Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7174

Пријавите се!
 

Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
У припреми 
14.06.2019 . 
26 стр.
2627 RSD 
PDF
Superprovodnost - Deo 26: Merenje kritične struje - Kritična naizmenična struja RE-Ba-Cu-O kompozitnih superprovodnika
Srpski
Објављен 
30.11.1990 . 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Magnetski materijali - Priprema uzoraka za proveru kvaliteta i ispitivanje magnetskih svojstava
Srpski
Објављен 
01.01.1973 . 
2 стр.
1087 RSD 
PDF
Čelične pocinkovane trake za uzemljenja - Tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
3 стр.
1232 RSD 
PDF
Magnetski limovi - Ispitivanja - Merenje otpornosti izolacije
Srpski
Објављен 
30.11.1990 . 
4 стр.
1232 RSD 
PDF
Magnetski materijali - Ispitivanja. Merenje otpornosti izolacije
Srpski
Објављен 
03.03.1992 . 
10 стр.
1806 RSD 
PDF
Magnetski materijali - Zahtevi za pojedinačne materijale - Zahtevi za hladno valjane, legirane polupreradene magnetske čelične limove i trake
Srpski
Објављен 
03.03.1992 . 
10 стр.
1806 RSD 
PDF
Magnetski materijali - Zahtevi za pojedinačne materijale - Zahtevi za hladno valjane, nelegirane poluprerađene magnetske čelične limove i trake
Srpski
Објављен 
30.11.1990 . 
12 стр.
2053 RSD 
PDF
Magnetski materijali - Zahtevi za pojedinačne materijale - Zahtevi za hladno valjane neorijentisane magnetske čelične limove i trake
Srpski
Објављен 
03.03.1992 . 
8 стр.
1642 RSD 
PDF
Magnetski materijali - Metode određivanja geometrijskih karakteristika magnetskih čeličnih limova i traka
Engleski
Објављен 
28.10.2009 . 
8 стр.
1355 RSD 
PDF
Osnovna specifikacija: Kontrolisanje elektronskih komponenata rendgenskim zracima
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
15 стр.
2012 RSD 
PDF
Specifikacija vrste: Jezgra od feritnih materijala
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
15 стр.
2012 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Jezgra od magnetnih oksida za primene u induktivnim kalemovima
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
13 стр.
1848 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Jezgra od magnetnih oksida za linearne transformatore
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
6 стр.
1191 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Podešavači koji se koriste sa jezgrima od magnetnih oksida za induktivne kalemove i transformatore za podešavanje
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
7 стр.
1355 RSD 
PDF
Obrazac za pojedinačnu specifikaciju: Podešavači koji se koriste sa jezgrima od magnetnih oksida (feritna) za induktivne kalemove i transformatore za podešavanje
Engleski
Објављен 
30.06.2010 . 
16 стр.
2012 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Prstenasta jezgra od magnetnih oksida za potiskivanje smetnji i primene transformatora signala niskog nivoa
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
26 стр.
2627 RSD 
PDF
Specifikacija vrste: Nepromenljive radiofrekvencijske prigušnice od namotane žice
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
4 стр.
1027 RSD 
PDF
Specifikacija vrste: Nepromenljive radiofrekvencijske prigušnice od namotane žice — Izmena 1
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
36 стр.
3284 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Prigušnice od namotane žice za površinsku ugradnju
Engleski
Повучен 
23.12.2016 . 
5 стр.
1191 RSD 
PDF
Specifikacija podvrste: Prigušnice od namotane žice za površinsku ugradnju — Izmena 1

233 found, page 1 from 12 Одштампај резултати претраге        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7