Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2020-01-23
Time: 23:32


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
Повучен 
31.08.2018 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Bezbednost pokretnih stepenica i pokretnih staza -Deo 3: Odnos između EN 115:1995 i njegove izmene i EN 115-1:2008
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Bezbednost pokretnih stepenica i pokretnih staza – Deo 3: Odnos između EN 115-1:2008 + A1:2010 i EN 115-1:2017
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Osnove i tumačenja - Deo 10: Sistem serije standarda EN 81
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova — Osnove i tumačenja — Deo 12: Primena EN 81-20 i EN 81-50 na specifičnim tržištima
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Bezbednost pokretnih stepenica i pokretnih staza — Deo 4: Tumačenja koja se odnose na familiju standarda EN 115
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Bezbednost pokretnih stepenica i pokretnih staza – Deo 4: Tumačenja koja se odnose na familiju standarda EN 115
Engleski
Повучен 
27.12.2011 . 
136 стр.
5604 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Osnove i tumačenja - Deo 11: Tumačenja koja se odnose na familiju standarda EN 81
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
159 стр.
5947 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Osnove i tumačenja - Deo 11: Tumačenja koja se odnose na familiju standarda EN 81
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Posebna primena za liftove za prevoz lica i tereta sa pratiocem - Deo 76: Evakuacija liftovima osoba sa posebnim potrebama
Engleski
Повучен 
30.05.2014 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Postojeći liftovi - Deo 82: Povećanje pristupačnosti postojećih liftova namenjenih za prevoz lica, uključujući i osobe sa posebnim potrebama
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Postojeći liftovi - Deo 83: Pravila za poboljšanje otpornosti prema vandalizmu
Srpski
Повучен 
26.04.2010 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Pokretne stepenice (eskalatori) i pokretne staze - Bezbednosni zahtevi za konstruisanje i ugradnju - (Identičan sa EN 115:1983) - Izmene i dopune
Srpski
Повучен 
26.04.2010 . 
43 стр.
4322 RSD 
PDF
Pokretne stepenice (eskalatori) i pokretne staze - Bezbednosni zahtevi za konstrukciju i ugradnju (identičan sa EN 115:1983)
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
92 стр.
4920 RSD 
PDF
Bezbednost pokretnih stepenica i pokretnih staza - Deo 1: Konstrukcija i ugradnja
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
114 стр.
5261 RSD 
PDF
Bezbednost pokretnih stepenica i pokretnih staza – Deo 1: Konstrukcija i ugradnja
Engleski
Објављен 
27.12.2011 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Bezbednost pokretnih stepenica i pokretnih staza -Deo 2: Pravila za poboljšanje postojećih pokretnih stepenica i pokretnih staza
Srpski
Повучен 
25.04.2016 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost - Standard za familiju proizvoda za liftove, pokretne stepenice i pokretna gazišta - Emisija
Srpski
Објављен 
25.04.2016 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost — Standard za familiju proizvoda za liftove, pokretne stepenice i pokretna gazišta — Emisija
Srpski
Повучен 
29.11.2010 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost - Standard za familiju proizvoda za liftove, pokretne stepenice i pokretna gazišta - Imunost
Srpski
Повучен 
30.04.2014 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost - Standard za familiju proizvoda za liftove, pokretne stepenice i pokretna gazišta - Imunost
Srpski
Објављен 
30.04.2014 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Elektromagnetska kompatibilnost — Standard za familiju proizvoda za liftove, pokretne stepenice i pokretna gazišta — Imunost
Srpski
Повучен 
27.12.2011 . 
60 стр.
4834 RSD 
PDF
Teretne građevinske dizalice - Deo 1: Dizalice sa dozvoljenim pristupom na platformama
Engleski
Повучен 
29.11.2013 . 
63 стр.
4278 RSD 
PDF
Teretne građevinske dizalice - Deo 1: Dizalice sa dozvoljenim pristupom na platformama
Srpski
Објављен 
29.11.2013 . 
64 стр.
5134 RSD 
PDF
Teretne građevinske dizalice — Deo 1: Dizalice sa dozvoljenim pristupom na platforme
Srpski
Повучен 
27.12.2011 . 
40 стр.
4109 RSD 
PDF
Teretne građevinske dizalice - Deo 2: Kose dizalice sa uređajima za nošenje tereta sa nedozvoljenim pristupom
Engleski
Повучен 
29.11.2013 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Teretne građevinske dizalice - Deo 2: Kose dizalice sa uređajima za nošenje tereta sa nedozvoljenim pristupom
Srpski
Објављен 
29.11.2013 . 
44 стр.
4322 RSD 
PDF
Teretne građevinske dizalice — Deo 2: Kose dizalice sa uređajima za nošenje tereta sa nedozvoljenim pristupom
Engleski
Повучен 
20.03.2013 . 
66 стр.
4278 RSD 
PDF
Građevinske dizalice za prevoz osoba i materijala sa vertikalno vođenom korpom
Engleski
Објављен 
20.03.2013 . 
64 стр.
4278 RSD 
PDF
Građevinske dizalice za prevoz osoba i materijala sa vertikalno vođenom korpom
Srpski
Објављен 
28.08.2009 . 
29 стр.
3507 RSD 
PDF
Održavanje liftova i pokretnih stepenica - Pravila za izradu uputstava za održavanje
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Zahtevi za bezbednost podiznih stolova – Deo 2: Podizni stolovi za opsluživanje više od dva stalna nivoa zgrade, za podizanje tereta vertikalnom brzinom kretanja do 0,15 m/s
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
79 стр.
4578 RSD 
PDF
Platforme za transport
Srpski
Објављен 
30.09.2009 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Specifikacija za registrovanje informacija i kontrolisanje liftova, pokretnih stepenica i pokretnih staza
Engleski
Повучен 
20.12.2013 . 
218 стр.
6631 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Deo 1: Liftovi sa električnim pogonom
Srpski
Повучен 
31.08.2017 . 
201 стр.
7549 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova — Deo 1: Liftovi sa električnim pogonom
Engleski
Повучен 
31.08.2017 . 
227 стр.
6631 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Deo 2: Liftovi sa hidrauličnim pogonom
Srpski
Објављен 
29.12.2017 . 
158 стр.
7145 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova – Liftovi za prevoz ljudi i tereta – Deo 20: Putnički i teretno-putnički liftovi
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
163 стр.
5947 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova — Liftovi za prevoz lica i tereta — Deo 20: Liftovi za prevoz lica i tereta sa pratiocem
Engleski
Повучен 
20.03.2013 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Liftovi za prevoz lica i tereta - Deo 21: Novi putnički i teretni liftovi sa pratiocem koji se ugrađuju u postojeće zgrade
Engleski
Повучен 
31.08.2018 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova — Liftovi za prevoz lica i tereta — Deo 21: Novi putnički i teretni liftovi sa pratiocem, koji se ugrađuju u postojeće zgrade
Srpski
Повучен 
31.08.2018 . 
37 стр.
4109 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova — Liftovi za prevoz lica i tereta — Deo 21: Novi putnički i teretno-putnički liftovi, koji se ugrađuju u postojeće zgrade
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova – Liftovi za prevoz lica i tereta – Deo 21: Novi putnički i teretno-putnički liftovi, koji se ugrađuju u postojeće zgrade
Engleski
Објављен 
22.09.2014 . 
207 стр.
6288 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova — Liftovi za prevoz lica i tereta — Deo 22: Liftovi sa električnim pogonom i kosom putanjom
Engleski
Повучен 
31.08.2018 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Liftovi za prevoz lica i tereta - Deo 28: Daljinska dojava opasnosti za liftove za prevoz lica i tereta sa pratiocem
Engleski
Повучен 
24.04.2019 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova – Liftovi za prevoz lica i tereta – Deo 28: Daljinska dojava opasnosti za putničke i teretno-putničke liftove
Engleski
Објављен 
24.04.2019 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova – Liftovi za prevoz lica i tereta – Deo 28: Daljinska dojava opasnosti za putničke i teretno-putničke liftove
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
98 стр.
4920 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Deo 3: Liftovi sa električnim i hidrauličnim pogonom sa kabinom u koju nije moguć pristup ljudima
Srpski
Објављен 
31.01.2019 . 
93 стр.
5904 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova – Deo 3: Električni i hidraulični maloteretni liftovi
Srpski
Објављен 
29.11.2019 . 
147 стр.
6738 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova – Liftovi namenjeni samo za prevoz tereta – Deo 31: Teretni liftovi u koje je moguć pristup
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
149 стр.
5604 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova – Liftovi namenjeni samo za prevoz tereta - Deo 31: Teretni liftovi u kojima je moguć pristup
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
66 стр.
4278 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Specijalni liftovi za prevoz lica i tereta - Deo 40: Stepenišni liftovi i koso podizne platforme namenjene za lica sa smanjenom pokretljivošću
Srpski
Објављен 
25.06.2018 . 
72 стр.
5497 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova – Specijalni liftovi za prevoz lica i tereta – Deo 40: Stepenišni liftovi i kose podizne platforme namenjene za lica sa smanjenom pokretljivošću
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
94 стр.
4920 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Specijalni liftovi za prevoz lica i tereta - Deo 41: Vertikalno podizne platforme namenjene za lica sa smanjenom pokretljivošću
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Specijalni liftovi za prevoz lica i tereta - Deo 43: Liftovi namenjeni za dizalice
Srpski
Објављен 
29.12.2017 . 
95 стр.
5904 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova – Pregledi i ispitivanja – Deo 50: Pravila za projektovanje, proračuni, pregledi i ispitivanja komponenata liftova
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
94 стр.
4920 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova — Pregledi i ispitivanja — Deo 50: Pravila za projektovanje, proračuni, pregledi i ispitivanja komponenata liftova
Engleski
Повучен 
31.08.2018 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Pregled i ispitivanje - Deo 58: Vrata voznog okna, ispitivanje otpornosti prema požaru
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova – Pregled i ispitivanje – Deo 58: Vrata voznog okna, ispitivanje otpornosti na požar
Engleski
Повучен 
31.08.2018 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Posebna primena za liftove za prevoz lica i tereta sa pratiocem - Deo 70: Pristupačnost liftovima za prevoz lica, uključujući i lica sa posebnim potrebama
Engleski
Повучен 
31.08.2018 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Posebna primena za liftove za prevoz lica i tereta sa pratiocem - Deo 70: Pristupačnost liftovima za prevoz lica, uključujući i lica sa posebnim potrebama - Izmena 1
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova – Posebna primena za liftove za prevoz lica i tereta sa pratiocem – Deo 70: Pristupačnost liftovima za prevoz lica, uključujući i lica sa posebnim potrebama
Engleski
Повучен 
31.08.2018 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Posebna primena za liftove za prevoz lica i tereta sa pratiocem - Deo 71: Liftovi otporni na vandalsko ponašanje
Engleski
Повучен 
24.04.2019 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova – Posebna primena za putničke i teretno putničke liftove – Deo 71: Liftovi otporni na vandalsko ponašanje
Engleski
Објављен 
24.04.2019 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova – Posebna primena za putničke i teretno-putničke liftove – Deo 71: Liftovi otporni na vandalsko ponašanje
Engleski
Повучен 
31.08.2017 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Posebna primena za liftove za prevoz lica i tereta sa pratiocem - Deo 72: Vatrogasni liftovi
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova — Posebne primene za liftove za prevoz lica i prevoz tereta sa pratiocem — Deo 72: Vatrogasni liftovi
Engleski
Повучен 
31.08.2017 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Posebna primena za liftove namenjene za prevoz lica i prevoz lica i tereta - Deo 73: Način rada u slučaju požara
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova — Posebne primene za liftove za prevoz lica i prevoz tereta sa pratiocem — Deo 73: Način rada u slučaju požara
Engleski
Повучен 
31.05.2019 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova — Posebna primena za liftove za prevoz lica i tereta sa pratiocem — Deo 77: Liftovi izloženi seizmičkim uslovima
Engleski
Објављен 
31.05.2019 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova – Posebna primena za liftove za prevoz lica i teretno-putničke liftove – Deo 77: Liftovi izloženi seizmičkim uslovima
Engleski
Објављен 
26.04.2010 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Postojeći liftovi - Deo 80: Pravila za povećanje bezbednosti postojećih liftova za prevoz lica i tereta sa pratiocem
Engleski
Објављен 
30.05.2014 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova — Postojeći liftovi — Deo 82: Pravila za povećanje pristupačnosti postojećih liftova namenjenih za prevoz lica, uključujući i osobe sa posebnim potrebama
Engleski
Објављен 
20.03.2013 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Liftovi (elevatori), pokretne stepenice i pokretne staze — Procena rizika i metodologija smanjenja
Engleski
Објављен 
20.03.2013 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Energetske karakteristike liftova, pokretnih stepenica i pokretnih staza — Deo 1: Merenje energije i verifikacija
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Energetske karakteristike liftova, pokretnih stepenica i pokretnih staza – Deo 2: Energetski proračun i klasifikacija za liftove (elevatore)
Engleski
Објављен 
31.08.2017 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Energetske karakteristike liftova, pokretnih stepenica i pokretnih staza – Deo 3: Energetski proračun i klasifikacija pokretnih stepenica i pokretnih staza
Engleski
Објављен 
20.03.2013 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Ugradnja liftova — Deo 1: Liftovi I, II, III i VI vrste
Engleski
Објављен 
20.03.2013 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Ugradnja liftova — Deo 2: Liftovi IV vrste
Engleski
Објављен 
20.03.2013 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Ugradnja liftova — Deo 5: Elementi za upravljanje, pokazivači i dodatni priključci
Engleski
Објављен 
20.03.2013 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Putnički liftovi i liftovi sa kabinom u kojoj nije moguć pristup ljudima — Vođice kabina i protivtegova — T-tip
Srpski
Објављен 
20.12.1995 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Pokretne stepenice - Građevinske mere za ugradnju (identičan sa ISO 9589:1994)
Srpski
Објављен 
20.12.1995 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Liftovi - Termini i definicije - Dopune
Srpski
Објављен 
29.06.1983 . 
35 стр.
3894 RSD 
PDF
Liftovi - Termini i definicije
Srpski
Повучен 
20.03.2013 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Liftovi - Ugradnja liftova I, II i III vrste - Mere, nosivost i brzine
Srpski
Повучен 
20.03.2013 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Liftovi - Ugradnja liftova IV vrste - Mere, nosivost i brzine
Srpski
Објављен 
29.09.1982 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Liftovi - Ugradnja liftova V vrste - Mere, nosivost i brzine
Srpski
Објављен 
03.05.1989 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Liftovi - Kriterijum za izbor liftova za prevoz lica u stambenim zgradama
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Liftovi - Proračun pogonske užetnjace
Srpski
Повучен 
20.03.2013 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Liftovi - Vodice kabine i protivtega oblika "T"
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Liftovi - Sile na vodicama lifta
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Liftovi - Proračun vodica
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Liftovi - Zabrave vrata voznog okna - Ispitivanje
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Liftovi - Hvatacki uređaj - Ispitivanje
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Liftovi - Granicnik brzine - Ispitivanje
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Liftovi - Odbojnik - Ispitivanje
Srpski
Повучен 
29.11.2012 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Liftovi - Horizontalna pomicna automatska vrata od ravnog stakla - Tehnički uslovi za izradu i isporuku
Srpski
Повучен 
20.03.2013 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Liftovi - Oprema lifta I, II, III i IV vrste - Elemnti za upravljanje i pokazivaci u kabini i na prilazu liftu
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
стр.
0 RSD 
PDF
POKRETNE STEPENICE - TEHNIČKI PROPISI I ISPITIVANJA

98 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia