Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7136

Пријавите се!
 

Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
У припреми 
05.01.2018 . 
20 стр.
2301 RSD 
PDF
Obrtne električne mašine-Deo 18-41: Slobodni električni izolacioni sistemi sa delimičnim pražnjenjem koji se upotrebljavaju u obrtnim električnim mašinama napajanim iz naponskog konvertora - Kvalifikaciona i kontrolna ispitivanja kvaliteta
Engleski
У припреми 
26.03.2019 . 
20 стр.
2301 RSD 
PDF
Obrtne električne mašine-Deo 2-3: Specifične metode ispitivanja za određivanje gubitaka i efikasnosti naizmeničnih motora napajanih preko pretvarača
Engleski
У припреми 
29.06.2018 . 
20 стр.
2301 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine - Deo 3: Posebni zahtevi za sinhrone generatore pokretane parnim turbinama ili turbinama sa sagorevanjem gasa
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
72 стр.
4393 RSD 
PDF
Obrtne električne mašine — Deo 16-2: Pobudni sistemi sinhronih mašina — Modeli za analizu elektroenergetskih sistema
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
38 стр.
3284 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine - Deo 16-3: Pobudni sistemi za sinhrone mašine - Dinamičke karakteristike
Engleski
Повучен 
21.06.2012 . 
33 стр.
3122 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine - Deo 18-32: Funkcionalna ocena izolacionih sistema - Procedure za ispitivanje profilisanih namotaja - Ocena električnih karakteristika izolacionih sistema u mašinama do i uključujući 50 MVA i 15 kV
Engleski
Повучен 
27.08.2013 . 
51 стр.
3858 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine - Deo 18-33: Funkcionalna ocena izolacionih sistema - Procedure za ispitivanje profilisanih namotaja - Funkcionalna ocena na osnovu više faktora - Izdržljivost na kombinovana termička i električna naprezanja izolacionih sistema u mašinama do i uključujući 50 MVA i 15 kV
Engleski
Објављен 
24.03.2010 . 
26 стр.
2627 RSD 
PDF
Držači četkica za klizne kolutove grupe R - Tip RA
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
47 стр.
3654 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine - Deo 17: Kavezni asinhroni motori kada se napajaju iz pretvarača - Uputstvo za primenu
Engleski
Објављен 
27.08.2013 . 
23 стр.
2463 RSD 
PDF
Obrtne električne mašine — Deo 18-33: Funkcionalna ocena izolacionih sistema — Procedure za ispitivanje pravilno složenih namotaja — Ocena izdržljivosti na istovremena termička i električna naprezanja na osnovu više faktora
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
39 стр.
3284 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine - Deo 18-34: Funkcionalna ocena izolacionih sistema - Procedure za ispitivanje profilisanih namotaja - Ocena termomehaničke izdržljivosti izolacionih sistema
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
71 стр.
4393 RSD 
PDF
Obrtne električne mašine — Deo 18-42: Kvalifikaciona i prijemna ispitivanja za parcijalnu otpornost pražnjenja električnih izolacionih sistema, upotrebljenih u obrtnim električnim mašinama napajanih iz naponskih pretvarača (tip II)
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
77 стр.
4393 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine - Deo 20-1: Upravljački motori - Koračni motori
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
50 стр.
3654 RSD 
PDF
Obrtne električne mašine — Deo 24: Detekcija i dijagnostika potencijalnih ispada aktivnih delova obrtnih električnih mašina i kugličnih ležajeva u pogonu — Uputstvo za primenu
Engleski
Повучен 
24.03.2010 . 
77 стр.
4393 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine - Deo 25: Uputstvo za projektovanje i karakteristike kaveznih asinhronih motora projektovanih za napajanje iz pretvarača
Engleski
Објављен 
24.03.2010 . 
78 стр.
4393 RSD 
PDF
Rotacione električne mašine - Deo 25: Uputstvo za konstrukciju i performanse kaveznih motora posebno konstruisanih za napajanje iz pretvarača
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
117 стр.
5049 RSD 
PDF
Obrtne električne mašine — Deo 27: Merenja parcijalnih pražnjenja na izolaciji namotaja statora obrtnih električnih mašina van pogona
Engleski
Објављен 
31.05.2017 . 
47 стр.
3654 RSD 
PDF
Obrtne električne mašine — Deo 31: Izbor energetski efikasnih motora uključujući primenu promenljivih brzina — Uputstvo za primenu
Engleski
Објављен 
27.03.2009 . 
7 стр.
1355 RSD 
PDF
Ispitivanje izolacije polunavoja i navoja visokonaponskih mašina
Engleski
Објављен 
27.03.2009 . 
17 стр.
2135 RSD 
PDF
Opšta namena trofaznih asinhronih motora standardnih dimenzija i snaga - Oznake kućišta 56 do 315 i oznake prirubnica 65 do 740

105 found, page 1 from 6 Одштампај резултати претраге        1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6