Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2020-01-23
Time: 01:20


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Srpski
У припреми 
20.12.2019 . 
81 стр.
5904 RSD 
PDF
Prirodni gas — Određivanje energije
Engleski
У припреми 
05.12.2019 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Specifikacija utečnjenog prirodnog gasa koji se koristi kao gorivo u brodskoj industriji
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Analiza prirodnog gasa — Metode validacije za gasovite referentne materijale
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Dokument o uticaju gasne infrastrukture na životnu sredinu — Uputstvo za uključivanje u standarde kako bi se uticaj gasne infrastrukture na životnu sredinu sveo na najmanju moguću meru kroz ceo životni ciklus
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Nadzor od prvog prijema mernih uređaja koji se koriste u snabdevanju prirodnim gasom do instalacija u okviru aktivnosti iz Direktive 2003/87/EC za uspostavljanje šeme trgovine emisijama CO2
Engleski
Објављен 
31.01.2017 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Gasne instalacije u domaćinstvu – Preporuke za bezbednost
Engleski
Објављен 
31.07.2018 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Predložene granične vrednosti nečistoća u biometanu na osnovu kriterijuma za ocenjivanje ugrožavanja zdravlja
Engleski
Објављен 
28.02.2017 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Prirodni gas i biometan za korišćenje u transportu i biometan za injektovanje u gasovod prirodnog gasa — Deo 1: Specifikacije za biometan za injektovanje u gasovod prirodnog gasa
Engleski
Објављен 
31.07.2017 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Prirodni gas i biometan za korišćenje u transportu i biometan za injektovanje u gasovod prirodnog gasa – Deo 2: Specifikacije za goriva za motorna vozila
Engleski
Објављен 
31.01.2019 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Ispitni gasovi – Ispitni pritisci – Kategorije gasnih uređaja
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Prirodni gas - Određivanje sadržaja vode metodom po Karlu Fišeru - Deo 1: Uvod
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Prirodni gas - Određivanje sadržaja vode metodom po Karlu Fišeru - Deo 2: Metoda titracije
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Prirodni gas - Određivanje sadržaja vode metodom po Karlu Fišeru - Deo 3: Kulometrijski postupak
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Prirodni gas - Uputstva za uzimanje uzoraka
Srpski
Повучен 
25.04.2016 . 
49 стр.
4578 RSD 
PDF
Prirodni gas - Procena karakteristika on-lajn analitičkih sistema
Srpski
Објављен 
25.04.2016 . 
38 стр.
4109 RSD 
PDF
Prirodni gas — Procena performansi analitičkih sistema
Srpski
Објављен 
22.03.2007 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Prirodni gas - Određivanje sadržaja vode na visokom pritisku
Engleski
Повучен 
29.12.2009 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Prirodni gas - Izračunavanje faktora kompresibilnosti - Deo 1: Uvod i smernice
Engleski
Повучен 
25.04.2016 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Prirodni gas - Izračunavanje faktora stišljivosti - Deo 1: Uvod i smernice
Srpski
Објављен 
25.04.2016 . 
19 стр.
2867 RSD 
PDF
Prirodni gas — Izračunavanje faktora stišljivosti — Deo 1: Uvod i smernice
Engleski
Повучен 
29.12.2009 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Prirodni gas - Izračunavanje faktora kompresibilnosti - Deo 2: Izračunavanje pomoću analize molskog sastava
Engleski
Повучен 
21.06.2016 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Prirodni gas - Izračunavanje faktora stišljivosti - Deo 2: Izračunavanje pomoću analize molskog sastava
Srpski
Објављен 
21.06.2016 . 
38 стр.
4109 RSD 
PDF
Prirodni gas – Izračunavanje faktora stišljivosti – Deo 2: Izračunavanje pomoću analize molarnog sastava
Engleski
Повучен 
29.12.2009 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Prirodni gas - Izračunavanje faktora kompresibilnosti - Deo 3: Izračunavanje pomoću fizičkih svojstava
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Prirodni gas - Izračunavanje faktora stišljivosti - Deo 3: Izračunavanje pomoću fizičkih svojstava
Srpski
Објављен 
30.07.2010 . 
20 стр.
2867 RSD 
PDF
Prirodni gas - Standardni referentni uslovi
Srpski
Објављен 
30.10.2015 . 
1 стр.
0 RSD 
PDF
Prirodni gas — Standardni referentni uslovi — Ispravka 1
Srpski
Повучен 
28.07.2015 . 
48 стр.
4578 RSD 
PDF
Prirodni gas - Definisanje kvaliteta
Srpski
Објављен 
28.07.2015 . 
50 стр.
4578 RSD 
PDF
Prirodni gas — Određivanje kvaliteta
Srpski
Повучен 
26.02.2015 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Prirodni gas - Organska jedinjenja sumpora koja se koriste kao sredstva za odorizaciju - Zahtevi i metode ispitivanja
Srpski
Објављен 
26.02.2015 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Prirodni gas — Organske komponente koje se koriste kao sredstva za odorizaciju — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Prirodni gas - Uputstva za sledljivost u analizama
Srpski
Повучен 
26.06.2017 . 
80 стр.
5497 RSD 
PDF
Prirodni gas - Rečnik
Srpski
Објављен 
26.06.2017 . 
64 стр.
5134 RSD 
PDF
Prirodni gas – Rečnik
Engleski
Објављен 
27.02.2008 . 
68 стр.
4278 RSD 
PDF
Analiza gasa - Konverzija podataka o sastavu gasne smeše
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Analiza gasa - Konverzija podataka o sastavu gasne smeše - Ispravka
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
73 стр.
4578 RSD 
PDF
Prirodni gas — Određivanje energije
Engleski
Објављен 
31.01.2019 . 
81 стр.
4920 RSD 
PDF
Prirodni gas – Određivanje energije
Srpski
Повучен 
31.01.2014 . 
28 стр.
3507 RSD 
PDF
Prirodni gas - Definisanje kvaliteta prirodnog gasa kao komprimovanog goriva za vozila
Srpski
Објављен 
31.01.2014 . 
29 стр.
3507 RSD 
PDF
Prirodni gas — Prirodni gas koji se koristi kao komprimovano gorivo za vozila — Deo 1: Određivanje kvaliteta
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Analiza gasa - Izučavanje i obrada analitičkog biasa (pomeraja)
Engleski
Објављен 
31.07.2014 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Prirodni gas — Merenje svojstava — Zapreminska svojstva: gustina, pritisak, temperatura i faktor stišljivosti
Engleski
Објављен 
31.07.2014 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Prirodni gas — Merenje svojstava — Toplotna vrednost i Vobeov indeks
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Analiza gasa - Rukovanje gasovima i gasnim smešama za kalibraciju - Uputstva
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Analiza gasa – Rukovanje gasovima i gasnim smešama za kalibraciju – Uputstva
Engleski
Објављен 
29.05.2015 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Prirodni gas — Određivanje sumpornih jedinjenja — Određivanje ukupnog sumpora oksidativnom mikrokulometrijskom metodom
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Prirodni gas — Korelacija između sadržaja vode i tačke rošenja
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
67 стр.
4278 RSD 
PDF
Prirodni gas - Određivanje jedinjenja sumpora gasnom hromatografijom
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Prirodni gas – Izračunavanje termodinamičkih svojstava – Deo 1: Svojstva gasne faze u primeni za transport i distribuciju
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
71 стр.
4578 RSD 
PDF
Prirodni gas – Izračunavanje termodinamičkih svojstava – Deo 2: Svojstva jedne faze (gas, tečnost i gusti fluid) u proširenom opsegu primene
Srpski
Објављен 
31.01.2019 . 
29 стр.
3507 RSD 
PDF
Prirodni gas – Zahtevi za gasnu hromatografiju prilikom izračunavanja tačke rošenja ugljovodonika
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Analiza gasa - Zahtevi za sertifikate za kalibracione gasove i gasne smeše
Engleski
Објављен 
31.08.2015 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Analiza gasa — Sadržaj sertifikata za kalibracione gasne smeše
Srpski
Објављен 
30.11.2018 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Analiza gasa – Sadržaj sertifikata za kalibracione gasne smeše
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Analiza gasa - Pripremanje kalibracionih gasnih smesa - Gravimetrijska metoda
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Analiza gasa — Pripremanje kalibracionih gasnih smeša — Gravimetrijska metoda
Srpski
Објављен 
31.05.2019 . 
41 стр.
4322 RSD 
PDF
Analiza gasa – Određivanje i provera sastava kalibracionih gasnih smeša metodama poređenja
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Analiza gasa - Određivanje i provera sastava kalibracionih gasnih smeša metodama poređenja
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Analiza gasa - Pripremanje kalibracionih gasnih smesa - Statička volumetrijska metoda
Srpski
Објављен 
23.09.2013 . 
40 стр.
4109 RSD 
PDF
Analiza gasa — Priprema kalibracionih gasnih smeša primenom metoda dinamičkog merenja zapremine — Deo 1: Metode kalibracije
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Analiza gasa - Priprema kalibracionih gasnih smeša pomoću dinamičkih volumetrijskih metoda - Deo 10:Metoda permeacije
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Analiza gasa - Priprema kalibracionih gasnih smeša pomoću dinamičkih volumetrijskih metoda - Deo 11:Elektrohemijsko generisanje
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Analiza gasa - Priprema kalibracionih gasnih smeša pomoću dinamičkih volumetrijskih metoda - Deo 4:Metoda kontinualnog injektiranja
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Analiza gasa - Priprema kalibracionih gasnih smeša pomoću dinamičkih volumetrijskih metoda - Deo 5:Uređaji za kapilarnu kalibraciju
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Analiza gasa - Priprema kalibracionih gasnih smeša pomoću dinamičkih volumetrijskih metoda - Deo 6: Kritične prigušnice
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Analiza gasa – Priprema kalibracionih gasnih smeša pomoću dinamičkih metoda – Deo 6: Kritične mlaznice
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Analiza gasa - Priprema kalibracionih gasnih smeša pomoću dinamičkih volumetrijskih metoda – Deo 7:Termički kontroleri masenog protoka
Engleski
Објављен 
31.01.2019 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Analiza gasa – Priprema kalibracionih gasnih smeša pomoću dinamičkih metoda – Deo 7: Kontroleri masenog protoka na termičkoj osnovi
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Analiza gasa - Priprema kalibracionih gasnih smeša pomoću dinamičkih volumetrijskih metoda - Deo 8:Difuziona metoda
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Analiza gasa - Priprema kalibracionih gasnih smeša pomoću dinamičkih volumetrijskih metoda – Deo 9: Metoda zasićenja
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Prirodni gas - Određivanje sumpornih jedinjenja- Deo 1: Opšti uvod
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Prirodni gas - Određivanje sumpornih jedinjenja- Deo 3: Određivanje vodonik-sulfida, sumpora iz merkaptana i karbonil-sulfida potenciometrijom
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Prirodni gas - Određivanje sumpornih jedinjenja - Deo 5: Metoda sagorevanja po Linegeru
Srpski
Објављен 
30.05.2014 . 
13 стр.
2310 RSD 
PDF
Analiza gasa — Određivanje tačke rošenja vode prirodnog gasa — Primena higrometra sa kondenzacijom na ohlađenoj površini
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Prirodni gas - Određivanje mogućeg sadržaja tečnog ugljovodonika - Gravimetrijske metode
Engleski
Повучен 
20.12.2012 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Prirodni gas - Određivanje sastava gasnom hromatografijom sa definisanom nesigurnošću - Deo 1: Smernice za odgovarajuću analizu
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Prirodni gas — Određivanje sastava gasnom hromatografijom sa pripisanom nesigurnošću — Deo 1: Opšte smernice i izračunavanje sastava
Engleski
Објављен 
23.06.2014 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Prirodni gas — Određivanje sastava gasnom hromatografijom sa pripisanom nesigurnošću — Deo 1: Opšte smernice i izračunavanje sastava — Tehnička ispravka 1
Srpski
Објављен 
29.05.2015 . 
1 стр.
0 RSD 
PDF
Prirodni gas — Određivanje sastava i pripisane merne nesigurnosti gasnom hromatografijom — Deo 1: Opšte smernice i izračunavanje sastava — Ispravka 1
Engleski
Повучен 
20.12.2012 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Prirodni gas - Određivanje sastava gasnom hromatografijom sa definisanom nesigurnošću - Deo 2: Karakteristike mernog sistema i statistička obrada podataka
Engleski
Објављен 
20.12.2012 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Prirodni gas — Određivanje sastava gasnom hromatografijom sa pripisanom nesigurnošću — Deo 2: Izračunavanje nesigurnosti
Srpski
Објављен 
29.05.2015 . 
1 стр.
0 RSD 
PDF
Prirodni gas — Određivanje sastava i pripisane merne nesigurnosti gasnom hromatografijom — Deo 2: Izračunavanje nesigurnosti — Ispravka 1
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Prirodni gas - Određivanje sastava gasnom hromatografijom sa definisanom nesigurnošću - Deo 3: Određivanje vodonika, helijuma, kiseonika, azota, ugljen-dioksida i ugljovodonika do C8 korišćenjem dve pakovane kolone
Engleski
Објављен 
31.01.2019 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Prirodni gas – Određivanje sastava i pripisane nesigurnosti gasnom hromatografijom – Deo 3: Preciznost i bias
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Prirodni gas - Određivanje sastava gasnom hromatografijom sa definisanom nesigurnošću - Deo 4: Određivanje azota, ugljen-dioksida i ugljovodonika C1 do C5 i C6+ u laboratoriji i "on-line" mernim sistemom korišćenjem dve kolone
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Prirodni gas - Određivanje sastava gasnom hromatografijom sa definisanom nesigurnošću - Deo 5: Određivanje azota, ugljen-dioksida i ugljovodonika C1 do C5 i C6+ u laboratoriji i "on-line" korišćenjem sistema sa tri kolone
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Prirodni gas — Određivanje sastava gasnom hromatografijom sa pripisanom nesigurnošću — Deo 5: Izotermalna metoda za azot, ugljen-dioksid, od C1 do C5 ugljovodonike i C6+ ugljovodonike
Srpski
Објављен 
31.07.2018 . 
32 стр.
3700 RSD 
PDF
Prirodni gas – Određivanje sastava i pripisane merne nesigurnosti gasnom hromatografijom – Deo 5: Izotermalna metoda za azot, ugljen-dioksid, ugljovodonike od C1 do C5 i ugljovodonike C6+
Srpski
Објављен 
29.05.2015 . 
1 стр.
0 RSD 
PDF
Prirodni gas — Određivanje sastava i pripisane merne nesigurnosti gasnom hromatografijom — Deo 5: Izotermalna metoda za azot, ugljen-dioksid, ugljovodonike od C1 do C5 i ugljovodonike C6+ — Ispravka 1
Engleski
Објављен 
23.04.2008 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Prirodni gas - Određivanje sastava gasnom hromatografijom sa definisanom nesigurnošću - Deo 6: Određivanje vodonika, helijuma, kiseonika, azota, ugljen-dioksida i ugljovodonika C1 do C8 korišćenjem tri kapilarne kolone
Engleski
Објављен 
29.01.2010 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Prirodni gas - Proširena analiza - Metoda gasne hromatografije
Srpski
Повучен 
25.09.2017 . 
57 стр.
4834 RSD 
PDF
Prirodni gas - Izračunavanje toplotne vrednosti, gustine, relativne gustine i Vobeovog indeksa na osnovu sastava
Srpski
Повучен 
25.09.2017 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Prirodni gas — Izračunavanje toplotne vrednosti, gustine, relativne gustine i Vobeovog indeksa na osnovu sastava — Ispravka 1
Srpski
Објављен 
31.07.2019 . 
61 стр.
5134 RSD 
PDF
Prirodni gas – Izračunavanje toplotne vrednosti, gustine, relativne gustine i Vobeovog indeksa na osnovu sastava
Engleski
Објављен 
25.09.2017 . 
67 стр.
4278 RSD 
PDF
Prirodni gas – Izračunavanje toplotne vrednosti, gustine, relativne gustine i Vobeovog indeksa na osnovu sastava
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Prirodni gas — Određivanje sadržaja žive — Deo 1: Uzorkovanje hemisorpcijom na jodidu
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Prirodni gas — Određivanje sadržaja žive — Deo 2: Uzorkovanje amalgamiranjem na leguri zlato/platina
Srpski
Повучен 
31.10.2013 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Gasovita goriva - Osnovni pojmovi, definicije, klasifikacija i opšti uslovi kvaliteta
Srpski
Повучен 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Kiseonik komprimovani
Srpski
Објављен 
17.12.1986 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Gasovi - Kiseonik gasoviti - Tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
17.12.1986 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Gasovi - Kiseonik tečni - Tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
17.12.1986 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Gasovi - Azot, gasoviti - Tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
17.12.1986 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Gasovi - Azot, tečni - Tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
17.12.1986 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Gasovi - Argon, gasoviti - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Azot - komprimovan
Srpski
Објављен 
17.12.1986 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Gasovi - Argon, tečni - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Ugljendioksid - komprimovan
Srpski
Објављен 
17.12.1986 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Gasovi - Ugljen-dioksid gasoviti - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Interni gasovi - argon - komprimovan
Srpski
Објављен 
17.12.1986 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Gasovi - Vodonik, gasoviti - Tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
17.12.1986 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Gasovi - Acetilen - Tehnički uslovi
Srpski
Повучен 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Amonijak komprimovani tečni
Srpski
Објављен 
13.08.1981 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Amonijak tečni, bezvodni - Tehnički uslovi
Srpski
Објављен 
31.12.1967 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Sumpordioksid, tečan, tehnički
Srpski
Повучен 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje inertnih gasova - određivanje sadržaja azota
Srpski
Повучен 
01.01.1986 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje inertnih gasova - određivanje sadržaja kiseonika
Srpski
Повучен 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje inertnih gasova - određivanje sadržaja ugljovodonika
Srpski
Објављен 
31.12.1968 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje inertnih gasova - Određivanje sadržaja ugljendioksida (spektrofotometrijska metoda)
Srpski
Повучен 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje inertnih gasova - određivanje sadržaja ugljendioksida (metoda električne provodljivosti)
Srpski
Објављен 
31.12.1968 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Ispitivanje inertnih gasova - Određivanje sadržaja vlage (vode)
Srpski
Објављен 
31.12.1968 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Ispitivanje inertnih gasova - Određivanje sadržaja vodonika
Srpski
Објављен 
13.08.1981 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Amonijak tečni, bezvodni - Uzimanje uzoraka i metode ispitivanja
Srpski
Повучен 
31.10.2013 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Gasovi - Uzimanje uzoraka - Opšti uslovi
Srpski
Повучен 
31.10.2013 . 
18 стр.
2674 RSD 
PDF
Gasovi - Oprema za uzimanje uzoraka i prenošenje gasa do uređaja za analizu
Srpski
Повучен 
31.10.2013 . 
14 стр.
2310 RSD 
PDF
Analiza gasova - Uzimanje uzoraka tečnih gasova
Srpski
Повучен 
31.10.2013 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Gasovi - Uzimanje uzorka prirodnog gasa
Srpski
Објављен 
17.12.1986 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Gasovi - Kiseonik - Određivanje sadržaja kiseonika - Apsorpciona metoda
Srpski
Повучен 
31.10.2013 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Gasovi - Određivanje sadržaja kiseonika - Metoda gasne hromatografije
Srpski
Објављен 
17.12.1986 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Gasovi - Određivanje sadržaja kiseonika u gasovima i njihovim smešama - Elektrohemijska metoda sa člvrstim elektrolitom
Srpski
Објављен 
17.12.1986 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Gasovi - Određivanje sadržaja kiseonika u gasovima i njihovim smešama - Elektrohemijska metoda sa elektrolitom u obliku tečnosti ili gela
Srpski
Објављен 
17.12.1986 . 
5 стр.
1434 RSD 
PDF
Gasovi - Određivanje sadržaja kiseonika - Kolorimetrijska metoda
Srpski
Објављен 
17.12.1986 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Gasovi - Azot - Određivanje sadržaja azota - Indirektna metoda
Srpski
Повучен 
31.10.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Gasovi - Određivanje sadržaja azota - Metoda gasne hromatografije
Srpski
Објављен 
17.12.1986 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Gasovi - Argon - Određivanje sadržaja argona - Indirektna metoda
Srpski
Повучен 
31.10.2013 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Gasovi - Određivanje sadržaja ugljen-dioksida - Izbor metoda
Srpski
Објављен 
17.12.1986 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Gasovi - Ugljen-dioksid - Određivanje sadržaja ugljen-dioksida - Apsorpciona metoda
Srpski
Повучен 
31.10.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Gasovi - Ugljen-dioksid - Određivanje sadržaja ugljen-dioksida i njegovih nečistoća - Metoda gasne hromatografije
Srpski
Објављен 
17.12.1986 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Gasovi - Određivanje sadržaja ugljen-dioksida - Metoda infracrvene spektrofotometrije
Srpski
Објављен 
17.12.1996 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Gasovi - Vodonik - Određivanje sadržaja vodonika - Indirektna metoda
Srpski
Објављен 
17.12.1986 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Gasovi - Acetilen - Određivanje sadržaja acetilena - Metoda apsorpcije acetilena u vodi
Srpski
Повучен 
31.10.2013 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Gasovi - Određivanje sadržaja sumpor-dioksida - Izbor metoda
Srpski
Повучен 
31.10.2013 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Gasovi - Određivanje sadržaja ugljen-monoksida. Izbor metoda
Srpski
Објављен 
17.12.1986 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Gasovi - Ugljen-dioksid - Određivanje sadržaja ugljen-monoksida - Apsorpciona metoda
Srpski
Објављен 
17.12.1986 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Gasovi - Određivanje sadržaja vlage - Gravimetrijska metoda
Srpski
Повучен 
31.10.2013 . 
1 стр.
1133 RSD 
PDF
Gasovi - Određivanje sadržaja vlage - Metoda merenja tačke rose
Srpski
Објављен 
17.12.1986 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Gasovi - Acetilen - Određivanje sadržaja vodonik-sulfida - Volumetrijska metoda
Srpski
Објављен 
17.12.1986 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Gasovi - Acetilen - Određivanje sadržaja fosfor-vodonika - Volumetrijska metoda
Srpski
Повучен 
31.10.2013 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Gasovi - Kiseonik - Određivanje sadržaja ugljovodonika - Metoda gasne hromatografije
Srpski
Објављен 
17.12.1986 . 
3 стр.
1284 RSD 
PDF
Gasovi - Kiseonik - Određivanje sadržaja ugljovodonika - Metoda infracrvene spektrofotometrije
Srpski
Повучен 
31.10.2013 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Prirodni gas - Određivanje sadržaja vode i metanola - Metoda gasne hromatografije
Srpski
Повучен 
22.06.2015 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Prirodni gas - Brza analiza sastava prirodnog gasa - Metoda gasne hromatografije
Srpski
Повучен 
30.05.2014 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Prirodni gas - Određivanje tačke rošenja vode prirodnog gasa - Primena higrometra sa kondenzacijom na ohladenoj površini
Srpski
Повучен 
22.06.2015 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Prirodni gas - Jednostavna analiza prirodnog gasa - Metoda gasne hromatografije
Srpski
Повучен 
30.07.2010 . 
21 стр.
3102 RSD 
PDF
Prirodni gas - Izračunavanje toplotne vrednosti, gustine i relativne gustine
Srpski
Повучен 
29.01.2016 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Prirodni gas - Izračunavanje faktora stišljivosti i faktora superstišljivosti
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
19 стр.
2867 RSD 
PDF
Prirodni gas - Određivanje vodonika, inertnih gasova i ugljovodonika do C8 - Metoda gasne hromatografije
Srpski
Повучен 
29.01.2010 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Prirodni gas - Određivanje ugljovodonika od butana (C4) do heksadekana (C16) - Metoda gasne hromatografije
Srpski
Повучен 
29.08.2011 . 
14 стр.
2310 RSD 
PDF
Prirodni gas - Određivanje žive na visokom ili niskom pritisku
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Analiza gasa - Kalibracione gasne smeše - Uverenje o pripremi smeše
Srpski
Повучен 
29.08.2011 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Analiza gasa - Priprema kalibracionih gasnih smeša - Metoda permeacionih cevi
Srpski
Повучен 
29.08.2011 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Analiza gasa - Određivanje sastava kalibracionih smeša - Metode uporedivanja
Srpski
Повучен 
22.06.2015 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Analiza gasa - Priprema kalibracionih gasnih smeša - Manometarska metoda
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Analiza gasa - Priprema kalibracionih gasnih smeša - Metoda merenja mase
Srpski
Повучен 
29.08.2011 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Prirodni gas - Određivanje jedinjenja sumpora - Izbor metoda
Srpski
Објављен 
12.03.1990 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Prirodni gas - Određivanje sadržaja vodonik-sulfida - Metoda sa metilenskim plavim
Srpski
Објављен 
12.03.1990 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Prirodni gas - Određivanje sadržaja ukupnog sumpora - Metoda hidrogenacije
Srpski
Повучен 
29.01.2010 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Prirodni gas - Određivanje jedinjenja sumpora u prirodnom gasu - Metoda gasne hromatografije sa upotrebom elektrohemijskog detektora za određivanje jedinjenja sumpora za odorisanje
Srpski
Повучен 
29.08.2011 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Prirodni gas - Određivanje vodonik-sulfida, sumpora iz tiola i karbonil-sulfida - Potenciometrijska metoda
Srpski
Повучен 
28.11.2011 . 
14 стр.
2310 RSD 
PDF
Prirodni gas - Određivanje jedinjenja sumpora - Metoda sagorevanja po Lingeneru
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Prirodni gas - Određivanje sadržaja sumpora - Metoda sagorevanja po Vikboldu
Srpski
Објављен 
10.09.1992 . 
6 стр.
1434 RSD 
PDF
Prirodni gas - Sadržaj vodonik-sulfida i tiolskog sumpora - Metoda jodometrijske titracije sa kadmijumom-sulfatom
Srpski
Повучен 
29.08.2011 . 
14 стр.
2310 RSD 
PDF
Prirodni gas - Određivanje mogućeg sadržaja tečnih ugljovodonika - Principi i opšti zahtevi
Srpski
Повучен 
29.08.2011 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Prirodni gas - Određivanje mogućeg sadržaja tečnih ugljovodonika - Metoda merenja mase
Srpski
Повучен 
22.06.2015 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Prirodni gas - Određivanje mogućeg sadržaja tečnih ugljovodonika - Volumetrijska metoda
Engleski
Објављен 
24.04.2019 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Analiza gasa – Opšti aspekti kvaliteta i metrološke sledljivosti kalibracionih gasnih smeša
Engleski
Повучен 
31.07.2014 . 
69 стр.
4278 RSD 
PDF
Prirodni gas - Određivanje energije
Engleski
Повучен 
31.07.2014 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Prirodni gas - Merenje svojstava - Zapreminska svojstva: gustina, pritisak, temperatura i faktor stišljivosti
Engleski
Повучен 
31.07.2014 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Prirodni gas - Merenje svojstava - Toplotna vrednost i Vobeov indeks
Engleski
Објављен 
31.07.2014 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Prenosivi uređaji za skladištenje gasa — Vodonik apsorbovan u reverzibilnom metalnom hidridu
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Prirodni gas – Određivanje jedinjenja sumpora – Određivanje sadržaja ukupnog sumpora metodom ultraljubičaste fluorescencije
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Prirodni gas - Izračunavanje termodinamičkih svojstava - Deo 1: Svojstva gasne faze u primeni za prenos i deistribuciju
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Prirodni gas - Zahtevi gasne hromatografije za izračunavanje tačke rošenja ugljovodonika
Srpski
Повучен 
01.01.2008 . 
2 стр.
1133 RSD 
PDF
Analiza gasa - Priprema kalibracionih gasnih smeša - Metode statičkog merenja zapremine (identičan sa ISO 6144:1981)
Srpski
Повучен 
23.09.2013 . 
40 стр.
4109 RSD 
PDF
Analiza gasa - Priprema kalibracionih gasnih smeša - Metode dinamickog merenja zapremine - Deo 1: Metode kalibracije (identičan sa ISO 6145-1:1986)
Engleski
Повучен 
31.08.2015 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Analiza gasa — Priprema kalibracionih gasnih smeša primenom dinamičkih volumetrijskih metoda — Deo 2: Volumetrijske pumpe
Engleski
Објављен 
31.08.2015 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Analiza gasa — Priprema kalibracionih gasnih smeša primenom dinamičkih metoda — Deo 2: Klipne pumpe
Srpski
Повучен 
31.10.2013 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Analiza gasa - Priprema kalibracionih gasnih smeša - Metode dinamickog merenja zapremine - Deo 3: Periodicno injektiranje u struju gasa (identičan sa ISO 6145-3:1986)
Srpski
Повучен 
29.08.2011 . 
11 стр.
2139 RSD 
PDF
Analiza gasa - Priprema kalibra-cionih smeša - Metode dinamickog merenja zapremine - Deo 4: Meto-da kontinualnog injektiranja. (iden-tican sa ISO 6145-4:1986)
Srpski
Повучен 
29.08.2011 . 
14 стр.
2310 RSD 
PDF
Analiza gasa - Priprema kalibra-cionih gasnih smeša - Metode dinamickog merenja zapremine - Deo 6: Sonicne prigušnice (identičan sa ISO 6145-6:1986)
Srpski
Повучен 
25.07.2012 . 
4 стр.
1284 RSD 
PDF
Analiza gasa - Priprema kalibracionih gasnih smeša - Metoda zasicenja (prožimanja) (identičan sa ISO 6147:1979)
Srpski
Повучен 
31.10.2013 . 
10 стр.
1882 RSD 
PDF
Analiza gasa - Priprema kalibracionih gasnih smeša - Metoda dinamickog merenja mase (identičan sa ISO 7395:1984)
Srpski
Повучен 
31.08.2017 . 
36 стр.
4109 RSD 
PDF
Analiza gasa — Rečnik
Srpski
Објављен 
31.08.2017 . 
27 стр.
3507 RSD 
PDF
Analiza gasa – Rečnik
Srpski
Објављен 
23.09.2013 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Prirodni gas — Tačka rošenja i sadržaj ugljovodonika
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Prirodni gas - Kalibracija instrumenata sa hladnim ogledalom za određivanje tačke rošenja ugljovodonika (stvaranje tečnosti)
Srpski
Објављен 
31.01.2014 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Prirodni gas — Prirodni gas koji se koristi kao komprimovano gorivo za vozila — Deo 2: Specifikacija kvaliteta
Srpski
Објављен 
28.02.2017 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Prirodni gas – Odorizacija
Engleski
Објављен 
24.03.2015 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Prirodni gas — Izračunavanje metanskog broja
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
86 стр.
4920 RSD 
PDF
Prirodni gas –Istraživanje i proizvodnja gasa – Razdvajanje gasa i kondenzata
Engleski
Објављен 
31.10.2018 . 
114 стр.
5261 RSD 
PDF
Prirodni gas – Dodatne informacije za izračunavanje fizičkih svojstava prema ISO 6976
Engleski
Повучен 
24.04.2019 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Analiza gasa - Opšti aspekti obezbeđenja kvaliteta pri korišćenju kalibracionih gasnih smeša – Uputstva
Srpski
Повучен 
28.02.2017 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Prirodni gas - Smernice za odorizaciju gasova
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Gasne smeše - Gravimetrijska priprema - Održavanje povezsanosti u sastavu

203 found, page 1 from 1 Одштампај резултати претраге        1 

Овај сајт је реализован у оквиру пројекта CARDS 2006 Copyright © 2010 Institute for Standardization of Serbia