Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2020-04-05
Time: 12:57


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Dimnjačke kape — Opšti zahtevi i metode ispitivanja nezavisne od vrste materijala
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Metalni dimnjaci — Zahtevi za otpornost na koroziju i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
28.11.2014 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Dimnjaci - Komponente - Betonski elementi spoljašnjeg zida
Srpski
Објављен 
28.11.2014 . 
37 стр.
4109 RSD 
PDF
Dimnjaci — Komponente — Betonski elementi spoljašnjeg zida
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Dimnjaci - Dimnjački sistemi sa glineno-keramičkim dimnjačkim cevima - Deo 1: Zahtevi i metode ispitivanja otpornosti prema paljenju čađi
Srpski
Објављен 
28.11.2011 . 
40 стр.
4109 RSD 
PDF
Dimnjaci - Dimnjački sistemi sa glinenim/keramičkim cevima - Deo 2: Zahtevi i metode ispitivanja pod vlažnim uslovima
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Dimnjaci - Dimnjački sistemi sa glineno-keramičkim cevima - Deo 3: Zahtevi i metode ispitivanja za dimnjački sistem za dovod vazduha i odvođenje dimnih gasova
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Dimnjaci - Glineno-keramički spoljni zidovi za dimnjačke sisteme - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
21.06.2012 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Slobodnostojeći dimnjaci - Deo 1: Opšti zahtevi
Srpski
Објављен 
21.06.2012 . 
37 стр.
4109 RSD 
PDF
Slobodnostojeći dimnjaci - Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Slobodnostojeći dimnjaci - Deo 2: Betonski dimnjaci
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Slobodnostojeći dimnjaci - Deo 4: Zidani dimnjački kanali - Projektovanje i izvođenje
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Slobodnostojeći dimnjaci - Deo 5: Materijali za dimnjačke cevi od blokova - Proizvođačke specifikacije
Engleski
Повучен 
25.04.2016 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Slobodnostojeći dimnjaci - Deo 6: Čelične dimnjačke cevi - Projektovanje i izvođenje
Engleski
Објављен 
25.04.2016 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Slobodnostojeći dimnjaci — Deo 6: Čelične dimnjačke cevi — Projektovanje i izvođenje
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Slobodnostojeći dimnjaci - Deo 7: Proizvođačke specifikacije cilindričnih čeličnih prefabrikata za upotrebu u jednoslojnim čeličnim dimnjacima i čeličnim cevima
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Slobodnostojeći dimnjaci — Deo 7: Specifikacije proizvoda cilindričnih čeličnih prefabrikata za upotrebu u jednoslojnim čeličnim dimnjacima i čeličnim cevima
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Slobodnostojeći industrijski dimnjaci - Deo 8: Projektovanje i izvođenje jarbolske konstrukcije sa satelitskim komponentama
Engleski
Повучен 
31.07.2019 . 
68 стр.
4278 RSD 
PDF
Dimnjaci – Metode ispitivanja za dimnjački sistem – Deo 1: Opšte metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
82 стр.
4920 RSD 
PDF
Dimnjaci – Metode ispitivanja za dimnjačke sisteme – Deo 1: Opšte metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
82 стр.
4920 RSD 
PDF
Dimnjaci – Metode ispitivanja za dimnjačke sisteme – Deo 1: Opšte metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
28.07.2015 . 
103 стр.
5261 RSD 
PDF
Dimnjaci - Metode proračuna termodinamike i dinamike fluida – Deo 1: Dimnjaci za jedno ložište
Engleski
Повучен 
31.07.2019 . 
99 стр.
4920 RSD 
PDF
Dimnjaci — Metode proračuna termodinamike i dinamike fluida — Deo 1: Dimnjaci predviđeni za jedan ložišni uređaj
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
105 стр.
5261 RSD 
PDF
Dimnjaci – Metode proračuna termodinamike i dinamike fluida – Deo 1: Dimnjaci predviđeni za jedan ložišni uređaj
Engleski
Повучен 
28.07.2015 . 
72 стр.
4578 RSD 
PDF
Dimnjaci - Metode proračuna termodinamike i dinamike fluida - Deo 2: Dimnjaci koji služe za više ložišta
Engleski
Повучен 
31.07.2019 . 
74 стр.
4578 RSD 
PDF
Dimnjaci — Metode proračuna termodinamike i dinamike fluida — Deo 2: Dimnjaci predviđeni za više ložišnih uređaja
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
77 стр.
4578 RSD 
PDF
Dimnjaci – Metode proračuna termodinamike i dinamike fluida – Deo 2: Dimnjaci predviđeni za više ložišnih uređaja
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Dimnjaci - Metode proračuna termodinamike i dinamike fluida - Deo 3: Metode za razvoj dijagrama i tabela za dimnjake koji se koriste za jedno ložište
Srpski
Објављен 
23.12.2005 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Dimnjaci - Zahtevi i metode ispitivanja za glinene/keramičke dimnjačke kape
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Dimnjaci – Elastomerne zaptivke i elastomerni zaptivači – Zahtevi u pogledu materijala i metode ispitivanja – Deo 1: Zaptivke dimnjačkih cevi
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Dimnjaci — Elastomerne zaptivke i elastomerni zaptivači — Zahtevi za materijal i metode ispitivanja — Deo 1: Zaptivke dimnjačkih cevi
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Dimnjaci – Metoda ispitivanja otpornosti prema zamrzavanju /odmrzavanju dimnjačkih proizvoda
Srpski
Повучен 
31.07.2019 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Dimnjaci - Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Dimnjaci - Opšti zahtevi
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Dimnjaci - Dimnjački sistemi sa plastičnim dimnjačkim cevima - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
28.07.2015 . 
95 стр.
4920 RSD 
PDF
Dimnjaci — Dimnjački sistemi sa plastičnim dimnjačkim cevima — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
96 стр.
4920 RSD 
PDF
Dimnjaci — Dimnjački sistemi sa plastičnim dimnjačkim cevima — Zahtevi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
23.06.2014 . 
44 стр.
4322 RSD 
PDF
Dimnjaci - Glinene/keramičke dimnjačke cevi - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Dimnjaci — Glinene/keramičke dimnjačke cevi — Deo 1: Dimnjačke cevi za suve radne uslove — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
55 стр.
4020 RSD 
PDF
Dimnjaci — Glinene/keramičke dimnjačke cevi — Deo 2: Dimnjačke cevi za vlažne radne uslove — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
64 стр.
4278 RSD 
PDF
Dimnjaci - Zahtevi i metode ispitivanja za metalne dimnjake i kanale za dovod vazduha nezavisno od vrste materijala za ložišta sa spoljnim dovodom vazduha - Deo 1: Vertikalne kape sa izvodima za vazduh i dim za uređaje tipa C6
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
79 стр.
4578 RSD 
PDF
Dimnjaci - Zahtevi i metode ispitivanja za metalne dimnjake i kanale za dovod vazduha nezavisno od vrste materijala za ložišta sa spoljnim dovodom vazduha - Deo 2: Kanali za dovod vazduha i odvod dima za ložišta sa spoljnim dovodom vazduha
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
79 стр.
4578 RSD 
PDF
Dimnjaci - Projektovanje, instalacija i puštanje u rad dimnjaka - Deo 1: Dimnjaci za ložišta sa slobodnim dotokom vazduha iz prostorije
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
85 стр.
4920 RSD 
PDF
Dimnjaci – Projektovanje, instalacija i puštanje u rad - Deo 2: Dimnjaci za ložišta sa spoljnim dotokom vazduha
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Dimnjaci – Oprema – Deo 2: Ventilatori za dimnjake – Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
31.07.2019 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Dimnjaci – Oprema – Deo 3: Regulatori protoka vazduha, uređaji za otvaranje u periodu bez grejanja i njihove kombinacije – Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.07.2019 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Dimnjaci – Oprema – Deo 3: Regulatori protoka vazduha, uređaji za otvaranje u periodu bez grejanja i njihove kombinacije – Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.08.2016 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Dimnjaci – Oprema – Deo 7: Zaštitne kape – Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
25.04.2016 . 
58 стр.
4020 RSD 
PDF
Dimnjaci — Betonski dimnjački sistemi — Deo 1: Primena na dimnjacima bez dovoda vazduha za sagorevanje
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Dimnjaci – Betonski dimnjački sistemi – Deo 2: Primena kod dimnjaka sa dovodom vazduha za sagorevanje
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Dimnjaci - Glineno-keramički dimnjački blokovi za jednoslojne dimnjake - Zahtevi i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
28.11.2011 . 
53 стр.
4834 RSD 
PDF
Dimnjaci - Zahtevi za metalne dimnjake - Deo 1: Proizvodi dimnjačkih sistema
Srpski
Објављен 
28.11.2011 . 
60 стр.
4834 RSD 
PDF
Dimnjaci - Zahtevi za metalne dimnjake - Deo 1: Proizvodi dimnjačkih sistema
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Dimnjaci - Zahtevi za metalne dimnjake - Deo 2: Metalne dimnjačke cevi i priključne dimnjačke cevi
Srpski
Повучен 
28.11.2011 . 
40 стр.
4109 RSD 
PDF
Dimnjaci - Komponente - Betonske dimnjačke cevi
Srpski
Објављен 
28.11.2011 . 
49 стр.
4578 RSD 
PDF
Dimnjaci - Komponente - Betonske dimnjačke cevi
Srpski
Повучен 
28.11.2011 . 
45 стр.
4322 RSD 
PDF
Dimnjaci - Komponente - Betonski dimnjački blokovi
Srpski
Објављен 
28.11.2011 . 
53 стр.
4834 RSD 
PDF
Dimnjaci - Komponente - Betonski dimnjački blokovi
Engleski
Повучен 
23.06.2014 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Dimnjaci - Metalni dimnjaci - Metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Dimnjaci — Metalni dimnjaci — Metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
29.07.2011 . 
15 стр.
2524 RSD 
PDF
Projektovanje i gradenje visokih industrijskih dimnjaka od armiranog betona
Srpski
Објављен 
13.04.1984 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Projektovanje i gradenje industrijskih dimnjaka - Kiselootporni kit za ozid kiselootporne obloge indus-trijskih dimnjaka - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
29.07.2011 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Montažni troslojni dimnjak - Uslovi projektovanja, izvodenja i ispitivanja
Srpski
Повучен 
28.06.2011 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Montažni troslojni dimnjak - Spoljni omotac - Oblik, mere i ispitivanja
Srpski
Повучен 
28.06.2011 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Montažni troslojni dimnjak - Unutrašnja obloga - Oblik, mere i ispitivanja
Srpski
Повучен 
28.11.2011 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Kucni dimnjaci - Uslovi ispitivanja na probnim dimnjacima i kriterijumi procene
Srpski
Повучен 
29.07.2011 . 
56 стр.
4834 RSD 
PDF
Kucni dimnjaci - Uslovi za projektovanje i izvodenje
Srpski
Повучен 
29.07.2011 . 
46 стр.
4578 RSD 
PDF
Dimovodni sistemi - Uslovi za projektovanje i izvodenje
Srpski
Повучен 
29.07.2011 . 
60 стр.
4834 RSD 
PDF
Industrijski dimnjaci - Proračun svetlog preseka dimnjaka - Definicije i osnovna pravila

69 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia