Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7311

Пријавите се!
 

Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
У припреми 
22.06.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori — Deo 24: Specifikacija podvrste — Radiofrekvencijski koaksijalni konektori sa spajanjem pomoću navoja koji se obično koriste u kablovskim mrežama impedanse od 75 Oma (tip F)
Engleski
У припреми 
30.08.2019 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori – Deo 60: Specifikacija podvrste RF koaksijalnih konektora sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika mm sa push-on uparivanjem - Karakteristična impedansa 50 Oma (tip SMPM)
Engleski
У припреми 
29.06.2018 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori — Deo 64: Specifikacija podvrste za radiofrekvencijske koaksijalne konektore sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 0.8 mm - Karakteristična impedansa od 50 Oma (tip-0,8)
Engleski
У припреми 
29.06.2018 . 
78 стр.
4578 RSD 
PDF
Postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podsistema - Deo 4-1: Kablovska instalacija - Merenje multimodnog slabljenja
Engleski
У припреми 
25.05.2018 . 
стр.
0 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori - Deo 1-2: Metode električnih ispitivanja - Uneseni gubici
Engleski
У припреми 
30.08.2019 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Radiofrekvencijski konektori — Deo 65: Specifikacija podvrste za RF koaksijalne konektore sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 1.35 mm, sa sprezanjem zavrtnjem, karakteristične impedanse 50 Oma, za upotrebu do 90 GHz
Engleski
Објављен 
28.02.2014 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Koaksijalni kablovi koji se koriste u kablovskim distribucionim mrežama — Deo 8: Popravka i zamena oštećenih ukopanih kablova
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Pasivne komponente koje se koriste u optičkim komunikacionim sistemima – Specifikacije proizvoda – Deo 2-1: Fiksni optički oslabljivači u konektoru tipa SC(SC2)-PC koji se koriste za monomodno vlakno kategorije B1.1 prema IEC 60793-2
Engleski
Објављен 
31.05.2011 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Pasivne komponente koje se koriste u optičkim komunikacionim sistemima – Specifikacije proizvoda – Deo 2-2: Fiksni optički oslabljivači u konektoru tipa SC(SC2)-APC koji se koriste za monomodno vlakno kategorije B1.1 prema IEC 60793-2
Engleski
Повучен 
22.06.2015 . 
91 стр.
4920 RSD 
PDF
Pristup optičkim vlaknom do krajnjeg korisnika — Uputstvo za izgradnju FTTX mreže sa optičkim vlaknima
Engleski
Објављен 
22.06.2015 . 
105 стр.
5261 RSD 
PDF
Pristup optičkim vlaknom do krajnjeg korisnika — Uputstvo za izgradnju FTTX mreže sa optičkim vlaknima
Engleski
Објављен 
31.07.2018 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Razmatranje korišćenja OTDR-a za merenje povratnih gubitaka konekcija monomodnih optičkih vlakana
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Kablovi za odvodne kanale — Specifikacija familije za kablove koji se instaliraju u atmosferskoj i sanitarnoj kanalizaciji
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Kablovi za gasne cevi — Specifikacija familije za kablove koji se instaliraju u gasnim cevima sa visokim pritiskom
Engleski
Објављен 
23.05.2012 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Kablovi sa optičkim vlaknima — Kablovi za cevi za vodu za piće — Specifikacija familije za kablove koji se instaliraju u cevima za vodu za piće
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Smernice za uspostavljanje trasa za široki propusni opseg "Široki propusni opseg, 25 Mbit/s i više, za sve"
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Uputstvo za popravku oštećenih instaliranih kablova sa optičkim vlaknima i mikrocevima
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Obrazac pojedinačne specifikacije: CECC specifikacija za konektore za radio-frekvencije za vojne primene - Tip MIL-C-39012
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Obrazac pojedinačne specifikacije: Koaksijalni konektori za radio-frekvencije
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Obrazac pojedinačne specifikacije: Priprema pojedinačne specifikacije za korisnika i pojedinačne specifikacije za standardni proizvod sa zvaničnom potvrdom verifikacije

1054 found, page 1 from 53 Одштампај резултати претраге        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7