metalom oklopljena razvodna postrojenja naznačenih napona iznad 52 kV - Ekstrudirani i fluidom napunjeni kablovi - Fluidom napunjeni i suvi tip kablovskih priključaka
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura —Deo 211: Direktna veza između energetskih transformatora i gasom izolovanih razvodnih postrojenja sa metalnim kućištima, naznačenih napona iznad 52 kV
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura —Deo 211: Direktna veza između energetskih transformatora i gasom izolovanih razvodnih postrojenja sa metalnim kućištima, naznačenih napona iznad 52 kV - Ispravka
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
78 стр.
4578 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura – Deo 212: Kompaktni sklopovi za distributivne transformatorske stanice (CEADS)
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 3: Digitalni interfejsi koji se zasnivaju na IEC 61850
Engleski
Објављен 
28.06.2018 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature – Deo 3: Digitalni interfejsi koji se zasnivaju na IEC 61850
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
83 стр.
4920 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura —Deo 4: Procedure za rukovanje sumporheksafluoridom (SF6) i njegovim smešama
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
220 стр.
6631 RSD 
PDF
Tehnike ispitivanja visokog napona - Definicie I zahtevi za ispitivanje struja I mernih sistema
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
100 стр.
4920 RSD 
PDF
Koordinacija izolacije – Deo 2: Uputstvo za primenu
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
100 стр.
4920 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura – Deo 102: Rastavljači i zemljospojnici za naizmeničnu struju
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura – Deo 110: Rastavljanje sa induktivnim opterećenjem
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Visokonaponska rasklopna aparatura — Deo 110: Sklopne operacije sa induktivnim opterećenjem - Ispravka
Srpski
Објављен 
30.09.2015 . 
45 стр.
4322 RSD 
PDF
Međunarodni elektrotehnički rečnik — Poglavlje 448: Zaštita elektroenergetskog sistema
Srpski
Повучен 
30.03.2012 . 
38 стр.
4109 RSD 
PDF
Odvodnici prenapona - Deo 1: Odvodnici prenapona sa nelinearnim otpornikom i iskrištem za mreže naizmenične struje (identičan sa IEC 99-1:1991)
Srpski
Повучен 
30.07.2010 . 
49 стр.
4578 RSD 
PDF
Odvodnici prenapona - Deo 4: Metaloksidni odvodnici prenapona bez iskrišta za mreže naizmenične struje (identičan sa IEC 99-4:1991)
Srpski
Повучен 
28.07.2016 . 
29 стр.
3507 RSD 
PDF
Uputstvo za proračun struja kratkog spoja u niskonaponskim radijalnim sistemima (identičan sa IEC 781:1989)
Srpski
Повучен 
30.03.2012 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Kablovske spojnice za rasklopne aparature sa metalnim plaštom izolovane gasom, za naznačene napone 72,5 kV i veće (identičan sa IEC 859:1986)
Srpski
Објављен 
09.10.1996 . 
51 стр.
4834 RSD 
PDF
Struje kratkog spoja - Proračun efekata - Deo 1: Definicija i metode proračuna (identičan sa IEC 865-1:1993)
Srpski
Објављен 
14.12.2004 . 
40 стр.
4109 RSD 
PDF
Struje kratkog spoja - Proračun efekata - Deo 2: Primeri proračuna
Srpski
Објављен 
02.12.1998 . 
60 стр.
4834 RSD 
PDF
Proračun struja kratkog spoja u trofaznim sistemima naizmenicne struje - Deo 1: Faktori za proračun struja kratkog spoja u trofaznim sistemima naizmenicne struje prema IEC 60909 - (Identičan sa IEC 60909-1:1991)
Srpski
Објављен 
22.10.1997 . 
39 стр.
4109 RSD 
PDF
Električna oprema - Podaci za proračun struje kratkog spoja u skladu sa IEC 909(1988) (identičan sa IEC 909-2:1992)
Srpski
Повучен 
21.04.2011 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Proračun struja kratkog spoja u trofaznim naizmenicnim sistemima - Deo 3: Struje u slucaju dvostrukog zemljospoja i komponente struja kratkog spoja koje teku kroz zemlju
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Visokonaponska ispitivanja niskonaponske opreme - Deo 1: Definicije, zahtevi za ispitivanje i ispitni postupak (identičan sa IEC 1180-1:1992)
Srpski
Објављен 
03.10.1997 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Visokonaponska ispitivanja niskonaponske opreme - Deo 2: Oprema za ispitivanje (identičan sa IEC 1180-2:1994)
Srpski
Повучен 
30.03.2012 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Viskonaponski prekidači naizmenične struje - Uputstvo za održavanje (identičan sa IEC 1208:1992)
Srpski
Повучен 
29.12.2008 . 
22 стр.
3102 RSD 
PDF
Koordinacija izolacije - Deo 1: Definicije, principi i pravila (identičan sa IEC 71-1:1993)
Srpski
Повучен 
21.04.2011 . 
90 стр.
5904 RSD 
PDF
Elektroenergetika - Proračunavanje struja kratkog spoja u trofaznim naizmeničnim sistemima (identičan sa IEC 909:1988)
Srpski
Повучен 
23.06.2014 . 
90 стр.
5904 RSD 
PDF
Rasklopne aparature - Termini i definicije
Srpski
Повучен 
01.01.1989 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
VISOKONAPONSKA ISPITIVANJA. ISPITIVANJE UDARNIM NAPONOM//
Srpski
Повучен 
01.01.1989 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
VISOKONAPONSKA ISPITIVANJA. MERNO DELILO NAPONA//
Srpski
Објављен 
01.06.1963 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Merenje napona sfernim iskrištem
Srpski
Повучен 
30.08.2016 . 
22 стр.
3102 RSD 
PDF
Visokonaponska ispitivanja - Merenje parcijalnih pražnjenja
Srpski
Повучен 
30.08.2016 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Merenje parcijalnih pražnjenja - Dopunska objašnjenja
Srpski
Повучен 
30.08.2016 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Visokonaponska ispitivanja - Opšti termini i definicije i zahtevi za ispitivanje
Srpski
Повучен 
30.08.2016 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Visokonaponska ispitivanja - Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
30.08.2016 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Visokonaponska ispitivanja - Uredaji za merenje
Srpski
Повучен 
30.08.2016 . 
35 стр.
3894 RSD 
PDF
Visokonaponska ispitivanja - Nacin upotrebe mernih uređaja
Srpski
Објављен 
17.11.1978 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Koordinacija izolacije u visokonaponskim postrojenjima
Srpski
Повучен 
30.08.2016 . 
15 стр.
2524 RSD 
PDF
Smernice za koordinaciju izolacije u visokonaponskim postrojenjima
Srpski
Повучен 
01.01.1997 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
VENTILNI ODVODNICI PRENAPONA. TEHNIČKI USLOVI I ISPITIVANJA//
Srpski
Повучен 
01.01.1996 . 
23 стр.
3102 RSD 
PDF
ELEKTROENERGETIKA. PRORAČUN EFEKATA STRUJA KRATKOG SPOJA//
Srpski
Повучен 
29.01.2010 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Prekidači za naizmenicnu struju visokog napona - Normalni pogonski uslovi i definicije
Srpski
Повучен 
30.03.2012 . 
37 стр.
4109 RSD 
PDF
Visokonaponske rasklopne aparature - Zajednicke odredbe za standarde rasklopnih aparatura visokog napona
Srpski
Повучен 
29.01.2010 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Prekidači za naizmenicnu struju visokog napona - Nazivne karakteristike
Srpski
Повучен 
29.01.2010 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Prekidači za naizmenicnu struju visokog napona - Konstrukcija i oprema
Srpski
Повучен 
29.01.2010 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Prekidači za naizmenicnu struju visokog napona - Obvojnice ocekivanog prelaznog povratnog napona strujnog kola
Srpski
Повучен 
29.01.2010 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Prekidači za naizmenicnu struju visokog napona - Pravila za ispitivanje ukljucivanja i prekidanja pri nepodudarnosti faza
Srpski
Повучен 
29.01.2010 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Prekidači za naizmenicnu struju visokog napona - Pravila za izbor prekidača
Srpski
Повучен 
29.01.2010 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Prekidači za naizmenicnu struju visokog napona - Podaci koje treba datiu zahtevima za ponudu, u ponudama i porudžbinama
Srpski
Повучен 
29.01.2010 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Prekidači za naizmenicnu struju visokog napona - Uslovi za tansport, postavljanje i održavanje
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
51 стр.
4834 RSD 
PDF
Rastavljaci i zemljospojnici za naizmenicnu struju
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
35 стр.
3894 RSD 
PDF
Sklopna aparatura s metalnim plaštem za izmenicnu struju i nazivne napone iznad 1 kV do ukljucivo 72,5 kV
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
37 стр.
4109 RSD 
PDF
Sklopna armatura s metalnim plaštom, izolirana plinom, za nazivne napone 72,5 kV i više

222 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia