Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7313

Пријавите се!
 

Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
Објављен 
30.11.2018 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Izloženost na radnom mestu – Ocena dermalne izloženosti nanoobjektima i njenim agregatima i aglomeratima
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Izloženost na radnom mestu — Ocenjivanje performansi uzorkivača za merenje koncentracije lebdećih čestica u vazduhu — Deo 3: Analiza podataka efikasnosti uzorkovanja
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu — Smernice za uzorkovanje inhalabilnih, torakalnih i respiratornih frakcija aerosola
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Izloženost na radnom mestu — Strategija procenjivanja izloženosti kože
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Vazduh na radnom mestu — Proračun koncentracije frakcije aerosola koji utiču na zdravlje iz koncentracije izmerene upotrebom uzorkivača poznatih karakteristika performansi
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora — Smernice za upotrebu EN 14181:2004
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Izloženost na radnom mestu — Uputstvo za korišćenje instrumenata za monitoring aerosola sa direktnim očitavanjem — Deo 1: Izbor instrumenata za specifične primene
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Izloženost na radnom mestu — Uputstvo za korišćenje instrumenata za monitoring aerosola sa direktnim očitavanjem — Deo 2: Procena koncentracije čestica iz vazduha korišćenjem optičkog brojača čestica
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Izloženost na radnom mestu — Uputstvo za korišćenje instrumenata za monitoring aerosola sa direktnim očitavanjem — Deo 3: Procena koncentracije čestica u vazduhu korišćenjem fotometara;
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha ambijenta — Uputstvo za merenje ugljenika (EC) i organskog ugljenika (OC) taloženjem na filtrima;
Engleski
Објављен 
20.12.2013 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Vazduh ambijenta — Uputstvo za merenje anjona i katjona u PM2,5;
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
59 стр.
4020 RSD 
PDF
Vazduh okoline - Izveštaj o nitro i oksi PAH-ovima — Poreklo, toksičnost, koncentracije i metode merenja
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Izloženost na radnom mestu — Izbor postupaka za merenje hemijskih agensa koji su u skladu sa zahtevima datim u EN 482 i u jednom od sledećih standarda EN 838, EN 1076, EN 13205, EN 13890 i EN 13936
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora – Uputstvo za primenu EN ISO 16911-1
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Emisije iz stacionarnih izvora — Određivanje masene koncentracije pojedinačnih gasovitih organskih jedinjenja — Metoda uzorkovanja sorpcijom praćena ekstrakcijom rastvarača ili termalnom desorpcijom
Engleski
Повучен 
30.10.2017 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Stacionarni izvori emisije - Procedura intralaboratorijske validacije alternativne metode u poređenju sa referentnom metodom
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Izloženost na radnom mestu — Merenje izloženosti kože — Principi i metode
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha - Merenje emisije iz stacionarnih izvora - Smernice za izradu standardizovanih metoda
Engleski
Објављен 
30.09.2009 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha - Merenje emisije iz stacionarnih izvora - Primena EN ISO/IEC 17025:2005 na periodična merenja
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Kvalitet vazduha ambijenta - Merenje bioaerosola - Deo 1: Određivanje plesni korišćenjem sistema za uzorkovanje sa filtrom i analizaom kulture

272 found, page 1 from 14 Одштампај резултати претраге        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7