Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2019-12-10
Time: 15:58


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
Објављен 
24.06.2019 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Reakcija ljudi na vibracije – Uputstvo i terminologija za instrumente i opremu za ocenjivanje dnevne izloženosti vibracijama na radnom mestu u skladu sa zahtevima za zdravlje i bezbednost
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije i udari — Merenje i vrednovanje jednog udara prenesenog od ručne i ručno vođene mašine do sistema šaka–ruka
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Ručni prenosni alati na sopstveni pogon — Merenje vibracija na ručki — Deo 11: Elementi za spajanja pogonskih alata (ekseri)
Engleski
Објављен 
28.11.2016 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Vibracije šaka–ruka – Uputstvo za smanjenje opasnosti od vibracija – Deo 2: Mere za upravljanje vibracijama na radnom mestu
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Vibracije celog tela - Smernice za smanjenje opasnosti od vibracija - Deo 1:Inženjerske metode pomoću projektovanja mašina
Engleski
Објављен 
27.08.2012 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Vibracije celog tela - Uputstva za smanjenje opasnosti od vibracija - Deo 2:Upravljanje merenjem na radnom mestu
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije — Uputstvo za ocenjivanje izlaganja vibracijama koje se prenose na ruke, korišćenjem odgovarajućih informacija, uključujući i one koje je dao proizvođač
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije — Uputstvo za ocenu izlaganja vibracijama koje se prenose na ruke korišćenjem raspoloživih informacija, uključujući i one koje je dao proizvođač
Engleski
Објављен 
23.09.2013 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije i udari — Vibracije koje se prenose na ruke — Uticaj sile na spoju ruke i mašine na vrednovanje izloženosti vibracijama
Engleski
Повучен 
31.01.2018 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Vibracije šaka–ruka — Uputstvo za smanjenje opasnosti od vibracija — Deo 1: Inženjerske metode projektovanja mašina
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Vibracije šaka–ruka — Uputstvo za smanjenje opasnosti od vibracija — Deo 2: Mere za upravljanje vibracijama na radnom mestu
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije — Uputstvo o uticaju vibracija na zdravlje ljudskog tela
Engleski
Повучен 
26.10.2010 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije - Ispitivanje pokretnih mašina da bi se utvrdila vrednost emisije vibracija
Engleski
Објављен 
27.03.2008 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije - Deklaracija i verifikacija vrednosti emisije vibracija
Engleski
Повучен 
30.04.2014 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Bezbednost mašina - Uputstvo za nacrt uzroka vibracije standarda za bezbednost
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Bezbednost mašina — Zahtevi za izradu tačaka standarda za bezbednost koje se odnose na vibracije
Engleski
Повучен 
26.10.2010 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije i udari - Izolacija mašina protiv vibracija - Informacija o primeni porekla izolacije
Engleski
Повучен 
26.10.2010 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije - Vozila za unutrašnji transport - Laboratorijsko vrednovanje i specifikacija mehaničkih vibracija sedišta rukovaoca
Engleski
Објављен 
26.11.2008 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije - Merenje i izračunavanje profesionalnog izlaganja celog tela vibracijama sa uticajem na zdravlje - Praktično uputstvo
Engleski
Повучен 
31.01.2018 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom - Merenje vibracija na dršci - Deo 1: Opšte
Srpski
Повучен 
31.01.2018 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom - Merenje vibracija na dršci - Deo 2: Čekići za odsecanje i čekići za zakivanje
Engleski
Повучен 
31.01.2018 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom - Merenje vibracija na dršci - Deo 3: Bušilice za kamen i udarne bušilice
Engleski
Повучен 
31.01.2018 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom - Merenje vibracija na dršci - Deo 5: Drobilice za pločnik i bušilice za građevinske radove
Srpski
Повучен 
25.12.2017 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije - Metoda laboratorijskog vrednovanja vibracija na sedištima vozila - Deo 1: Osnovni zahtevi
Srpski
Повучен 
25.12.2017 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije - Metoda laboratorijskog vrednovanja vibracija na sedištima vozila - Deo 1: Osnovni zahtevi - Izmena 1
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije - Metoda laboratorijskog vrednovanja vibracija na sedištima vozila - Deo 1: Osnovni zahtevi - Izmena 2
Srpski
Повучен 
25.12.2017 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije — Metoda laboratorijskog vrednovanja vibracija na sedištima vozila — Deo 1: Osnovni zahtevi — Izmena 2
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije – Metoda laboratorijskog vrednovanja vibracija na sedištima vozila – Deo 1: Osnovni zahtevi
Engleski
Повучен 
30.05.2014 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije i udari - Vibracija ruke - Metoda za merenje i vrednovanje prenosa vibracija rukavica na palcu ruke
Engleski
Објављен 
30.05.2014 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije i udari — Vibracije šaka–ruka — Merenje i vrednovanje prenosa vibracija kroz rukavice na palac šake
Engleski
Објављен 
24.06.2019 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije i udari – Vibracije šaka–ruka – Merenje i vrednovanje prenosa vibracija kroz rukavice na dlan – Izmena 1
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije i udari — Uputstvo o aspektima bezbednosti ispitivanja i eksperimenata sa ljudima — Deo 1: Izlaganje celog tela mehaničkim vibracijama i udarcima sa ponavljanjem
Srpski
Повучен 
26.10.2010 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije i udari - Vibracija ruke - Metoda za merenje prenošenja vibracije elastičnih materijala kada su opterećeni rukom
Engleski
Објављен 
26.10.2010 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije - Ručne i ručno vođene mašine - Principi za ocenjivanje emisije vibracija
Engleski
Објављен 
23.09.2013 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije — Ručne i ručno vođene mašine — Principi za vrednovanje emisije vibracija — Izmena 1: Pozicije akcelerometra
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom — Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracija — Deo 1: Brusilice za vertikalno brušenje i brušenje pod uglom
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom – Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracija – Deo 1: Brusilice za vertikalno brušenje i brušenje pod uglom – Izmena 1: Kupaste žičane četke
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom — Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracija — Deo 10: Udarne bušilice, čekići i drobilice
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom — Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracija — Deo 11: Čekići za kamen
Engleski
Објављен 
23.09.2013 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom — Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracija — Deo 12: Brusilice za završno brušenje
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom — Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracija — Deo 2: Ključevi, odvrtači i odvijači
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom – Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracija – Deo 2: Ključevi, odvrtači i odvijači – Izmena 1: Izmena u Prilogu C – Uređaj za kočenje
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom — Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracija — Deo 3: Glačalice i obrtne, orbitalne i trakaste brusilice sa obrtno-povratnim kretanjem
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom — Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracija — Deo 4: Ravne brusilice
Engleski
Објављен 
24.06.2019 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom – Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracija – Deo 4: Ravne brusilice – Izmena 1: Kupaste žičane četke
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom — Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracija — Deo 5: Bušilice i udarne bušilice
Engleski
Објављен 
28.11.2016 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom – Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracija – Deo 5: Bušilice i udarne bušilice – Izmena 1
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom — Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracija — Deo 6: Vibracioni čekići
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom — Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracija — Deo 7: Probojci i makaze
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom — Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracija — Deo 8: Testere, mašine za glačanje i punjenje sa povratnim hodom i testere sa oscilirajućim i obrtnim radom
Engleski
Објављен 
28.11.2016 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom – Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracija – Deo 8: Testere, mašine za glačanje i punjenje sa povratnim hodom i testere sa oscilirajućim i obrtnim radom – Izmena 1
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom — Metode ispitivanja za vrednovanje emisije vibracija — Deo 9: Čekići sa držaljom i igličasti čistač naslaga
Engleski
Повучен 
31.10.2014 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije - Merenje i vrednovanje izlaganja ljudi vibracijama koje se prenose kroz ruke- Deo 1:Opšti zahtevi
Srpski
Објављен 
31.10.2014 . 
34 стр.
3894 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije — Merenje i vrednovanje izlaganja ljudi vibracijama koje se prenose kroz šake — Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Повучен 
26.02.2015 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije - Merenje i vrednovanje izlaganja ljudi vibracijama koje se prenose kroz ruke- Deo 2:Praktično uputstvo za merenje na radnom mestu
Srpski
Објављен 
26.02.2015 . 
45 стр.
4322 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije — Merenje i vrednovanje izlaganja ljudi vibracijama koje se prenose kroz šake — Deo 2: Praktično uputstvo za merenje na radnom mestu
Engleski
Објављен 
28.11.2016 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije – Merenje i vrednovanje izlaganja ljudi vibracijama koje se prenose kroz šake – Deo 2: Praktično uputstvo za merenje na radnom mestu − Izmena 1
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
104 стр.
5261 RSD 
PDF
Reakcija ljudi na vibracije - Instrumenti za merenje
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
119 стр.
5261 RSD 
PDF
Reakcija ljudi na vibracije – Instrumenti za merenje – Deo 1: Instrumenti opšte namene za merenje vibracija
Engleski
Повучен 
27.12.2011 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom - Merenje vibracija na dršci - Deo 10: Glodalice i makaze
Engleski
Повучен 
27.12.2011 . 
2 стр.
944 RSD 
PDF
Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom - Merenje vibracija na dršci - Deo 10: Glodalice i makaze - Ispravka
Engleski
Повучен 
27.12.2011 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom - Merenje vibracija na dršci - Deo 12: Kružne testere i turpije sa povratnim hodom i kružne testere sa oscilatornim i obrtnim hodom
Engleski
Повучен 
23.09.2013 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom - Merenje vibracija na dršci - Deo 13: Brusilica za završno brušenje
Engleski
Повучен 
23.09.2013 . 
2 стр.
944 RSD 
PDF
Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom - Merenje vibracija na dršci - Deo 13: Brusilica za završno brušenje - Ispravka
Engleski
Повучен 
27.12.2011 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom - Merenje vibracija na dršci - Deo 14: Alati za obradu kamena i igličasti čistač naslaga
Engleski
Повучен 
27.12.2011 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom - Merenje vibracija na dršci - Deo 4: Brusilice
Engleski
Повучен 
27.12.2011 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom - Merenje vibracija na dršci - Deo 6: Udarne bušilice
Engleski
Повучен 
27.12.2011 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom - Merenje vibracija na dršci - Deo 7: Ključevi, odvijači i navrtke sa udarom, impulsom ili mehanizmom
Engleski
Повучен 
27.12.2011 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom - Merenje vibracija na dršci - Deo 8: Glačalice i obrtne, orbitalne i kružne brusilice
Engleski
Повучен 
27.12.2011 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Ručni prenosni alati sa sopstvenim pogonom - Merenje vibracija na dršci - Deo 9: Vibracioni čekići
Engleski
Повучен 
31.08.2018 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije — Vrednovanje vibracija mašine merenjem neobrtnih delova — Deo 1: Opšta uputstva
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije – Vrednovanje vibracija mašine merenjem neobrtnih delova – Deo 3: Industrijske mašine nazivne snage preko 15 kW i nazivne brzine između 120 min-1 i 15 000 min-1, kada se mere na licu mesta
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije – Vrednovanje vibracija mašine merenjem neobrtnih delova – Deo 4: Gasne turbine sa ležajima sa fluidnim filmom
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije – Vrednovanje vibracija mašine merenjem neobrtnih delova – Deo 5: Hidrogeneratorska i pumpna postrojenja
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije – Vrednovanje vibracija mašine merenjem neobrtnih delova – Deo 6: Klipne mašine nivoa snage preko 100 kW
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije – Vrednovanje vibracija mašine merenjem neobrtnih delova – Deo 7: Rotodinamičke pumpe za industrijsku primenu, uključujući merenje na obrtnim vratilima
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije – Vrednovanje vibracija mašine merenjem neobrtnih delova – Deo 8: Sistemi klipnih kompresora
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Praćenje stanja i dijagnostika mašina — Zahtevi za kvalifikovanje i ocenjivanje osoblja — Deo 1: Zahtevi za tela za ocenjivanje i procese ocenjivanja
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Praćenje stanja i dijagnostika mašina — Zahtevi za kvalifikovanje i ocenjivanje osoblja — Deo 2: Praćenje stanja i dijagnostika vibracija
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Praćenje stanja i dijagnostika mašina — Zahtevi za kvalifikacije i ocenjivanje osoblja — Deo 3: Zahtevi za tela za obuku i procese obuke
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Praćenje stanja i dijagnostika mašina – Zahtevi za kvalifikovanje i ocenjivanje osoblja – Deo 4: Analize u oblasti maziva
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Praćenje stanja i dijagnostika mašina — Zahtevi za kvalifikovanje i ocenjivanje osoblja — Deo 5: Laborant/analitičar za maziva
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Praćenje stanja i dijagnostika mašina — Zahtevi za kvalifikovanje i ocenjivanje osoblja — Deo 6: Akustička emisija
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Praćenje stanja i dijagnostika mašina — Zahtevi za kvalifikovanje i ocenjivanje osoblja — Deo 7: Termografija
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Praćenje stanja i dijagnostika mašina — Zahtevi za kvalifikovanje i ocenjivanje osoblja — Deo 8: Ultrazvuk
Engleski
Објављен 
29.01.2016 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije, udari i praćenje stanja — Rečnik
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije – Merenje i vrednovanje vibracija mašine – Deo 1: Opšta uputstva
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije – Merenje i vrednovanje vibracija mašine – Deo 2: Fundirane gasne turbine, parne turbine i generatori iznad 40 MW, sa ležajima sa fluidnim filmom i brzine obrtanja 1 500 min-1, 1 800 min-1, 3 000 min-1 ili 3 600 min-1
Engleski
Повучен 
31.07.2014 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije i udari-Vrednovanje izlaganja ljudi vibracijama celog tela- Deo 1:Opšti zahtevi
Srpski
Објављен 
31.07.2014 . 
37 стр.
4109 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije i udari — Vrednovanje izlaganja ljudi vibracijama celog tela — Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
23.09.2013 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije — Uputstva za merenje, izveštavanje i vrednovanje vibracija s obzirom na stanovanje na putničkim i teretnim brodovima
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije – Vrednovanje vibracija mašine merenjem na obrtnim vratilima – Deo 3: Spregnute industrijske mašine
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije – Vrednovanje vibracija mašine merenjem na obrtnim vratilima – Deo 4: Gasne turbine sa ležajima sa fluidnim filmom
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije – Vrednovanje vibracija mašine merenjem na obrtnim vratilima – Deo 5: Hidrogeneratorska i pumpna postrojenja
Srpski
Повучен 
29.01.2016 . 
31 стр.
3700 RSD 
PDF
Vibracije i udari - Opšti termini i definicije
Srpski
Повучен 
29.01.2016 . 
50 стр.
4578 RSD 
PDF
Mehaničke vibracije i udari - Termini i definicije iz oblasti vibracija
Srpski
Повучен 
29.01.2016 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Vibracije i udari - Termini i definicije iz oblasti mehaničkih udara
Srpski
Повучен 
29.01.2016 . 
15 стр.
2524 RSD 
PDF
Vibracije i udari - Termini i definicije iz oblasti pretvarača

98 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia