Logo Институт за стандардизацију Србије 11030 Београд, Стевана Бракуса 2, п. п. 2105 Тел. 011 7541-262 лок. 135, 011 6547-496 Факс: 011 7541257 Date: 2019-09-20
Time: 19:11


Резултати претраге:

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
У припреми 
15.08.2019 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za odvođenje zaprljanih i otpadnih materija (niske i visoke temperature) unutar građevinskih objekata – Neplastifikovani poli(vinil-hlorid) (PVC-U) – Deo 1: Specifikacije za cevi, fitinge i sisteme
Engleski
У припреми 
01.08.2019 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Određivanje konačne biorazgradivosti plastičnih masa u vodenom sistemu pod anoksičnim (denitrifikacionim) uslovima - Metoda pomoću merenja povećanja pritiska
Engleski
У припреми 
25.07.2019 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase - Određivanje udarne žilavosti po Izodu
Engleski
У припреми 
14.03.2019 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase — Homopolimerne i kopolimerne smole vinilhlorida — Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
У припреми 
18.07.2019 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase – Poli(oksimetilenski) (POM) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
У припреми 
27.06.2019 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Krute plastične mase sa ćelijama — Određivanje svojstava pri sabijanju
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Plastične mase – Standardna tabela referentnog globalnog sunčevog spektra svetlosnog fluksa na nultoj nadmorskoj visini – Horizontalna, relativna vazdušna masa 1
Engleski
Повучен 
31.05.2019 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase – Parametri za upoređivanje spektra svetlosnog fluksa laboratorijskog svetlosnog izvora, koji se primenjuje za simulaciju starenja, sa referentnim sunčevim spektrom svetlosnog fluksa
Engleski
Објављен 
31.05.2019 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase – Parametri za upoređivanje spektra svetlosnog fluksa laboratorijskog svetlosnog izvora, koji se primenjuje za simulaciju starenja, sa referentnim sunčevim spektrom svetlosnog fluksa
Engleski
Објављен 
30.10.2015 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Plastične mase – Određivanje toplotne provodljivosti i toplotne difuzivnosti – Deo 5: Rezultati međulaboratorijskog ispitivanja uzoraka poli(metil-metakrilata)
Engleski
Објављен 
23.09.2013 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Termoplastični sistemi cevovoda — Uputstvo za definicije konstrukcija zidova za cevi
Engleski
Повучен 
31.05.2019 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu — Polipropilen (PP) — Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Објављен 
31.05.2019 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu – Polipropilen (PP) – Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Повучен 
31.05.2019 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu — Umreženi polietilen (PE-X) — Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Објављен 
31.05.2019 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu – Umreženi polietilen (PE-X) – Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Повучен 
31.05.2019 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu — Polibutilen (PB) — Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Објављен 
31.05.2019 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu – Polibutilen (PB) – Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Повучен 
31.05.2019 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu — Hlorovani polivinilhlorid (PVC-C) — Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Објављен 
31.05.2019 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu – Hlorovani poli(vinil-hlorid) (PVC-C) – Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Višeslojni sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu unutar zgrada — Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Višeslojni sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu unutar zgrada — Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti - Izmena 1
Engleski
Повучен 
31.05.2019 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu – Polietilen sa povećanom otpornošću na temperaturu (PE-RT) – Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Објављен 
31.05.2019 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu – Polietilen sa povećanom otpornošću na temperaturu (PE-RT) – Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Објављен 
28.11.2014 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda i kanala od termoplastičnih masa — Sistem za transport vode ili otpadne vode (kanalizacije) izvan građevinskih konstrukcija — Postupci za podzemnu instalaciju
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa — Uputstvo za ugradnju sistema cevovoda pod pritiskom za transport tople i hladne vode namenjene za ljudsku upotrebu
Engleski
Објављен 
28.11.2014 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija — Termoplastični materijali — Praktične preporuke za instalaciju
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase - Uputstvo za terminološki rečnik u oblasti razgradljivih i biorazgradljivih polimera i plastičnih proizvoda
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase — Reciklirana plastika — Smernice za razvoj standarda za recikliranu plastiku
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa — Uputstvo za kodiranje proizvoda i njihova primena
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Termoreaktivne plastične mase ojačane staklom (GRP) na bazi nezasićene poliestarske smole (UP) - Izveštaj o određivanju srednjevrednosti abrazije posle definisanog broja ciklusa ispitivanja
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase - Biogradljiva plastika na ili u zemljištu - Ponovno iskorišćenje, odlaganje i slični postupci koji su povezani sa životnom sredinom
Engleski
Повучен 
30.08.2019 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase - Preporuke za terminologiju i karakterizaciju biopolimera i bioplastike
Engleski
Објављен 
25.04.2016 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Nadzornik pri zavarivanju plastike — Zadatak, odgovornosti, znanje,veštine i kompetentnosti
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Termoplastični cevovodi i provodni sistemi – Sistemi za propuštanje i skladištenje kišnice – Postupci za podzemne instalacije
Engleski
Објављен 
31.07.2018 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase – Biorazgradljivi termoplastični malč-filmovi koji se upotrebljavaju u poljoprivredi i hortikulturi – Uputstvo za kvantifikaciju promena na filmovima
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za transport vode namenjene za ljudsku upotrebu - Ocena migracije - Uputstvo za tumačenje laboratorijski izvedenih vrednosti migracije
Engleski
Повучен 
28.04.2017 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za nadzemnu upotrebu za kišnu kanalizaciju - Neomekšani polivinilhlorid (PVC-U) - Deo 2: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Објављен 
28.04.2017 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za nadzemnu spoljnu upotrebu za kišnu kanalizaciju — Neplastifikovani poli(vinilhlorid) (PVC-U) — Deo 2: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Повучен 
28.11.2014 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom - Polietilen (PE) - Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Објављен 
28.11.2014 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom i za odvodnjavanje i kanalizaciju pod pritiskom — Polietilen (PE) — Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Повучен 
28.02.2013 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Polietilen (PE) - Deo 2: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Објављен 
28.02.2013 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska — Polietilen (PE) — Deo 2: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Повучен 
28.11.2014 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa pod pritiskom za podzemne i nadzemne sisteme za vodu za opštu upotrebu, odvodnjavanje i kanalizaciju - Polietilen (PE) - Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usglašenosti
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija — Neomekšani polivinilhlorid (PVC-U) — Deo 2: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Објављен 
31.07.2018 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za odvođenje zaprljanih i otpadnih materija (niske i visoke temperature) unutar građevinskih objekata – Neplastifikovani poli(vinil-hlorid) (PVC-U) – Deo 2: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Повучен 
23.09.2013 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Sistemi cevovoda sa višeslojnim zidom od neomekšanog polivinilhlorida (U-PVC), polipropilena (PP) i polietilena (PE) - Deo 4: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Објављен 
23.09.2013 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska — Sistemi cevovoda sa višeslojnim zidom od neomekšanog polivinilhlorida (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) — Deo 4: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Објављен 
31.07.2014 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska — Neomekšani polivinilhlorid (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) — Deo 3: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Објављен 
31.07.2014 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje bez pritiska i za kanalizaciju — Neomekšani polivinilhlorid (PVC-U) — Deo 2: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Објављен 
31.07.2014 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija — Polipropilen (PP) — Deo 2: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Објављен 
28.11.2014 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom i za podzemno i nadzemno odvodnjavanje i kanalizaciju pod pritiskom — Neomekšani polivinilhlorid (PVC-U) — Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Објављен 
28.04.2017 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa sa cevima strukturiranih zidova za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar objekata — Neplastifikovani poli(vinilhlorid) (PVC-U) — Deo 2: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Повучен 
23.09.2013 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Cevi i fitinzi od plastičnih masa za primenu bez pritiska - Korišćenje PVC U, PP i PE materijala koji nisu primarnog porekla
Engleski
Објављен 
23.09.2013 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Cevi i fitinzi od plastičnih masa za primenu bez pritiska — Korišćenje PVC-U, PP i PE materijala koji nisu primarnog porekla
Engleski
Објављен 
31.07.2014 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija — Akrilonitril/butadijen/stiren (ABS) — Deo 2: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Повучен 
28.11.2014 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno i nadzemno odvodnjavanje i kanalizaciju pod pritiskom - Neomekšani polivinilhlorid (PVC-U) - Deo 2: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Повучен 
28.11.2014 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom ili odvodnjavanje i kanalizaciju — Termoreaktivne plastične mase ojačane staklom (GRP) na bazi nezasićenih poliestarskih smola (UP) — Preporuke za instalaciju
Engleski
Објављен 
28.11.2014 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom ili odvodnjavanje i kanalizaciju — Termoreaktivne plastične mase ojačane staklom (GRP) na bazi nezasićenih poliestarskih smola (UP) — Preporuke za instalaciju
Engleski
Повучен 
31.07.2014 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za odvodnjavanje, kanalizaciju i snabdevanje vodom, sa i bez pritiska — Termoreaktivne plastične mase ojačane staklom (GRP) na bazi poliestarskih smola (UP) — Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Објављен 
31.07.2014 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za odvodnjavanje, kanalizaciju i snabdevanje vodom, sa pritiskom i bez njega — Termoreaktivne plastične mase ojačane staklom (GRP) na bazi poliestarskih smola (UP) — Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Повучен 
28.04.2017 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Polipropilen sa mineralnim modifikatorima (PP-MD) - Deo 2: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Објављен 
28.04.2017 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska — Polipropilen sa mineralnim modifikatorima (PP-MD) — Deo 2: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Повучен 
28.11.2014 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Polipropilen sa mineralnim modifikatorima (PP-MD) - Deo 3: Uputstvo za ugradnju
Engleski
Повучен 
28.11.2014 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa — Termoreaktivne plastične mase ojačane staklom (GRP) na bazi nezasićenih poliestarskih smola (UP) — Uputstvo za strukturnu analizu podzemnih GRP-UP cevovoda
Engleski
Објављен 
28.11.2014 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa — Termoreaktivne plastične mase ojačane staklom (GRP) na bazi nezasićenih poliestarskih smola (UP) — Uputstvo za strukturnu analizu podzemnih GRP-UP cevovoda
Engleski
Објављен 
31.07.2014 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija — Polietilen (PE) — Deo 2: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Повучен 
30.11.2017 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Validirani projektni parametri za podzemne termoplastične sisteme cevovoda
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa – Validirani projektni parametri za podzemne termoplastične sisteme cevovoda
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Plastične mase — Ekstrudirani i/ili kalandrirani neojačan film i plastificirana folija od polivinilhlorida (PVC-P) — Uputstvo za karakterizaciju i označavanje
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Kompoziti drvo-plastika (WPC) - Deo 1: Metode ispitivanja za karakterizaciju WPC materijala i proizvoda
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Kompoziti drvo-plastika (WPC) - Deo 2: Karakterizacija WPC materijala
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Kompoziti drvo-plastika (WPC) - Deo 3: Karakterizacija WPC proizvoda
Engleski
Повучен 
23.09.2013 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Sistem cevovoda za snabdevanje gasovitim gorivima - Polietilen (PE) - Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Објављен 
23.09.2013 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda za snabdevanje gasovitim gorivima — Polietilen (PE) — Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Објављен 
31.07.2014 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija — Mešavine kopolimera stirena (SAN + PVC) — Deo 2: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Објављен 
31.07.2014 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija — Hlorovani polivinilhlorid (PVC-C) — Deo 2: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase – Reciklirana plastika – Postupci uzimanja uzoraka za ispitivanje otpada i reciklata od plastičnih masa
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase – Reciklirana plastika – Priprema uzoraka
Engleski
Повучен 
30.08.2019 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Plastične mase- Određivanje sadržaja ugljenika biološkog porekla
Engleski
Повучен 
30.08.2019 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase – Deklaracija o sadržaju ugljenika biološkog porekla
Engleski
Повучен 
30.08.2019 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase – Obrazac za izveštavanje i komunikaciju vezanu za sadržaj ugljenika biološkog porekla i mogućnost regeneracije biopolimera i bioplastike – Tehničke liste
Engleski
Објављен 
25.04.2016 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase — Reciklirana plastika — Određivanje odabranih markera u recikliranom poli(etilen- tereftalatu) (PET) – tip za hranu
Engleski
Објављен 
25.04.2016 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase — Zavarivanje termoplastičnih materijala — Specifikacija postupaka zavarivanja
Engleski
Објављен 
31.07.2018 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Kompoziti napravljeni od materijala na bazi celuloze i termoplastičnih masa (obično nazvani kompoziti drvo-plastika (WPC) ili kompoziti sa prirodnim vlaknima (NFC)) – Određivanje veličine čestica od lignoceluloznog materijala
Engleski
Повучен 
28.04.2017 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Polipropilen (PP) - Deo 2: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Објављен 
28.04.2017 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska – Polipropilen (PP) – Deo 2: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti
Engleski
Повучен 
28.11.2014 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Polipropilen (PP) - Deo 3: Uputstvo za instalaciju
Engleski
Повучен 
28.11.2014 . 
3 стр.
1070 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Polipropilen (PP) - Deo 3: Uputstvo za instalaciju - Izmena 1
Engleski
Повучен 
30.04.2018 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Termoplastični nepritisni sistemi cevovoda - Metoda ispitivanja vodonepropusnosti
Engleski
Повучен 
30.04.2018 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Termoplastični sistemi cevovoda za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda - Metoda ispitivanja spojeva na vazdušnu nepropusnost
Engleski
Повучен 
30.04.2018 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Termoplastični sistemi za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda unutar zgrada - Metoda ispitivanja otpornosti prema cikličnim temperaturnim promenama
Engleski
Повучен 
21.06.2012 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Mašine za gumu i plastične mase —Ekstruderi i linije za ekstrudiranje — Deo 1: Zahtevi za bezbednost ekstrudera
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Mašine za gumu i plastične mase —Ekstruderi i linije za ekstrudiranje — Deo 1: Zahtevi za bezbednost ekstrudera
Engleski
Објављен 
29.11.2010 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Ekstruderi i linije za ekstrudiranje — Deo 2: Zahtevi za bezbednost čeonih peletizera
Engleski
Објављен 
29.11.2010 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Ekstruderi i linije za ekstrudiranje — Deo 3: Zahtevi za bezbednost mašine za izvlačenje
Engleski
Повучен 
27.08.2010 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Spojevi za cevi i fitinge od termoreaktivnih plastičnih masa ojačanih staklom (GRP) - Metode ispitivanja nepropusnosti i otpornosti na oštećenje savitljivih i ograničeno pokretljivih spojeva
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa — Spojevi za cevi i fitinge od termoreaktivnih plastičnih masa ojačanih staklom (GRP) — Metode ispitivanja nepropusnosti i otpornosti na oštećenje savitljivih spojeva sa elastomernom zaptivkom koji ne prenose opterećenje
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Cevi i fitinzi od termoreaktivnih plastičnih masa (GRP) ojačanih staklom - Određivanje otpornosti na dejstvo hemikalija sa unutrašnje strane odsečka u uslovima promene oblika
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Plastične mase- Određivanje kadmijuma- Metoda mokrog razlaganja
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Mašine za usitnjavanje — Deo 1: Zahtevi za bezbednost granulatora sa noževima
Engleski
Објављен 
29.11.2010 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Mašine za usitnjavanje — Deo 2: Zahtevi za bezbednost peletizera
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Mašine za usitnjavanje — Deo 3: Zahtevi za bezbednost mašina za rezanje u trake
Engleski
Објављен 
29.11.2010 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Mašine za usitnjavanje — Deo 4: Zahtevi za bezbednost aglomeratora
Engleski
Повучен 
30.04.2018 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Unutrašnji mešači — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Повучен 
30.04.2018 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa — Termoplastični fitinzi — Metoda ispitivanja otpornosti na udar
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa — Konzole za sisteme cevovoda za kišnicu — Metoda ispitivanja čvrstoće konzole
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa — Cevi i komponente od polietilena — Određivanje sadržaja isparljivih materija
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa — Ventili od polietilena (PE) — Metoda ispitivanja otpornosti na savijanje između oslonaca
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa — Cevi od polietilena (PE) — Metoda ispitivanja otpornosti prema unutrašnjem pritisku nakon primene stiskanja
Engleski
Повучен 
29.01.2016 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa — Fitinzi, ventili i pomoćni materijali — Određivanje odnosa brzine protoka gasa i pada pritiska
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa — Kulometrijsko određivanje sadržaja vlage u termoplastičnim masama
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa — Ventili od polietilena (PE) — Metoda ispitivanja otpornosti na ciklične promene temperature
Engleski
Повучен 
26.06.2017 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za nadzemnu upotrebu za kišnu kanalizaciju - Neomekšani polivinilhlorid (PVC-U) - Deo 1: Specifikacije za cevi, fitinge i sistem
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za nadzemnu spoljnu upotrebu za kišnu kanalizaciju – Neplastifikovani poli(vinil-hlorid) (PVC-U) – Deo 1: Specifikacije za cevi, fitinge i sistem
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom - Polietilen (PE) - Deo 1: Opšte
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom, i odvodnjavanje i kanalizaciju pod pritiskom - Polietilen (PE) - Deo 1: Opšte
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom - Polietilen (PE) - Deo 2: Cevi
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom, i odvodnjavanje i kanalizaciju pod pritiskom - Polietilen (PE) - Deo 2: Cevi
Engleski
Објављен 
23.12.2014 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom, odvodnjavanje i kanalizaciju pod pritiskom — Polietilen (PE) — Deo 2: Cevi
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom - Polietilen (PE) - Deo 3: Fitinzi
Engleski
Повучен 
23.09.2013 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom, i odvodnjavanje i kanalizaciju pod pritiskom - Polietilen (PE) - Deo 3: Fitinzi
Engleski
Објављен 
23.09.2013 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom i odvodnjavanje i kanalizaciju pod pritiskom — Polietilen (PE) — Deo 3: Fitinzi
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom - Polietilen (PE) - Deo 4: Armature
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom, i odvodnjavanje i kanalizaciju pod pritiskom - Polietilen (PE) - Deo 4: Ventili za sisteme za snabdevanje vodom
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom - Polietilen (PE) - Deo 5: Prikladnost sistema za upotrebu
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom, i odvodnjavanje i kanalizaciju pod pritiskom - Polietilen (PE) - Deo 5: Pogodnost sistema za upotrebu
Engleski
Повучен 
30.04.2018 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Fitinzi od termoplastičnih masa - Metoda ispitivanja mehaničke čvrstoće ili savitljivosti izrađenih fitinga
Engleski
Повучен 
28.11.2014 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Cevi od termoreaktivnih plastičnih masa (GRP) ojačanih staklom - Metoda ispitivanja za proveru otpornosti prema početnoj deformaciji po obodu
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Cevi od termoreaktivnih plastičnih masa (GRP) ojačanih staklom - Određivanje početne specifične krutosti po obodu
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Cevi i fitinzi od termoreaktivnih plastičnih masa (GRP) ojačanih staklom - Metode ispitivanja za proveru nepropusnosti zida pod kratkotrajnim unutrašnjim pritiskom
Engleski
Повучен 
28.02.2019 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Termoplastične cevi i fitinzi za toplu i hladnu vodu - Metoda ispitivanja otpornosti postavljenih sklopova na ciklične promene temperature
Engleski
Повучен 
28.02.2019 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Sistemi za toplu i hladnu vodu - Metoda ispitivanja nepropusnosti pod vakuumom
Engleski
Повучен 
28.02.2019 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Termoplastične cevi i fitinzi za toplu i hladnu vodu - Metoda ispitivanja otpornosti spojeva na ciklične promene pritiska
Engleski
Објављен 
29.11.2010 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Kalanderi — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Повучен 
21.06.2012 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Mašine za termoformiranje — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Mašine za termoformiranje — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Nepokretni zavareni termoplastični rezervoari bez pritiska - Deo 1: Opšti principi
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Nepokretni zavareni termoplastični rezervoari bez pritiska - Deo 2: Proračun vertikalnih cilindričnih rezervoara
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Nepokretni zavareni termoplastični rezervoari bez pritiska - Deo 3: Konstrukcija i proračun za jednoslojne pravougaone rezervoare
Engleski
Објављен 
09.10.2008 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Nepokretni zavareni termoplastični rezervoari bez pritiska - Deo 4: Konstrukcija i proračun prirubnica
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Plastične mase — Termoreaktivni kompaundi za presovanje — Određivanje stepena natopljenosti u SMC-u
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Plastične mase — Kompoziti ojačani vlaknima — Priprema direktno presovanih ispitnih ploča za SMC, BMC i DMC
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastična sredstva za vizuelno upozorenje za podzemne kablove i cevovode
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Tekstilno staklo — Prediva — Deo 1: Označavanje
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Tekstilno staklo — Prediva — Deo 2: Metode ispitivanja i opšte specifikacije
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Tekstilno staklo — Prediva — Deo 3: Opšti zahtevi za opšte primene
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Polietilen (PE) - Deo 1: Specifikacije za cevi, fitinge i sistem
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Polietilen (PE) - Deo 1: Specifikacije za cevi, fitinge i sistem
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Termoplastični sistemi cevovoda za podzemnu upotrebu bez pritiska - Metode ispitivanja nepropusnosti spojeva sa elastomernim zaptivnim prstenom
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Ispitivanje zavarenih spojeva termoplastičnih poluproizvoda — Deo 1: Ispitivanje savijanja
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Ispitivanje zavarenih spojeva termoplastičnih poluproizvoda — Deo 2: Ispitivanje zatezanja
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Ispitivanje zavarenih spojeva termoplastičnih poluproizvoda — Deo 3: Ispitivanje zateznog puzanja
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Ispitivanje zavarenih spojeva termoplastičnih poluproizvoda — Deo 3: Ispitivanje puzanja pri zatezanju
Engleski
Повучен 
31.10.2018 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Ispitivanje zavarenih spojeva termoplastičnih poluproizvoda — Deo 4: Ispitivanje ljuštenjem
Engleski
Објављен 
31.10.2018 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Ispitivanje zavarenih spojeva termoplastičnih poluproizvoda – Deo 4: Ispitivanje ljuštenjem
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Ispitivanje zavarenih spojeva termoplastičnih poluproizvoda — Deo 5: Makroskopsko ispitivanje
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Ispitivanje zavarenih spojeva termoplastičnih poluproizvoda — Deo 6: Ispitivanje zatezanjem na niskoj temperaturi
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Ispitivanje zavarenih spojeva termoplastičnih poluproizvoda — Deo 7: Ispitivanje zatezanjem ispitnih uzoraka sa suženjem
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Ispitivanje zavarenih spojeva termoplastičnih poluproizvoda — Deo 8: Zahtevi
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Punila za termoplastične materijale - Područje primene, označavanje, zahtevi, ispitivanja
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Ojačanja — Specifikacija za sečene tekstilno- staklene niti — Deo 1: Označavanje
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Ojačanja — Specifikacija za sečene tekstilno- staklene niti — Deo 2: Metode ispitivanja i opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Ojačanja — Specifikacija za sečene tekstilno- staklene niti — Deo 3: Specifični zahtevi
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Prediva od ugljeničnih vlakana — Deo 2: Metode ispitivanja i opšte specifikacije
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Filamentna prediva od paraaramidnih vlakana — Deo 1: Označavanje
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Filamentna prediva od paraaramidnih vlakana — Deo 2: Metode ispitivanja i opšte specifikacije
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Filamentna prediva od paraaramidnih vlakana — Deo 3: Tehničke specifikacije
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Osoblje za zavarivanje plastičnih masa — Ispitivanje kvalifikovanosti zavarivača — Termoplastični zavareni spojevi
Srpski
Објављен 
23.12.2014 . 
40 стр.
4109 RSD 
PDF
Osoblje za zavarivanje plastičnih masa — Kvalifikaciono ispitivanje zavarivača — Zavareni sklopovi od termoplasta
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva termoplastičnih poluproizvoda — Deo 1: Vizuelna ispitivanja
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva termoplastičnih poluproizvoda – Deo 1: Vizuelno ispitivanje
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva termoplastičnih poluproizvoda — Deo 2: Radiografsko ispitivanje X-zracima
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Ispitivanje bez razaranja zavarenih spojeva termoplastičnih poluproizvoda — Deo 3: Ultrazvučno ispitivanje
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Ispitivanje bez razazaranja zavarenih spojeva termoplastičnih poluproizvoda – Deo 4: Ispitivanja pri visokom naponu
Engleski
Повучен 
26.06.2017 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Pokrivni termoplastični filmovi za upotrebu u poljoprivredi i hortikulturi
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Plastične mase – Pokrivni termoplastični filmovi za upotrebu u poljoprivredi i hortikulturi
Engleski
Повучен 
31.08.2018 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Termoplatični filmovi za silažu
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase – Termoplastični filmovi za silažu i cevi koje se koriste u poljoprivredi
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa pod pritiskom za podzemne i nadzemne sisteme za vodu za opštu upotrebu, odvodnjavanje i kanalizaciju - Polietilen (PE) - Deo 1: Opšte
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa pod pritiskom za podzemne i nadzemne sisteme za vodu za opštu upotrebu, odvodnjavanje i kanalizaciju - Polietilen (PE) - Deo 2: Cevi
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa pod pritiskom za podzemne i nadzemne sisteme za vodu za opštu upotrebu, odvodnjavanje i kanalizaciju - Polietilen (PE) - Deo 3: Fitinzi
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa pod pritiskom za podzemne i nadzemne sisteme za vodu za opštu upotrebu, odvodnjavanje i kanalizaciju - Polietilen (PE) - Deo 4: Ventili
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa pod pritiskom za podzemne i nadzemne sisteme za vodu za opštu upotrebu, odvodnjavanje i kanalizaciju - Polietilen (PE) - Deo 5: Pogodnost sistema za upotrebu
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase - Profili od neplastifikovanog poli(vinil-hlorida)(PVC-U) za primenu u građevinarstvu – Deo 1: Označavanje PVC-U profila
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Plastične mase - Profili od neplastifikovanog poli(vinil-hlorida)(PVC-U) za primenu u građevinarstvu – Deo 2: PVC-U profili i PVC-UE profili za unutrašnje i spoljne zidne i plafonske obloge
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Plastične mase - Profili od neplastifikovanog poli(vinil-hlorida)(PVC-U) za primenu u građevinarstvu – Deo 3: Označavanje PVC-UE profila
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija - Neomekšani polivinilhlorid (PVC-U) - Deo 1: Specifikacije za cevi, fitinge i sistem
Engleski
Повучен 
24.09.2018 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija — Neomekšani polivinilhlorid (PVC-U) — Deo 1: Specifikacije za cevi, fitinge i sistem
Engleski
Објављен 
24.09.2018 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za odvođenje zaprljanih i otpadnih materija (niske i visoke temperature) unutar građevinskih objekata – Neplastifikovani poli(vinil-hlorid) (PVC-U) – Deo 1: Specifikacije za cevi, fitinge i sisteme
Engleski
Повучен 
23.09.2013 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Termoplastični nepokretni rezervoari za nadzemno skladištenje ulja za loženje, kerozina i dizel goriva - Duvanjem izliven polietilen, rotaciono izliven polietilen i poliamid 6 postupkom anjonske polimerizacije rezervoara - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.09.2013 . 
38 стр.
3422 RSD 
PDF
Statični termoplastični rezervoari za nadzemno skladištenje ulja za domaćinstvo, kerozina i dizel-goriva — Rezervoari od polietilena oblikovani duvanjem ili rotacionim livenjem i rezervoari napravljeni od anjonski polimerizovanog poliamida 6 oblikovani rotacionim livenjem — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Ojačanje — Specifikacije za tkanine — Deo 1: Označavanje
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Ojačanje — Specifikacije za tkanine — Deo 2: Metode ispitivanja i opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Ojačanje — Specifikacije za tkanine — Deo 3: Specifični zahtevi
Engleski
Повучен 
30.04.2014 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Mašine za namotavanje filma ili folije — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
30.04.2014 . 
64 стр.
4278 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Mašine za namotavanje filma ili folije — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Plastične mase — Termoreaktivni kompaundi za presovanje — Kompoziti i ojačavajuća vlakna — Pripremanje uzoraka za određivanje anizotropije svojstava direktno presovanih kompozita
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Ojačanje — Specifikacije za višeosne višeslojne tkanine — Deo 1: Označavanje
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Ojačanje — Specifikacije za višeosne višeslojne tkanine — Deo 2: Metode ispitivanja i opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Ojačanje — Specifikacije za višeosne višeslojne tkanine — Deo 3: Specifični zahtevi
Engleski
Повучен 
31.10.2018 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Sistemi cevovoda sa višeslojnim zidom od neomekšanog polivinilhlorida (U-PVC), polipropilena (PP) i polietilena (PE) - Deo 1: Opšti zahtevi i karakteristike performansi
Engleski
Објављен 
31.10.2018 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska – Sistemi cevovoda sa višeslojnim zidom od neplastifikovanog poli(vinil-hlorida) (U-PVC), polipropilena (PP) i polietilena (PE) – Deo 1: Opšti zahtevi i karakteristike performansi
Engleski
Повучен 
31.10.2018 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Sistemi cevovoda sa višeslojnim zidom od neomekšanog polivinilhlorida(U-PVC), polipropilena (PP) i polietilena (PE) - Deo 2: Specifikacije za cevi i fitinge sa glatkom unutrašnjom i spoljašnjom površinom i sistem, tip A
Engleski
Објављен 
31.10.2018 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska – Sistemi cevovoda sa višeslojnim zidom od neplastifikovanog poli(vinil-hlorida) (U-PVC), polipropilena (PP) i polietilena (PE) – Deo 2: Specifikacije za cevi i fitinge sa glatkom unutrašnjom i spoljašnjom površinom i sistem, tip A
Engleski
Повучен 
29.12.2009 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Sistemi cevovoda sa višeslojnim zidom od neomekšanog polivinilhlorida (U-PVC), polipropilena (PP) i polietilena (PE) - Deo 3: Specifikacije za cevi i fitinge sa glatkom unutrašnjom i profilisanom spoljašnjom površinom i sistem, tip B
Engleski
Повучен 
31.10.2018 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Sistemi cevovoda sa višeslojnim zidom od neomekšanog polivinilhlorida (U-PVC), polipropilena (PP) i polietilena (PE) - Deo 3: Specifikacije za cevi i fitinge sa glatkom unutrašnjom i profilisanom spoljašnjom površinom i sistem, tip B
Engleski
Објављен 
31.10.2018 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska – Sistemi cevovoda sa višeslojnim zidom od neplastifikovanog poli(vinil-hlorida) (U-PVC), polipropilena (PP) i polietilena (PE) – Deo 3: Specifikacije za cevi i fitinge sa glatkom unutrašnjom i profilisanom spoljašnjom površinom i sistem, tip B
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za obnavljanje mreža za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Deo 1: Opšte
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za obnavljanje mreža za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Deo 2: Oblaganje sa kontinualnim cevima
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za obnavljanje mreža za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Deo 3: Oblaganje sa prianjajućim cevima
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za obnavljanje mreža za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Deo 4: Oblaganje cevi nanošenjem strukturnih slojeva umreženih na licu mesta
Engleski
Повучен 
23.09.2013 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za obnavljanje mreža za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Deo 7: Oblaganje sa spiralno uvijenim cevima
Engleski
Повучен 
23.09.2013 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Termoplastični rezervoari proizvedeni od duvanog ili rotaciono izlivenog polietilena - Rezervoari za nadzemno skladištenje hemikalija - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.09.2013 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Statični termoplastični rezervoari za nadzemno skladištenje hemikalija — Rezervoari od polietilena oblikovani duvanjem ili rotacionim livenjem — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Neomekšani polivinilhlorid (U-PVC), polipropilen (PP) i polietilen (PE) - Deo 1: Specifikacije za pomoćne fitinge, uključujući kontrolne komore
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Neomekšani polivinilhlorid (U-PVC), polipropilen (PP) i polietilen (PE) - Deo 1: Specifikacije za pomoćne fitinge, uključujući kontrolne komore
Engleski
Повучен 
26.06.2017 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska — Neomekšani polivinilhlorid (U-PVC), polipropilen (PP) i polietilen (PE) — Deo 2: Specifikacije za revizione otvore i kontrolne komore kod dubokih podzemnih instalacija u zoni sobraćaja
Engleski
Повучен 
26.06.2017 . 
2 стр.
944 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska — Neomekšani polivinilhlorid (U-PVC), polipropilen (PP) i polietilen (PE) — Deo 2: Specifikacije za revizione otvore i kontrolne komore kod dubokih podzemnih instalacija u zoni saobraćaja — Ispravka 1
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska – Neplastifikovani poli(vinil-hlorid) (U-PVC), polipropilen (PP) i polietilen (PE) – Deo 2: Specifikacije za revizione otvore i kontrolne komore
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase - Termoplastični filmovi za prekrivanje zemljišta u poljoprivredi i hortikulturi
Engleski
Објављен 
31.07.2018 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Plastične mase – Termoplastični malč-filmovi za ponovnu upotrebu, za primenu u poljoprivredi i hortikulturi
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Ojačani termoplastični kompaundi za presovanje — Specifikacija za GMT — Deo 1: Označavanje
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Ojačani termoplastični kompaundi za presovanje — Specifikacija za GMT — Deo 2: Metode ispitivanja i opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Ojačani termoplastični kompaundi za presovanje — Specifikacija za GMT — Deo 3: Specifični zahtevi
Engleski
Повучен 
30.09.2011 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Uputstvo za klasifikaciju i projektovanje sistema cevovoda od plastičnih masa koji se koriste za obnavljanje
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Zavarivanje termoplastičnih masa — Mašine i oprema za zavarivanje vrelim gasom (uključujući zavarivanje ekstrudiranjem)
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Ojačani plastični kompoziti — Specifikacije pultrudiranih profila — Deo 1: Označavanje
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Ojačani plastični kompoziti — Specifikacije pultrudiranih profila — Deo 2: Metode ispitivanja i opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Ojačani plastični kompoziti — Specifikacije pultrudiranih profila — Deo 3: Specifični zahtevi
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Cevi od termoreaktivnih plastičnih masa (GRP) ojačanih staklom - Određivanje početnih uzdužnih zateznih svojstava
Engleski
Објављен 
19.06.2008 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Cevi od termoreaktivnih plastičnih masa (GRP) ojačanih staklom - Određivanje prividne početne zatezne čvrstoće po obodu
Engleski
Повучен 
29.12.2009 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje bez pritiska i kanalizaciju - Neomekšani polivinilhlorid (PVC-U) - Deo 1: Specifikacije za cevi, fitinge i sistem
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje bez pritiska i kanalizaciju - Neomekšani polivinilhlorid (PVC-U) - Deo 1: Specifikacije za cevi, fitinge i sistem
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Ojačanja — Specifikacija za tekstil-staklene pređe (roving) — Deo 1: Označavanje
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Ojačanja — Specifikacija za tekstilna staklene pređe (roving) — Deo 2: Metode ispitivanja i opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Ojačanje — Specifikacija za tekstil-staklene pređe (roving) — Deo 3: Specifični zahtevi
Engleski
Повучен 
30.04.2018 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda i kanali od plastičnih masa - Termoplastične cevi - Određivanje otpornosti na spoljne udare stepenastom metodom
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Ojačanje — Specifikacije za tekstil-staklene podloge (od iseckanih niti i kontinualnih filamenata) — Deo 1: Označavanje
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Ojačanje — Specifikacije za tekstil-staklene podloge (od iseckanih niti i kontinualnih filamenata) — Deo 2: Metode ispitivanja i opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Ojačanje — Specifikacije za tekstil-staklene podloge (od iseckanih niti i kontinualnih filamenata) — Deo 3: Specifični zahtevi
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Dvovaljci — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Dvovaljci — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Повучен 
23.09.2013 . 
70 стр.
4278 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za odvodnjavanje i kanalizaciju sa ili bez pritiska — Termoreaktivne plastične mase ojačane staklom (GRP) na bazi nezasićenih poliestarskih smola (UP) — Specifikacije za cevi, fitinge i spojeve
Engleski
Објављен 
23.09.2013 . 
71 стр.
4578 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za odvodnjavanje i kanalizaciju sa pritiskom ili bez pritiska — Termoreaktivne plastične mase ojačane staklom (GRP) na bazi nezasićenih poliestarskih smola (UP) — Specifikacije za cevi, fitinge i spojeve
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Sistemi cevovoda za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju - Metoda ispitivanja otpornosti prema istovremenoj cikličnoj promeni temperature i spoljašnjeg opterećenja
Engleski
Повучен 
23.09.2013 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za obnavljanje mreža za podzemno snabdevanje gasom — Deo 1: Opšte
Engleski
Повучен 
23.09.2013 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za obnavljanje mreža za podzemno snabdevanje gasom — Deo 3: Oblaganje sa prianjajućim cevima
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za obnavljanje mreža za podzemno snabdevanje vodom — Deo 1: Opšte
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za obnavljanje mreža za podzemno snabdevanje vodom — Deo 3: Oblaganje sa prianjajućim cevima
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase ojačane vlaknima — Termoplasti ojačani staklenom podlogom (GMT) — Određivanje tečljivosti i očvršćavanja
Engleski
Повучен 
29.12.2009 . 
4 стр.
1070 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda i kanali od plastičnih masa - Termoplastične cevi - Određivanje savitljivosti po obodu
Engleski
Повучен 
29.12.2009 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Cevi od termoreaktivnih plastičnih masa (GRP) ojačanih staklom - Određivanje dugotrajne otpornosti na unutrašnji pritisak
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Cevi od staklom ojačanih termoreaktivnih plastičnih masa (GRP) - Određivanje dugotrajne otpornosti na unutrašnji pritisak
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Cevi od staklom ojačanih termoreaktivnih plastičnih masa (GRP) - Određivanje dugotrajne otpornosti na unutrašnji pritisak
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija - Polipropilen (PP) - Deo 1: Specifikacije za cevi, fitinge i sistem
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za odvođenje zaprljanih i otpadnih materija (niske i visoke temperature) unutar građevinskih objekata – Polipropilen (PP) – Deo 1: Specifikacije za cevi, fitinge i sistem
Engleski
Објављен 
31.07.2018 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za odvođenje zaprljanih i otpadnih materija (niske i visoke temperature) unutar građevinskih objekata – Polipropilen (PP) – Deo 1: Specifikacije za cevi, fitinge i sistem
Engleski
Повучен 
30.09.2011 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom - Neomekšani polivinilhlorid (PVC-U) - Deo 1: Opšte
Engleski
Повучен 
30.09.2011 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom - Neomekšani polivinilhlorid (PVC-U) - Deo 2: Cevi
Engleski
Повучен 
30.09.2011 . 
44 стр.
3593 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom - Neomekšani polivinilhlorid (PVC-U) - Deo 3: Fitinzi
Engleski
Повучен 
30.09.2011 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom - Neomekšani polivinilhlorid (PVC-U) - Deo 4: Armature i pomoćna oprema
Engleski
Повучен 
30.09.2011 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom - Neomekšani polivinilhlorid (PVC-U) - Deo 5: Prikladnost sistema za upotrebu
Engleski
Повучен 
26.06.2017 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa sa višeslojnim zidom za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar objekata - Neomekšani polivinilhlorid (PVC-U) - Deo 1: Specifikacije za cevi i sistem
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa sa cevima strukturiranih zidova, za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar objekata – Neplastifikovani poli(vinil-hlorid) (PVC-U) – Deo 1: Specifikacije za cevi i sistem
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa sa cevima strukturiranih zidova za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar objekata – Neplastifikovani poli(vinil-hlorid) (PVC-U) – Deo 1: Specifikacije za cevi i sistem
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija - Akrilonitril/butadien/stiren (ABS) - Deo 1: Zahtevi za cevi, fitinge i sistem
Engleski
Повучен 
30.09.2011 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno i nadzemno odvodnjavanje i kanalizaciju pod pritiskom - Neomekšani polivinilhlorid (PVC-U) - Deo 1: Specifikacije za komponente cevovoda i sistem
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Ojačani termoreaktivni kompaundi za presovanje — Specifikacija kompaunda u obliku folije (SMC) i kompaunda u rasutom stanju (BMC), za presovanje — Deo 1: Označavanje
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Ojačani termoreaktivni kompaundi za presovanje — Specifikacija kompaunda u obliku folije (SMC) i kompaunda u rasutom stanju (BMC), za presovanje — Deo 2: Metode ispitivanja i opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Ojačani termoreaktivni kompaundi za presovanje — Specifikacija kompaunda u obliku folije (SMC) i kompaunda u rasutom stanju (BMC), za presovanje — Deo 3: Specifični zahtevi
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
80 стр.
4578 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska – Beton od poliesterske smole (PRC) – Deo 1: Cevi i fitinzi sa savitljivim spojevima
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
60 стр.
4020 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska – Beton od poliesterske smole (PRC) – Deo 2: Revizioni silazi i kontrolne komore
Engleski
Повучен 
24.06.2019 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Nepravilnosti u termoplastičnim varovima — Klasifikacija
Engleski
Објављен 
24.06.2019 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Nepravilnosti u termoplastičnim varovima – Klasifikacija
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda i kanala od termoplastičnih masa — Spojevi za podzemnu primenu bez pritiska — Metoda ispitivanja performansi dugotrajnog zaptivanja spojeva sa elastomernim zaptivkama procenom pritiska zaptivanja
Engleski
Повучен 
31.01.2014 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Polipropilen sa mineralnim modifikatorima (PP-MD) - Deo 1: Specifikacije za cevi, fitinge i sistem
Engleski
Објављен 
31.01.2014 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska — Polipropilen sa mineralnim modifikatorima (PP-MD) — Deo 1: Specifikacije za cevi, fitinge i sistem
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa — Termoplastične komponente za kontrolne komore i revizione otvore — Određivanje otpornosti prema opterećenju površine i saobraćajnom opterećenju
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Termoplastične kontrolne komore i revizioni otvori — Metoda ispitivanja otpornosti izvijanja
Engleski
Објављен 
29.11.2010 . 
81 стр.
4920 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Mašine za rezanje blokova od pene u trake — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Повучен 
31.07.2018 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Plastične mase - Rastegljivi termoplastični filmovi za baliranje- Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.07.2018 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Plastične mase – Termoplastični skupljajući filmovi za baliranje obmotavanjem
Engleski
Повучен 
24.03.2014 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda i kanala od plastičnih masa — Termoplastične komponente za kontrolne komore i revizione otvore — Određivanje krutosti prstena
Engleski
Објављен 
24.03.2014 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda i kanala od plastičnih masa — Termoplastične komponente za kontrolne komore i revizione otvore — Određivanje krutosti prstena
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Plastične mase- Vrednovanje mogućnosti odlaganja u postrojenjima za tretman vode- Šema ispitivanja za konačno prihvatanje i specifikacije
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase - Vrednovanje sposobnosti za kompostiranje - Šema ispitivanja i specifikacije
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Sistemi za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda unutar građevinskih konstrukcija - Karakteristike performansi cevi, fitinga i njihovih spojeva
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Podzemni i nadzemni sistemi za vodu i druge fluide pod pritiskom - Karakteristike performansi za cevi, fitinge i njihove spojeve
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa — Sistemi za toplu i hladnu vodu koja nije namenjena za ljudsku upotrebu — Karakteristike performansi za cevi, fitinge i njihove spojeve
Engleski
Објављен 
29.11.2010 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Mašine za preradu folija za vreće — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija - Polietilen (PE) - Deo 1: Specifikacije za cevi, fitinge i sistem
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Plastične mase — Reciklirana plastika — Karakterizacija polistirenskih (PS) reciklata
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Plastične mase — Reciklirana plastika — Sledljivost reciklirane plastike, ocenjivanje usaglašenosti i recikliranog sadržaja
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase — Reciklirana plastika — Karakterizacija polietilenskih (PE) reciklata
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Plastične mase — Reciklirana plastika — Karakterizacija polipropilenskih (PP) reciklata
Srpski
Повучен 
31.05.2016 . 
24 стр.
3316 RSD 
PDF
Plastika — Reciklirana plastika — Karakterizacija poli(vinil-hloridnih) (PVC) reciklata
Srpski
Објављен 
31.05.2016 . 
26 стр.
3316 RSD 
PDF
Plastične mase — Reciklirana plastika — Karakterizacija poli(vinil-hloridnih) (PVC) reciklata
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Plastične mase — Reciklirana plastika — Karakterizacija poli(etilen-tereftalat) (PET) reciklata
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase — Reciklirana plastika — Karakterizacija poli(etilentereftalat) (PET) reciklata
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase — Reciklirana plastika — Karakterizacija poli(etilen-tereftalatnih) (PET) reciklata
Engleski
Повучен 
29.01.2016 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za odvodnjavanje i kanalizaciju — Termoreaktivne plastične mase ojačane staklom (GRP) na bazi poliestarskih smola (UP) — Revizioni otvori i kontrolne komore
Engleski
Објављен 
29.01.2016 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za odvodnjavanje i kanalizaciju — Termoreaktivne plastične mase ojačane staklom (GRP) na bazi poliestarskih smola (UP) — Revizioni otvori i kontrolne komore
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
57 стр.
4020 RSD 
PDF
Kompoziti na bazi celuloznih materijala i termoplasta (obično nazvani kompoziti drvo–plastika (WPC) ili kompoziti sa prirodnim vlaknima (NFC)) — Deo 1: Metode ispitivanja za karakterizaciju kompaunda i proizvoda
Engleski
Објављен 
31.05.2018 . 
59 стр.
4020 RSD 
PDF
Kompoziti napravljeni od materijala na bazi celuloze i termoplastičnih masa (obično nazvani kompoziti drvo–plastika (WPC) ili kompoziti sa prirodnim vlaknima (NFC)) – Deo 1: Metode ispitivanja za karakterizaciju kompaunda i proizvoda
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Kompoziti na bazi celuloznih materijala i termoplasta (obično nazvani kompoziti drvo–plastika (WPC) ili kompoziti sa prirodnim vlaknima (NFC)) — Deo 4: Specifikacije za profile brodskog poda i ploča
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Kompoziti na bazi celuloznih materijala i termoplasta (obično nazvani kompoziti drvo–plastika (WPC) ili kompoziti sa prirodnim vlaknima (NFC)) — Deo 5: Specifikacije za profile za oblaganje i ploče
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Kompoziti napravljeni od materijala na bazi celuloze i termoplastičnih masa (obično nazvani kompoziti drvo-plastika (WPC) ili kompoziti sa prirodnim vlaknima (NFC)) — Deo 6: Specifikacije za profile i elemente ograda
Engleski
Објављен 
31.05.2018 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Kompoziti napravljeni od materijala na bazi celuloze i termoplastičnih masa (obično nazvani kompoziti drvo–plastika (WPC) ili kompoziti sa prirodnim vlaknima (NFC)) – Deo 6: Specifikacije za profile i elemente ograda
Engleski
Повучен 
30.09.2011 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Sistem cevovoda za snabdevanje gasovitim gorivima - Polietilen (PE) - Deo 1: Opšte
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda za snabdevanje gasovitim gorivima — Polietilen (PE) — Deo 1: Opšte
Engleski
Повучен 
30.09.2011 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Sistem cevovoda za snabdevanje gasovitim gorivima - Polietilen (PE) - Deo 2: Cevi
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda za snabdevanje gasovitim gorivima — Polietilen (PE) — Deo 2: Cevi
Engleski
Повучен 
30.09.2011 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Sistem cevovoda za snabdevanje gasovitim gorivima - Polietilen (PE) - Deo 3: Fitinzi
Engleski
Повучен 
23.09.2013 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda za snabdevanje gasovitim gorivima — Polietilen (PE) — Deo 3: Fitinzi
Engleski
Објављен 
23.09.2013 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje gasovitim gorivima — Polietilen (PE) — Deo 3: Fitinzi
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Sistem cevovoda za snabdevanje gasovitim gorivima - Polietilen (PE) - Deo 4: Armature
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za za snabdevanje gasovitim gorivima - Polietilen (PE) - Deo 4: Armature
Engleski
Повучен 
30.09.2011 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Sistem cevovoda za snabdevanje gasovitim gorivima - Polietilen (PE) - Deo 5: Prikladnost sistema za upotrebu
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda za snabdevanje gasovitim gorivima — Polietilen (PE) — Deo 5: Pogodnost sistema za upotrebu
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija - Mešavine kopolimera stirena (SAN+PVC) - Deo 1: Zahtevi za cevi, fitinge i sistem
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
36 стр.
3422 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za odvođenje zaprljanih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija - Hlorovani poli(vinilhlorid) (PVC-C) - Deo 1: Zahtevi za cevi, fitinge i sistem
Engleski
Повучен 
26.06.2017 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Plastične mase - Termoplastični omotači izolacionih proizvoda građevinske opreme i industrijskih instalacija - Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase – Termoplastični omotači izolacionih proizvoda građevinske opreme i industrijskih instalacija – Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
28.11.2011 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Plastične mase sa ćelijama- Postupak određivanja broja ćelija za fleksibilni i kruti poliuretan
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase — Plastifikovane poli(vinilhlorid) (PVC-P) membrane za ukopane bazene za plivanje — Deo 1: Homogene membrane nazivne debljine jednake ili veće od 0,75 mm
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase — Plastifikovane poli(vinil-hlorid) (PVC-P) membrane za ukopane bazene za kupanje — Deo 2: Ojačane membrane nazivne debljine jednake ili veće od 1,5 mm
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Plastične mase —Termoplastični poluproizvodi za mašinsku obradu — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
48 стр.
3807 RSD 
PDF
Plastične mase – Termoplastični poluproizvodi za mašinsku obradu – Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa – Sistemi unutar građevinskih kostrukcija – Postavljanje i pričvršćivanje komponenti na aparatu za ispitivanje toplotnog opterećenja od jednog gorućeg elementa
Engleski
Објављен 
29.11.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Mašine za reakciono presovanje — Deo 1: Zahtevi za bezbednost jedinica za merenje i namešavanje
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Plastični kompozitni materijali ojačani vlaknima — Deklaracija karakteristika sirovina — Deo 1: Opšti zahtevi
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastični kompozitni materijali ojačani vlaknima — Deklaracija karakteristika sirovina — Deo 2: Specifični zahtevi za smolu, sisteme za umrežavanje, aditive i modifikatore
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Plastični kompozitni materijali ojačani vlaknima — Deklaracija karakteristika sirovina — Deo 3: Specifični zahtevi za vlakna
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Plastični kompozitni materijali ojačani vlaknima — Deklaracija karakteristika sirovina — Deo 4: Specifični zahtevi za vlaknaste materijale
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Plastični kompozitni materijali ojačani vlaknima — Deklaracija karakteristika sirovina — Deo 5: Specifični zahtevi za materijale jezgra
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Nepravilnosti u termoplastičnim zavarenim spojevima – Nivoi kvaliteta
Engleski
Повучен 
28.11.2014 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa — Cevi od termoreaktivnih plastičnih masa ojačane staklom (GRP) — Metoda ispitivanja efekata cikličnih promena unutrašnjeg pritiska
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase — Metode za etaloniranje crnih i belih standardnih termometara i crnih i belih panelnih termometara koji se koriste pri starenju u prirodnim i veštačkim vremenskim uslovima
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase — Metoda ubrzanog veštačkog fotostarenja primenom živine lampe srednjeg pritiska
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
71 стр.
4578 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Mašine za vulkanizaciju pneumatika — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Plastične mase — Metoda za procenu zagrevanja ravnih površina pomoću simuliranog sunčevog zračenja
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Ventili za sisteme cevovoda od polietilena (PE) - Metoda ispitivanja nepropusnosti tokom i posle savijanja primenjenog na mehanizme u radu
Engleski
Објављен 
31.07.2018 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Plastične mase – Biorazgradljivi malč-filmovi koji se upotrebljavaju u poljoprivredi i hortikulturi – Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Termoplastični ventili - Metoda ispitivanja nepromenljivosti ventila posle savijanja uz cikličnu promenu temperature
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Termoplastični ventili - Metoda ispitivanja celovitosti ventila posle spoljašnjeg udara
Engleski
Објављен 
31.07.2018 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Plastične mase – Barijerni filmovi za poljoprivrednu i hortikulturnu dezinfekciju zemljišta fumigacijom – Deo 1: Specifikacije za barijerne filmove
Engleski
Објављен 
31.07.2018 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Plastične mase – Barijerni filmovi za poljoprivrednu i hortikulturnu dezinfekciju zemljišta fumigacijom – Deo 2: Metoda za određivanje propustljivosti filma primenom statičke tehnike
Engleski
Објављен 
24.04.2019 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastični kompozitni materijali ojačani kontinualnim vlaknima – Šipke dobijene pultruzijom sa jednosmerno orijentisanim vlaknima – Određivanje zateznih svojstava paralelno sa smerom vlakana
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Polietilenske (PE) T račve - Metoda ispitivanja otpornosti na udar T račve u sklopu
Engleski
Објављен 
30.08.2019 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase – Polimeri, plastične mase i proizvodi od plastičnih masa na bioosnovi – Terminologija, karakteristike i povezanost
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
52 стр.
4020 RSD 
PDF
Karakteristične vrednosti zavarenih termoplastičnih konstrukcija — Određivanje dozvoljenih vrednosti naprezanja i modula za projektovanje opreme od termoplasta
Engleski
Повучен 
23.09.2013 . 
62 стр.
4278 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom sa ili bez pritiska — Termoreaktivne plastične mase ojačane staklom (GRP) na bazi nezasićene poliestarske smole (UP)
Engleski
Објављен 
23.09.2013 . 
66 стр.
4278 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom sa pritiskom ili bez pritiska — Termoreaktivne plastične mase ojačane staklom (GRP) na bazi nezasićene poliestarske smole (UP)
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Plastične mase — Termoreaktivni kompaundi za presovanje (SMC-BMC) — Određivanje skupljanja pri direktnom presovanju
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Polipropilen (PP) - Deo 1: Specifikacije za cevi, fitinge i sistem
Engleski
Повучен 
29.12.2009 . 
34 стр.
3253 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Polipropilen (PP) - Deo 1: Specifikacije za cevi, fitinge i sistem
Engleski
Објављен 
31.05.2018 . 
40 стр.
3422 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska – Polipropilen (PP) – Deo 1: Specifikacije za cevi, fitinge i sistem
Engleski
Повучен 
28.11.2014 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa — Cevi od termoreaktivne plastične mase ojačane staklom (GRP) — Određivanje relativnog faktora puzanja pri savijanju posle izlaganja hemijskom uticaju
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Cevi, fitinzi i drugi materijali od neomekšalog polivinilhlorida (U-PVC) - Metoda za procenu sadržaja PVC-a zasnovana na ukupnom sadržaju hlora
Engleski
Повучен 
31.05.2018 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Termoplastične cevi sa spiralno oblikovanim višeslojnim zidom - Određivanje zatezne čvrstoće zavarenog spoja
Engleski
Објављен 
29.11.2010 . 
96 стр.
4920 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Mašine za injekciono presovanje — Zahtevi za bezbednost
Srpski
Повучен 
01.01.2004 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Materijali od gume za membrane u aparatima za domaćinstvo koji koriste gorive gasove do 200 mbar (identičan sa EN 278:1991)
Engleski
Повучен 
28.07.2015 . 
54 стр.
4020 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Prese — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
28.07.2015 . 
50 стр.
3807 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu —Mašine za direktno presovanje i mašine za posredno presovanje — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Објављен 
29.11.2010 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Mašine za plastične mase i gumu — Mašine za oblikovanje duvanjem — Zahtevi za bezbednost
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) — Ploče od termoreaktivnih smola (laminati) — Deo 1: Uvod i opšte informacije
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) — Ploče od termoreaktivnih smola (laminati) — Deo 1: Uvod i opšte informacije
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
70 стр.
4278 RSD 
PDF
Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) — Ploče od termoreaktivnih smola (laminati) — Deo 2: Određivanje svojstava
Engleski
Повучен 
31.05.2019 . 
96 стр.
4920 RSD 
PDF
Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) — Ploče od termoreaktivnih smola (laminati) — Deo 2: Određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
31.05.2019 . 
99 стр.
4920 RSD 
PDF
Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) – Ploče na bazi termoreaktivnih smola (uobičajeno nazvane laminati) – Deo 2: Određivanje svojstava
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) — Ploče od termoreaktivnih smola (laminati) — Deo 3: Klasifikacija i specifikacija laminata debljine manje od 2 mm, namenjenih za vezivanje na noseće podloge
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) — Ploče od termoreaktivnih smola (laminati) — Deo 3: Klasifikacija i specifikacija laminata debljine manje od 2 mm, namenjenih za vezivanje na noseće podloge
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) — Ploče od termoreaktivnih smola (laminati) — Deo 4: Klasifikacija i specifikacije kompaktnih laminata debljine 2 mm i veće
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) — Ploče od termoreaktivnih smola (laminati) — Deo 4: Klasifikacija i specifikacije kompaktnih laminata debljine 2 mm i veće
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) — Ploče od termoreaktivnih smola (laminati) — Deo 5: Klasifikacija i specifikacije laminata za podove, debljine manje od 2 mm, namenjenih za vezivanje na noseće podloge
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) — Ploče od termoreaktivnih smola (laminati) — Deo 5: Klasifikacija i specifikacije laminata za podove, debljine manje od 2 mm, namenjenih za vezivanje na noseće podloge
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) — Ploče od termoreaktivnih smola (laminati) — Deo 6: Klasifikacija i specifikacije kompaktnih laminata za spoljnu upotrebu debljine 2 mm i veće
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) — Ploče od termoreaktivnih smola (laminati) — Deo 6: Klasifikacija i specifikacije kompaktnih laminata za spoljnu upotrebu, debljine 2 mm i veće
Engleski
Објављен 
30.01.2012 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Dekorativni laminati (HPL) — Ploče od termoreaktivne smole — Deo 7: Kompaktni laminati i HPL kompozitni paneli za unutrašnje i spoljašnje oblaganje zidova i plafona
Engleski
Повучен 
24.04.2019 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) — Ploče od termoreaktivnih smola (laminati) — Deo 8: Klasifikacija i specifikacije dizajniranih laminata
Engleski
Објављен 
24.04.2019 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) – Ploče na bazi termoreaktivnih smola (uobičajeno nazvane laminati) – Deo 8: Klasifikacija i specifikacije za projektovanje laminata
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) — Ploče od termoreaktivnih smola (laminati) — Deo 9: Klasifikacija i specifikacije alternativnog jezgra laminata
Engleski
Повучен 
25.06.2018 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) — Ploče na bazi termoreaktivnih smola (uobičajeno nazvane laminati) — Deo 9: Klasifikacija i specifikacije laminata sa alternativnim jezgrom
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) – Ploče na bazi termoreaktivnih smola (uobičajeno nazvane laminati) – Deo 9: Klasifikacija i specifikacije laminata sa alternativnim jezgrom
Engleski
Повучен 
23.09.2013 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Umrežene polietilenske cevi (PE-X) - Određivanje stepena umreženosti ekstrakcijom sa rastvaračem
Engleski
Повучен 
30.04.2018 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Cevi od neomekšanog polivinihlorida (PVC-U) - Metoda ispitivanja otpornosti prema dihlormetanu pri utvrđenoj temperaturi (DCMT)
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Plastične mase ojačane staklom — Merenje tvrdoće pomoću utiskivača po Barkolu
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Plastične mase ojačane staklom — Određivanje tvrdoće pomoću utiskivača po Barkolu
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Komponente od plastičnih masa ojačane staklom - Određivanje udela sastojaka primenom gravimetrijske metode
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Cevi i fitinzi od termoreaktivnih plastičnih masa ojačanih staklom (GRP) - Metode za regresionu analizu i njihova primena
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
2 стр.
944 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Cevi i fitinzi od termoreaktivnih plastičnih masa ojačanih staklom (GRP) - Metode za regresionu analizu i njihova primena - Ispravka
Engleski
Повучен 
26.06.2017 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od termoplastičnih masa - Mehanički spojevi fitinga i cevi pod pritiskom izloženi uzdužnom opterećenju - Metoda ispitivanja otpornosti prema izvlačenju konstantnom uzdužnom silom
Engleski
Повучен 
29.01.2016 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Mehanički spojevi fitinga i poliolefinskih cevi pod pritiskom - Metoda ispitivanja nepropusnosti sklopova pod unutrašnjim pritiskom podvrgnutih savijanju
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od termoplastičnih masa - Spojevi fitinga i cevi pod pritiskom sa elastomernim zaptivnim prstenom bez delovanja uzdužnog opterećenja - Metoda ispitivanja nepropusnosti pod unutrašnjim hidrostatičkim pritiskom bez uzdužnog opterećenja
Engleski
Повучен 
29.01.2016 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od termoplastičnih masa - Spojevi fitinga i cevi pod pritiskom sa malim prečnikom izloženi uzdužnom opterećenju - Metoda ispitivanja nepropusnosti pod unutrašnjim pritiskom vode, uključujući uzdužno opterećenje
Engleski
Повучен 
30.04.2018 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda i kanala od plastičnih masa - Termoplastične cevi i fitinzi - Određivanje temperature omekšavanja po Vikatu (VST)
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda i kanala od plastičnih masa - Poliolefinske cevi i fitinzi - Određivanje indukcionog vremena oksidacije
Engleski
Повучен 
30.04.2018 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda i kanala od plastičnih masa - Termoplastične cevi - Metoda ispitivanja otpornosti na spoljne udare obodnom metodom
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Cevi od termoreaktivnih plastičnih masa ojačanih staklom (GRP) - Određivanje faktora puzanja u suvim uslovima
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
2 стр.
944 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Cevi od termoreaktivnih plastičnih masa ojačanih staklom (GRP) - Određivanje faktora puzanja u suvim uslovima - Ispravka
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda i kanala od plastičnih masa - Injekciono presovani termoplastični fitinzi za sisteme cevovoda pod pritiskom - Metoda ispitivanja za maksimalnu deformaciju gnječenjem
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Injekciono presovani termoplastični fitinzi za spojeve sa elastičnim zaptivnim prstenom za cevovode pod pritiskom - Metoda ispitivanja otpornosti prema kratkotrajnom unutrašnjem pritisku bez uzdužnog opterećenja
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
5 стр.
1241 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Injekciono presovani fitinzi za lepljene spojeve cevi pod pritiskom - Metoda ispitivanja otpornosti pri kratkotrajnom unutrašnjem hidrostatičkom pritisku
Engleski
Повучен 
26.06.2017 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Spojevi tipa elastomernog zaptivnog prstena i mehanički spojevi za termoplastične cevi pod pritiskom - Metoda ispitivanja nepropusnosti pod spoljašnjim hidrostatičkim pritiskom
Engleski
Објављен 
27.05.2008 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Termoplastične armature - Metode ispitivanja otpornosti na unutrašnji pritisak i nepropusnost
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda i kanali od plastičnih masa - Cevi i fitinzi od neomekšanog polivinilhlorida (PVC-U) - Priprema uzorka za određivanje viskozitetnog broja i proračun K-vrednosti
Engleski
Објављен 
28.11.2011 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Fleksibilni polimerni materijali sa ćelijama- Određivanje puzanja pri sabijanju
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase — Fenolne smole — Klasifikacija i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
30 стр.
3080 RSD 
PDF
Plastične mase — Požarna ispitivanja — Standardni izvori paljenja
Engleski
Објављен 
23.09.2013 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Cevi i fitinzi izrađeni od umreženog polietilena (RE-X) — Procena stepena umrežavanja određivanjem sadržaja gela
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Plastične mase – Metode za pripremanje uzoraka za ispitivanja biorazgradnje plastičnih materijala
Engleski
Повучен 
25.06.2018 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase — Prikupljanje i prikazivanje uporedivih podataka iz pojedinačnih merenja — Deo 1: Materijali za presovanje
Engleski
Повучен 
25.06.2018 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Plastične mase — Prikupljanje i prikazivanje uporedivih podataka iz pojedinačnih merenja — Deo 1: Materijali za presovanje — Izmena 1
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase – Prikupljanje i prikazivanje uporedivih podataka na osnovu pojedinačnih vrednosti – Deo 1: Materijali za presovanje
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase — Prikupljanje i prikazivanje uporedivih podataka iz pojedinačnih merenja — Deo 2: Plastične mase ojačane dugačkim vlaknima
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase ojačane vlaknima — Kompaundi za presovanje i preprezi — Određivanje mase po jedinici površine
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase - Metil-metakrilat/akrilonitril/butadien/stirenski(MABS) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem označavanja i osnove za specifikacije
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase - Metil-metakrilat/akrilonitril/butadien/stiren (MABS) materijali za presovanje i ekstrudiranje - Deo 2: Priprema uzoraka za ispitivanje i određivanje osobina
Srpski
Повучен 
31.01.2014 . 
17 стр.
2674 RSD 
PDF
Plastične mase — Simboli i skraćenice — Deo 1: Osnovni polimeri i njihove specijalne karakteristike
Srpski
Објављен 
31.01.2014 . 
25 стр.
3316 RSD 
PDF
Plastične mase — Simboli i skraćenice — Deo 1: Osnovni polimeri i njihove posebne karakteristike
Srpski
Објављен 
26.06.2017 . 
7 стр.
1711 RSD 
PDF
Plastične mase – Simboli i skraćenice – Deo 1: Osnovni polimeri i njihove posebne karakteristike – Izmena 1: Novi simbol ST za sindiotaktik
Srpski
Повучен 
28.02.2014 . 
8 стр.
1711 RSD 
PDF
Plastične mase — Simboli i skraćenice — Deo 2: Punila i materijali za ojačanje
Srpski
Објављен 
28.02.2014 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Plastične mase — Simboli i skraćenice — Deo 2: Punila i materijali za ojačanje
Srpski
Повучен 
30.10.2017 . 
12 стр.
2139 RSD 
PDF
Plastične mase - Simboli i skraćenice - Deo 3: Omekšivači
Srpski
Објављен 
30.10.2017 . 
16 стр.
2524 RSD 
PDF
Plastične mase – Simboli i skraćenice – Deo 3: Plastifikatori
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Plastične mase – Simboli i skraćenice – Deo 4: Retardanti plamena – Izmena 1
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Plastične mase - Simboli i skraćenice- Deo 4: Retardanti plamena
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Ugljenična vlakna — Određivanje sadržaja po veličini
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase- Homopolimerne i kopolimerne smole vinil-hlorida - Deo 1: Sistem označavanja i osnove za specifikacije
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Plastične mase — Homopolimerne i kopolimerne smole vinilhlorida — Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Plastične mase- Neplastifikovani acetat celuloze- Određivanje slobodne kiselosti
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Ugljenična vlakna — Određivanje zateznih svojstava prediva impregnisanog smolom
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase — Injekciono presovanje ispitnih uzoraka od kompaunda termoreaktivnog praha za presovanje (PMC) — Deo 1: Opšti principi i presovanje višenamenskih epruveta
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase — Injekciono presovanje ispitnih uzoraka od kompaunda termoreaktivnog praha za presovanje (PMC) — Deo 2: Male ploče
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za industrijsku upotrebu - Polivinilidenfluorid (PVDF) - Specifikacije za komponente i sistem
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za industrijsku upotrebu – Poli(viniliden-fluorid) (PVDF) – Specifikacije za komponente i sistem – Izmena 1
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Plastične mase -Poliamidi - Ubrzano kondicioniranje uzoraka za ispitivanje
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Termoplastične cevi – Određivanje otpornosti na spoljne udare – Stepenasta metoda
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Plastične mase- Termoreaktivni materijali za presovanje - Vrednovanje kratkotrajnih performansi na povišenim temperaturama
Engleski
Повучен 
25.06.2018 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Klasifikacija i informacije za projektovanje sistema cevovoda od plastičnih masa koji se koriste za obnavljanje
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
61 стр.
4278 RSD 
PDF
Klasifikacija i informacije za projektovanje i primenu sistema cevovoda od plastičnih masa koji se koriste za obnavljanje i zamenu
Engleski
Повучен 
24.09.2018 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za obnavljanje mreža za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Deo 1: Opšte
Engleski
Објављен 
24.09.2018 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za obnavljanje mreža za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska – Deo 1: Opšte
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za obnavljanje mreža za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska – Deo 2: Oblaganje kontinualnim cevima
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za obnavljanje mreža za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Deo 3:Obnavljanje sa prijanjajućim cevima
Engleski
Објављен 
31.01.2019 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za obnavljanje mreža za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska – Deo 3: Postavljanje cevovoda bliskog prečnika
Engleski
Повучен 
31.08.2018 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za obnavljanje mreža za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska - Deo 4: Oblaganje cevi nanošenjem strukturnih slojeva umreženih na licu mesta
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
51 стр.
4020 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za obnavljanje mreža za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska – Deo 4: Oblaganje cevima koje su umrežene na licu mesta
Engleski
Повучен 
24.06.2019 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za obnavljanje mreža za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska — Deo 7: Oblaganje spiralno uvijenim cevima
Engleski
Објављен 
24.06.2019 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za obnavljanje mreža za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska – Deo 7: Postavljanje cevovoda sa spiralno uvijenim cevima
Engleski
Повучен 
31.10.2018 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za renoviranje podzemne mreže za odvodnjavanje i kanalizaciju pod pritiskom — Deo 1: Opšte
Engleski
Објављен 
31.10.2018 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za renoviranje podzemne mreže za odvodnjavanje i kanalizaciju pod pritiskom – Deo 1: Opšte
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za obnavljanje mreža za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju pod pritiskom – Deo 2: Oblaganje kontinualnim cevima
Engleski
Повучен 
28.02.2019 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za renoviranje podzemne mreže za odvodnjavanje i kanalizaciju pod pritiskom — Deo 3: Oblaganje sa prianjajućim cevima
Engleski
Објављен 
28.02.2019 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za obnavljanje mreža za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju pod pritiskom – Deo 3: Postavljanje cevovoda bliskog prečnika
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za obnavljanje mreža za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju pod pritiskom – Deo 4: Oblaganje cevima koje su umrežene na licu mesta
Engleski
Повучен 
31.10.2018 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za obnavljanje mreža za podzemno snabdevanje vodom - Deo 1: Opšte
Engleski
Објављен 
31.10.2018 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za obnavljanje mreža za podzemno snabdevanje vodom – Deo 1: Opšte
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za obnavljanje podzemnih mreža za vodosnabdevanje – Deo 2: Oblaganje kontinualnim cevima
Engleski
Повучен 
28.02.2019 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za obnavljanje mreža za podzemno snabdevanje vodom - Deo 3: Obnavljanje sa prijanjajućim cevima
Engleski
Објављен 
28.02.2019 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za obnavljanje podzemnih mreža za snabdevanje vodom – Deo 3: Postavljanje cevovoda bliskog prečnika
Engleski
Повучен 
31.05.2019 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za obnavljanje mreža za podzemno snabdevanje gasom — Deo 1: Opšte
Engleski
Објављен 
31.05.2019 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za obnavljanje podzemnih mreža za snabdevanje gasom – Deo 1: Opšte
Engleski
Објављен 
31.05.2019 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za obnavljanje podzemnih mreža za snabdevanje gasom – Deo 2: Postavljanje cevovoda kontinualnim cevima
Engleski
Повучен 
31.05.2019 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za obnavljanje mreža za podzemno snabdevanje gasom — Deo 3: Oblaganje prianjajućim cevima
Engleski
Објављен 
31.05.2019 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za obnavljanje podzemnih mreža za snabdevanje gasom — Deo 3: Postavljanje cevovoda bliskog prečnika
Engleski
Повучен 
23.12.2014 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase — Određivanje masenog protoka rastopa (MFR) i zapreminskog protoka rastopa (MVR) termoplastičnih materijala
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Plastične mase – Određivanje masenog protoka rastopa (MFR) i zapreminskog protoka rastopa (MVR) termoplasta – Deo 1: Standardna metoda
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Plastične mase – Određivanje masenog protoka rastopa (MFR) i zapreminskog protoka rastopa (MVR) termoplasta – Deo 2: Metoda za materijale osetljive na vreme izloženosti temperaturi i/ili vlazi
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase — Poliamidi — Određivanje ε-kaprolaktama i ω-laurolaktama gasnom hromatografijom
Engleski
Повучен 
26.06.2017 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Plastične mase — Diferencijalna skenirajuća kolorimetrija (DSC) — Deo 1: Opšti principi
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
43 стр.
3593 RSD 
PDF
Plastične mase – Diferencijalna skenirajuća kalorimetrija (DSC) – Deo 1: Opšti principi
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase — Diferencijalna skenirajuća kalorimetrija (DSC) — Deo 2: Određivanje temperature prelaza u staklasto stanje i visine promene pri prelazu u staklasto stanje
Engleski
Повучен 
31.10.2018 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase — Diferencijalna skenirajuća kalorimetrija (DSC) — Deo 3: Određivanje temperature i entalpije topljenja i kristalizacije
Engleski
Објављен 
31.10.2018 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase – Diferencijalna skenirajuća kalorimetrija (DSC) – Deo 3: Određivanje temperature i entalpije topljenja i kristalizacije
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase — Diferencijalna skenirajuća kalorimetrija (DSC) — Deo 4: Određivanje specifičnog toplotnog kapaciteta
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase — Diferencijalna skenirajuća kalorimetrija (DSC) — Deo 4: Određivanje specifičnog toplotnog kapaciteta
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase — Diferencijalna skenirajuća kalorimetrija (DSC) — Deo 5: Određivanje karakterističnih temperatura i vremena reakcione krive, entalpije reakcije i stepena konverzije
Engleski
Повучен 
31.10.2018 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase — Diferencijalna skenirajuća kalorimetrija (DSC) — Deo 6: Određivanje oksidacionog indukcionog vremena (izotermalni OIT) i oksidacione indukcione temperature (dinamički OIT)
Engleski
Објављен 
31.10.2018 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase – Diferencijalna skenirajuća kalorimetrija (DSC) – Deo 6: Određivanje vremena indukovanja oksidacije (izotermni OIT) i temperature indukovanja oksidacije (dinamički OIT)
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase — Diferencijalna skenirajuća kalorimetrija (DSC) — Deo 7: Određivanje kinetike kristalizacije
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase – Diferencijalna skenirajuća kalorimetrija (DSC) – Deo 7: Određivanje kinetike kristalizacije
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase — Termogravimetrija (TG) polimera — Opšti principi
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase — Termogravimetrija (TG) polimera — Deo 1: Opšti principi
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase — Fenolne smole — Separacija tečnom hromatografijom
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Fenolne, aminske i polikondenzacione smole — Određivanje sadržaja slobodnog formaldehida
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Plastične mase — Prikupljanje i prikazivanje uporedivih podataka iz više merenja — Deo 1: Mehanička svojstva
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase – Prikupljanje i prikazivanje uporedivih podataka iz više merenja – Deo 1: Mehanička svojstva
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase — Prikupljanje i prikazivanje uporedivih podataka iz više merenja — Deo 2: Termička svojstva i svojstva pri preradi
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase — Prikupljanje i prikazivanje uporedivih podataka iz više merenja — Deo 2: Termička svojstva i svojstva pri preradi
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase - Prikupljanje i prikazivanje uporedivih podataka iz više merenja - Deo 3: Uticaj okoline na svojstva
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Plastične mase — Prikupljanje i prikazivanje uporedivih podataka iz više merenja — Deo 3: Uticaj okoline na svojstva
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase — Fenolne smole — Određivanje toplotne i temperaturne reakcije diferencijalnom skenirajućom kalorimetrijom
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Plastične mase — Pripremanje PVC pastā namenjenih ispitivanju — Metoda rastvaranja u disolveru
Engleski
Повучен 
26.06.2017 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Plastične mase- Opšta identifikacija i obeležavanje plastičnih proizvoda
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase – Generička identifikacija i obeležavanje plastičnih proizvoda
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Plastične mase - Film i folija - Određivanje promene dimenzija zagrevanjem
Engleski
Повучен 
31.05.2019 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase - Film i folija - Određivanje otpornosti na slepljivanje
Engleski
Објављен 
31.05.2019 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase – Film i folija – Određivanje otpornosti na slepljivanje
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase - Materijali na bazi polietilena ultravisoke molarne mase(PE-UHMW) za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem označavanja i osnove za specifikacije
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase - Materijali na bazi polietilena ultravisoke molarne mase (PE-UHMW) za presovanje i ekstrudiranje – Deo 2: Priprema uzoraka i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Plastične mase — Homopolimeri i kopolimeri vinilhlorida — Određivanje sadržaja hlora
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Plastične mase — Neplastifikovani poli(vinilhloridni) (PVC-U) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Plastične mase — Neplastifikovani poli(vinilhloridni) (PVC-U) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase ojačane vlaknima — Kompaundi za presovanje i preprezi — Određivanje sadržaja smole, vlakna za ojačavanje i mineralnih punila — Metode rastvaranjem
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Termoplastične cevi, fitinzi i sklopovi za transport fluida - Određivanje otpornosti prema unutrašnjem pritisku - Deo 1: Opšta metoda
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Termoplastične cevi, fitinzi i sklopovi za transport fluida - Određivanje otpornosti prema unutrašnjem pritisku - Deo 2: Pripreme ispitnih uzoraka cevi
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Termoplastične cevi, fitinzi i sklopovi za transport fluida - Određivanje otpornosti prema unutrašnjem pritisku - Deo 3: Priprema komponenata
Engleski
Објављен 
28.07.2008 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Termoplastične cevi, fitinzi i sklopovi za transport fluida - Određivanje otpornosti prema unutrašnjem pritisku - Deo 4: Priprema sklopova
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase ojačane tekstilnim staklom — Preprezi, kompaundi za presovanje i laminati — Određivanje sadržaja tekstilnog stakla i mineralnih punila — Metoda kalcinacije
Engleski
Повучен 
31.07.2013 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase - Metode određivanja gustine plastičnih masa bez ćelija- Deo 1: Metoda potapanja, metoda pomoću tečnog piknometra i metoda titracije
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase – Metode određivanja gustine plastičnih masa bez ćelija – Deo 1: Metoda potapanja, piknometarska metoda i titraciona metoda
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase — Metoda određivanja gustine plastičnih masa bez ćelija — Deo 2: Metoda sa kolonom sa gradijentom gustine
Engleski
Објављен 
28.11.2011 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase - Metode određivanja gustine plastičnih masa bez ćelija- Deo 3:Metoda pomoću gasnog piknometra
Engleski
Повучен 
31.07.2013 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase - Neplastifikovane ploče od poli(vinil-hlorida) - Vrste, dimenzije i karakteristike - Deo 1: Ploče debljine veće od 1 mm
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase – Neplastifikovane ploče od poli(vinil-hlorida) – Vrste, dimenzije i karakteristike – Deo 1: Ploče debljine veće od 1 mm
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Plastične mase — Neplastifikovane poli(vinilhloridne) folije — Vrste, dimenzije i karakteristike — Deo 2: Folije debljine manje od 1 mm
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
7 стр.
1412 RSD 
PDF
Plastične mase — Fenol-formaldehidni otpresci — Određivanje slobodnih fenola — Jodometrijska metoda
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Plastične mase — Polikarbonatne ploče — Vrste, dimenzije i karakteristike
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase — Ploče od polikarbonata — Vrste, dimenzije i karakteristike
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase — Dvoslojne i troslojne poli(metil-metakrilatne) ploče (PMMA) — Metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase — Određivanje viskoznosti korišćenjem viskozimetra sa padajućom kuglom — Deo 1: Metoda sa nagnutom cevi
Engleski
Објављен 
31.01.2019 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase – Određivanje viskoznosti korišćenjem viskozimetra sa padajućom kuglom – Deo 1: Metoda sa nagnutom cevi
Engleski
Повучен 
30.11.2017 . 
42 стр.
3593 RSD 
PDF
Plastične mase — Fluoropolimerne disperzije i materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Повучен 
30.11.2017 . 
56 стр.
4020 RSD 
PDF
Plastične mase — Fluoropolimerne disperzije i materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase ojačane vlaknima — Termoreaktivni kompaundi za presovanje i preprezi — Određivanje karakteristika umrežavanja
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase ojačane vlaknima — Termoreaktivni kompaundi za presovanje i preprezi — Određivanje tečljivosti, sazrevanja i roka trajanja
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Termoplastični materijali za izradu cevi i fitinga koji se primenjuju pod pritiskom — Klasifikacija, označavanje i projektni koeficijent
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase - Poli(vinil-hloridne) smole – Određivanje broja nečistoća i stranih čestica
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Plastične mase — Homopolimerne i kopolimerne smole vinilhlorida — Određivanje isparljivih materija (uključujući vodu)
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase — Poluproizvodi od poli(tetrafluoroetilena) (PTFE) — Deo 1: Zahtevi i označavanje
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase — Poluproizvodi od poli(tetrafluoroetilena) (PTFE) — Deo 2: Priprema ispitnih uzoraka i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
26.10.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Ugljenična vlakna — Sistem označavanja filamentnih prediva
Engleski
Објављен 
28.02.2019 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa – Sistemi za toplu i hladnu vodu pod pritiskom – Metoda za ispitivanje nepropustljivosti pod vakuumom
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Termoplastični sistemi cevovda za primenu bez pritiska — Cevi i fitinzi od neomekšanog polivinilhlorida (PVC-U) — Određivanje viskozitetnog broja i K-vrednosti
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Termoplastični sistemi cevovoda za primenu bez pritiska – Metoda ispitivanja vodonepropusnosti
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Termoplastični sistemi cevovoda za odvođenje zaprljanih i otpadnih materija unutar građevinskih objekata – Metoda ispitivanja spojeva na vazdušnu nepropusnost
Engleski
Повучен 
31.05.2019 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Termoplastični sistemi cevovoda za primenu bez pritiska – Metoda ispitivanja otpornosti prema cikličnom izlaganju povišenim temperaturama
Engleski
Објављен 
31.05.2019 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Termoplastični sistemi cevovoda za primenu bez pritiska – Metoda ispitivanja otpornosti prema cikličnom izlaganju povišenim temperaturama
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Sistemi termoplastičnih cevovoda za podzemne primene bez pritiska –Metoda za ispitivanje nepropustljivosti spojeva sa elastomernim zaptivnim prstenom
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Termoplastični sistemi cevovda za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska — Metoda ispitivanja otpornosti na kombinovano dejstvo ciklične promene temperature i spoljašnjeg opterećenja
Engleski
Објављен 
28.02.2018 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Termoplastični sistemi cevovoda za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska – Metoda ispitivanja otpornosti na kombinovano dejstvo ciklične promene temperature i spoljašnjeg opterećenja – Izmena 1
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Termoplastični sistemi cevovoda za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska – Termoplastične cevi sa spiralno oblikovanim višeslojnim zidom – Određivanje zatezne čvrstoće zavarenog spoja
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Termoplastični sistemi cevovoda za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska – Termoplastični fitinzi – Metoda ispitivanja otpornosti na udar
Engleski
Објављен 
30.04.2018 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Termoplastični sistemi cevovoda za podzemno odvodnjavanje i kanalizaciju bez pritiska – Termoplastični fitinzi – Metoda ispitivanja mehaničke čvrstoće ili savitljivosti izrađenih fitinga
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Plastične mase — Određivanje ukupne propustljivosti svetlosti transparentnih materijala — Deo 1: Instrument sa jednim snopom
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Plastične mase — Određivanje ukupne propustljivosti svetlosti transparentnih materijala — Deo 2: Instrument sa dva snopa
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Termoplastične cevi za transport fluida - Određivanje otpornosti na brzo širenje pukotine (RCP) - Ispitivanje u laboratorijskim uslovima (S4 test)
Engleski
Повучен 
25.07.2012 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Termoplastične cevi za transport fluida - Određivanje otpornosti na brzo širenje pukotine (RCP) - Ispitivanje u uslovima primene (FST)
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Termoplastične cevi za transport fluida - Određivanje otpornosti na brzo širenje pukotine (RCP) - Ispitivanje u uslovima primene (FST)
Engleski
Повучен 
30.09.2011 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Poliolefinske cevi za transport fluida - Određivanje otpornosti na širenje pukotine - Metoda ispitivanja sporog rasta pukotine na cevima sa zarezima (noč test)
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Cevi od poliolefina za transport fluida – Određivanje otpornosti na širenje pukotine – Metoda ispitivanja sporog širenja pukotine na cevima sa zarezima
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Cevi od plastičnih masa za transport fluida pod pritiskom - Minerovo pravilo - Metoda izračunavanja ukupnog oštećenja
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Spojevi sa dvostrukim naglavkom od neomekšanog polivinilhlorida (PVC-U) pod opterećenjem - Metoda ispitivanja nepropusnosti i čvrstoće pri savijanju i delovanju unutrašnjeg pritiska
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
46 стр.
3807 RSD 
PDF
Plastika — Verifikacija mašina za ispitivanje udarom klatna — Ispitivanje udarne žilavosti po Šarpiju, Izodu i zatezno ispitivanje udarom
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
45 стр.
3593 RSD 
PDF
Plastične mase – Verifikacija mašina za ispitivanje udarom klatna – Ispitivanje udarne žilavosti prema Šarpiju, Izodu i zatezno ispitivanje udarom
Engleski
Повучен 
26.06.2017 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Spojni naglavci od neomekšanog polivinil-hlorida (PVC-U) sa elastomernim zaptivnim prstenom za cevi od PVC-U - Metoda ispitivanja nepropusnosti pod negativnim pritiskom
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa – Spojni nastavci (naglavci) sa elastomernim zaptivnim prstenom za cevi od plastičnih masa pod pritiskom – Metoda ispitivanja nepropusnosti pod negativnim pritiskom, ugaonim savijanjem i deformacijom
Engleski
Повучен 
26.06.2017 . 
6 стр.
1241 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Spojni naglavci od neomekšanog polivinil-hlorida (PVC-U) sa elastomernim zaptivnim prstenom za cevi od PVC-U - Metoda ispitivanja nepropusnosti pod unutrašnjim pritiskom i ugaonom deformacijom
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa – Spojni nastavci (naglavci) sa elastomernim zaptivnim prstenom za cevi od plastičnih masa pod pritiskom – Metoda ispitivanja nepropusnosti pod unutrašnjim pritiskom i ugaonim savijanjem
Engleski
Објављен 
20.05.2009 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Sklopovi i spojevi sa i bez opterećenja za termoplastične cevovode pod pritiskom - Metoda ispitivanja dugotrajne nepropusnosti pod unutrašnjim pritiskom vode
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom — Kompozitni elementi — Deo 1: Metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom — Kompozitni elementi — Deo 2: Specifikacije za kompozitne elemente sa podlogama na bazi drveta za upotrebu u enterijeru
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Plastične mase- Jednostavno ispitivanje oslobođene toplote pomoću konusnog grejača i detektora sa termoelementom
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Plastične mase – Jednostavno ispitivanje oslobađanja toplote pomoću konusnog grejača i detektora sa termoparovima
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Termoplastični fitinzi – Određivanje krutosti prstena
Engleski
Објављен 
29.12.2009 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda i kanali od plastičnih masa - Termoplastične cevi - Određivanje savitljivosti po obodu
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
41 стр.
3593 RSD 
PDF
Plastični kompozitni materijali ojačani vlaknima — Određivanje savojnih svojstava
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
32 стр.
3080 RSD 
PDF
Plastični kompozitni materijali ojačani vlaknima — Određivanje kompresionih svojstava u pravcu ravni
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastični kompozitni materijali ojačani vlaknima — Određivanje ponašanja napon/deformacija pri smicanju u pravcu ravni, uključujući modul i čvrstoću smicanja u pravcu ravni, metodom ispitivanja na zatezanje pod +/– 45°
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastični kompozitni materijali ojačani vlaknima — Određivanje prividne interlaminarne čvrstoće na smicanje metodom kratke grede
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom i za podzemno i nadzemno odvodnjavanje i kanalizaciju pod pritiskom - Neomekšani polivinilhlorid (PVC-U) - Deo 1: Opšte
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom i za podzemno i nadzemno odvodnjavanje i kanalizaciju pod pritiskom - Neomekšani polivinilhlorid (PVC-U) - Deo 2: Cevi
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
47 стр.
3807 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom i za podzemno i nadzemno odvodnjavanje i kanalizaciju pod pritiskom - Neomekšani polivinilhlorid (PVC-U) - Deo 3: Fitinzi
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom i za podzemno i nadzemno odvodnjavanje i kanalizaciju pod pritiskom - Neomekšani polivinilhlorid (PVC-U) - Deo 4: Armature
Engleski
Објављен 
30.09.2011 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom i za podzemno i nadzemno odvodnjavanje i kanalizaciju pod pritiskom - Neomekšani polivinilhlorid (PVC-U) - Deo 5: Pogodnost sistema za upotrebu
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase — Fenolni kompaundi u prahu za presovanje (PF-PMC) — Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase — Fenolni kompaundi u prahu za presovanje (PF-PMC) — Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase — Fenolni kompaundi u prahu za presovanje (PF-PMC) — Deo 3: Zahtevi za izabrane kompaunde za presovanje
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase — Karbamid-formaldehidni i karbamid/melamin-formaldehidni kompaundi u prahu za presovanje (UF- i UF/MF-PMC) — Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase - Karbamid/formaldehidni i karbamid/melamin/formaldehidni kompaundi u prahu za presovanje (UF- i UF/MF-PMCs) - Deo 2:Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase — Karbamid-formaldehidni i karbamid/melamin-formaldehidni kompaundi u prahu za presovanje (UF- i UF/MF-PMC) — Deo 3: Zahtevi za izabrane kompaunde za presovanje
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase - Melamin/formaldehidni kompaundi u prahu za presovanje(MF-PMCs)-Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase - Melamin/formaldehidni kompaundi u prahu za presovanje(MF-PMCs)-Deo 2:Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase — Melamin-formaldehidni kompaundi u prahu za presovanje (MF-PMC) — Deo 3: Zahtevi za izabrane kompaunde za presovanje
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase — Melamin/fenolni kompaundi u prahu za presovanje (MP-PMC) — Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase — Melamin/fenolni kompaundi u prahu za presovanje (MP-PMC) — Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase — Melamin/fenolni kompaundi u prahu za presovanje (MP-PMC) — Deo 3: Zahtevi za izabrane kompaunde za presovanje
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase — Nezasićeni poliestarski kompaundi u prahu za presovanje (UP-PMC) — Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase — Nezasićeni poliestarski kompaundi u prahu za presovanje (UP-PMC) — Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase — Nezasićeni poliestarski kompaundi u prahu za presovanje (UP-PMC) — Deo 3: Zahtevi za izabrane kompaunde za presovanje
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Plastične mase - Termoskupljajući filmovi od polietilena, etilenskih kopolimera i njihovih smeša - Određivanje napona skupljanja i napona kontrakcije
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Ekstrudirane ploče od polistirena (PS-I) modifikovanog za otpornost na udar — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Ekstrudirane polietilenske (PE-HD) ploče — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
30.08.2019 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Plastične mase — Materijali na bazi etilen/vinil-alkoholnih (EVOH) kopolimera za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem označavanja i osnove za specifikacije
Engleski
Повучен 
30.08.2019 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase — Materijali na bazi etilen/vinil-alkoholnih (EVOH) kopolimera za presovanje i ekstrudiranje — Deo 2: Priprema uzoraka i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
29.07.2011 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Određivanje krajnje aerobne biorazgradljivosti plastičnih materijala u vodenoj sredini - Metoda merenja potrošnje kiseonika u zatvorenom respirometru
Engleski
Повучен 
28.02.2019 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Određivanje krajnje aerobne biorazgradljivosti plastičnih materijala u vodenoj sredini - Metoda analize nastalog ugljen-dioksida
Engleski
Објављен 
28.02.2019 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Određivanje krajnje aerobne biorazgradljivosti plastičnih materijala u vodenoj sredini – Metoda pomoću analize nastalog ugljen-dioksida
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
39 стр.
3422 RSD 
PDF
Plastične mase – Određivanje krajnje anaerobne biorazgradnje plastičnih materijala u vodenoj sredini – Metoda pomoću merenja proizvodnje biogasa
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
33 стр.
3253 RSD 
PDF
Određivanje krajnje aerobne biorazgradljivosti plastičnih materijala u kontrolisanim uslovima kompostiranja - Metoda analize nastalog ugljen-dioksida - Deo 1: Opšta metoda
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Određivanje krajnje aerobne biorazgradivosti plastičnih materijala u kontrolisanim uslovima kompostiranja — Metoda analize nastalog ugljen-dioksida — Deo 1: Opšta metoda
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Određivanje krajnje aerobne biorazgradljivosti plastičnih materijala u kontrolisanim uslovima kompostiranja - Metoda analize nastalog ugljen-dioksida - Deo 2: Gravimetrijsko merenje nastalog ugljen-dioksida pri ispitivanju laboratorijskih razmera
Engleski
Објављен 
31.01.2019 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Određivanje krajnje aerobne biorazgradivosti plastičnih materijala u kontrolisanim uslovima kompostiranja – Metoda analize nastalog ugljen-dioksida – Deo 2: Gravimetrijsko merenje nastalog ugljen-dioksida pri ispitivanju u laboratorijskim uslovima
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase — Sirovine za dobijanje poliuretana — Određivanje sadržaja izocijanata
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase — Termoplastični poliester/estarski i polietar/estarski elastomeri za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Повучен 
31.08.2018 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase — Termoplastični poliestar/estarski i polietar/estarski elastomeri za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Plastične mase — Termoplastični poliestar/estarski i polietar/estarski elastomeri za presovanje i ekstrudiranje — Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Повучен 
31.08.2018 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Plastične mase — Termoplastični poliestar/estarski i polietar/estarski elastomeri za presovanje i ekstrudiranje — Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase — Ekstrudirane polipropilenske (PP) ploče — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase — Ekstrudirane ploče od akrilonitril/stirenskih kopolimera (ABS, AEPDS i ASA) modifikovanih na udar — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase — Poli(vinilalkoholni) (PVAL) materijali — Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase – Poli(vinil-alkoholni) (PVAL) materijali – Deo 1: Sistem obeležavanja i osnove za specifikacije
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
24 стр.
2737 RSD 
PDF
Plastične mase — Poli(vinilalkoholni) (PVAL) materijali — Deo 2: Određivanje svojstava
Engleski
Повучен 
28.02.2018 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase — Poli(fenilen-etarski) (PPE) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistemi označavanja i osnove za specifikacije
Engleski
Повучен 
17.12.2018 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase — Poli(fenilenetarski) (PPE) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Plastične mase - Filmovi i folije – Određivanje brzine propuštanja vodene pare – Deo 1: Metoda detekcije pomoću senzora vlažnosti
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Plastične mase - Filmovi i folije – Određivanje brzine propuštanja vodene pare – Deo 2: Metoda detekcije pomoću infracrvenog senzora
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase - Filmovi i folije – Određivanje brzine propuštanja vodene pare – Deo 3: Metoda detekcije pomoću elektrolitičkog senzora
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase — Epoksidni kompaundi u prahu za presovanje (EP-PMC) — Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase — Epoksidni kompaundi u prahu za presovanje (EP-PMC) — Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
29.11.2012 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase — Epoksidni kompaundi u prahu za presovanje (EP-PMC) — Deo 3: Zahtevi za izabrane kompaunde za presovanje
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastični kompozitni materijali ojačani vlaknima — Određivanje modula smicanja u ravni metodom uvijanja ploče
Engleski
Објављен 
27.04.2009 . 
74 стр.
4578 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za industrijsku upotrebu - Akrilonitrilbutadienstiren (ABS), neomekšani polivinilhlorid (PVC-U) i hlorovani polivinilhlorid (PVC-C) - Specifikacije za komponente i sistem - Metričke serije
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za industrijsku upotrebu – Akrilonitril/butadien/stiren (ABS), neplastifikovani poli(vinil-hlorid) (PVC-U) i hlorovani poli(vinil-hlorid) (PVC-C) – Specifikacije za komponente i sistem – Metričke serije – Izmena 1
Engleski
Повучен 
29.01.2016 . 
100 стр.
4920 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za industrijsku upotrebu - Polibuten (PB), polietilen (PE) i polipropilen (PP) - Specifikacije za komponente i sistem - Metričke serije
Engleski
Повучен 
28.02.2019 . 
112 стр.
5261 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za industrijsku upotrebu — Polibuten (PB), polietilen (PE), polietilen povišene otpornosti na temperaturu (PE-RT), umreženi polietilen (PE-X) i polipropilen (PP) — Metričke serije za specifikacije za komponente i sistem
Engleski
Објављен 
28.02.2019 . 
112 стр.
5261 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za industrijsku upotrebu – Polibuten (PB), polietilen (PE), polietilen povišene otpornosti na temperaturu (PE-RT), umreženi polietilen (PE-X) i polipropilen (PP) – Metričke serije za specifikacije za komponente i sistem
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Plastične mase — Određivanje sadržaja vode
Engleski
Повучен 
26.06.2017 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Plastične mase — Određivanje sadržaja vode
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Plastične mase – Određivanje sadržaja vode
Engleski
Повучен 
31.05.2019 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase — Direktno presovane ploče od polietilena (PE-UHMW, PE-HD) — Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Објављен 
31.05.2019 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase – Direktno presovane ploče od polietilena (PE-UHMW, PE-HD) – Zahtevi i metode ispitivanja
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase — Razvoj i upotreba skala ispitivanja gorenja za plastične proizvode — Deo 1: Opšte uputstvo
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Plastične mase — Razvoj i priprema požarnih ispitivanja srednjih razmera za plastične proizvode — Deo 1: Opšte smernice
Engleski
Повучен 
23.09.2013 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu — Polipropilen (PP) — Deo 1: Opšte
Engleski
Објављен 
23.09.2013 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu — Polipropilen (PP) — Deo 1: Opšte
Engleski
Повучен 
23.09.2013 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu — Polipropilen (PP) — Deo 2: Cevi
Engleski
Објављен 
23.09.2013 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu — Polipropilen (PP) — Deo 2: Cevi
Engleski
Објављен 
31.01.2019 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu – Polipropilen (PP) – Deo 2: Cevi – Izmena 1
Engleski
Повучен 
23.09.2013 . 
20 стр.
2398 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu — Polipropilen (PP) — Deo 3: Fitinzi
Engleski
Објављен 
23.09.2013 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu — Polipropilen (PP) — Deo 3: Fitinzi
Engleski
Објављен 
31.01.2019 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu — Polipropilen (PP) — Deo 3: Fitinzi - Izmena 1
Engleski
Повучен 
23.09.2013 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu — Polipropilen (PP) — Deo 5: Pogodnost sistema za upotrebu
Engleski
Објављен 
23.09.2013 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu — Polipropilen (PP) — Deo 5: Pogodnost sistema za upotrebu
Engleski
Објављен 
31.01.2019 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu – Polipropilen (PP) – Deo 5: Pogodnost sistema za upotrebu – Izmena 1
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu — Umreženi polietilen (PE-X) — Deo 1: Opšte
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu — Umreženi polietilen (PE-X) — Deo 2: Cevi
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu — Umreženi polietilen (PE-X) — Deo 3: Fitnzi
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu — Umreženi polietilen (PE-X) — Deo 5: Pogodnost sistema za upotrebu
Engleski
Повучен 
26.06.2017 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu — Polibutilen (PB) — Deo 1: Opšte
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu – Polibuten (PB) – Deo 1: Opšte
Engleski
Повучен 
26.06.2017 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu — Polibutilen (PB) — Deo 2: Cevi
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu – Polibuten (PB) – Deo 2: Cevi
Engleski
Повучен 
26.06.2017 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu — Polibutilen (PB) — Deo 3: Fitinzi
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu – Polibuten (PB) – Deo 3: Fitinzi
Engleski
Повучен 
26.06.2017 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu — Polibutilen (PB) — Deo 5: Pogodnost sistema za upotrebu
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu – Polibuten (PB) – Deo 5: Pogodnost sistema za upotrebu
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu — Hlorovani polivinilhlorid (PVC-C) — Deo 1: Opšte
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu — Hlorovani polivinilhlorid (PVC-C) — Deo 1: Opšte - Izmena 1
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu — Hlorovani polivinilhlorid (PVC-C) — Deo 2: Cevi
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu — Hlorovani polivinilhlorid (PVC-C) — Deo 2: Cevi - Izmena 1
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
35 стр.
3253 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu — Hlorovani polivinilhlorid (PVC-C) — Deo 3: Fitinzi
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu — Hlorovani polivinilhlorid (PVC-C) — Deo 3: Fitinzi - Izmena 1
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu — Hlorovani polivinilhlorid (PVC-C) — Deo 5: Pogodnost sistema za upotrebu
Engleski
Објављен 
25.07.2012 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu — Hlorovani polivinilhlorid (PVC-C) — Deo 5: Pogodnost sistema za upotrebu - Izmena 1
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Plastične mase- Acetat celuloze- Određivanje nerastvornih čestica
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase – Određivanje krajnje anaerobne biorazgradnje pod uslovima pogodnim za anaerobnu digestiju čvrstih materija – Metoda pomoću analize oslobođenog biogasa
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Plastične mase- Acetat celuloze- Određivanje smanjenja viskoznosti pri presovanju
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Plastične mase- Acetat celuloze- Određivanje apsorpcije svetlosti na presovanim uzorcima dobijenim u različitim periodima zagrevanja
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase – Određivanje linearnih dimenzija uzoraka za ispitivanje
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase — Polistirenski (PS) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem označavanja i osnove za specifikacije
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Plastične mase - Polistirenski (PS) materijali za presovanje i ekstrudiranje - Deo 2: Priprema uzoraka i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
24.09.2012 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase — Homopolimerne i kopolimerne smole vinilhlorida — Analiza prosejavanjem u vodi
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Plastične mase — Određivanje viskoznosti polimera u razblaženom rastvoru pomoću kapilarnog viskozimetra — Deo 1: Opšti principi
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
9 стр.
1583 RSD 
PDF
Plastične mase – Određivanje viskoznosti polimera u razblaženom rastvoru pomoću kapilarnog viskozimetra – Deo 1: Opšti principi – Izmena 1
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase — Određivanje viskoznosti polimera u razblaženom rastvoru pomoću kapilarnog viskozimetra — Deo 2: Poli(vinil-hloridne) smole
Srpski
Објављен 
31.07.2019 . 
22 стр.
3102 RSD 
PDF
Plastične mase – Određivanje viskoznosti polimera u razblaženom rastvoru pomoću kapilarnog viskozimetra – Deo 2: Poli(vinil-hloridne) smole
Engleski
Објављен 
28.06.2011 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase — Određivanje viskoznosti polimera u razblaženom rastvoru pomoću kapilarnog viskozimetra — Deo 3: Polietileni i polipropileni
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase — Određivanje viskoznosti polimera u razblaženom rastvoru uz upotrebu kapilarnog viskozimetra — Deo 5: Termoplastični poliestarski (TP) homopolimeri i kopolimeri
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Plastične mase – Poliamidni (PA) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem obeležavanja, označavanja i osnova za specifikaciju;
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase – Poliamidni (PA) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
27.08.2010 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda i kanala od plastičnih masa — Cevi i fitinzi od plastičnih masa — Metoda za izlaganje direktnom (prirodnom) vremenskom uticaju
Engleski
Објављен 
30.01.2012 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Plastične mase- Metoda ispitivanja za određivanje efekata potapanja u tečne hemikalije
Engleski
Повучен 
31.07.2013 . 
26 стр.
2737 RSD 
PDF
Plastične mase- Određivanje konačne aerobne biorazgradljivosti u zemljištu merenjem potrošnje kiseonika u respirometru ili količine nastalog ugljen-dioksida
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
37 стр.
3422 RSD 
PDF
Plastične mase – Određivanje konačne aerobne biorazgradivosti plastičnih materijala u zemljištu merenjem potrošnje kiseonika u respirometru ili količine nastalog ugljen-dioksida
Engleski
Објављен 
30.01.2012 . 
12 стр.
1755 RSD 
PDF
Plastične mase- Određivanje gubitka plastifikatora- Metoda sa aktivnim ugljem
Engleski
Повучен 
26.06.2017 . 
8 стр.
1412 RSD 
PDF
Plastične mase- Određivanje migracije plastifikatora
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase – Određivanje migracije plastifikatora
Engleski
Објављен 
29.01.2016 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa — Fitinzi, ventili i pomoćni materijali — Određivanje odnosa brzine protoka gasa i pada pritiska
Engleski
Објављен 
30.01.2012 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Plastične mase - Određivanje svojstava pri savijanju
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Plastične mase — Određivanje svojstava pri savijanju — Izmena 1
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase — Polietilenski (PE) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase – Polietilenski (PE) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 2: Priprema uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
31 стр.
3080 RSD 
PDF
Plastične mase — Određivanje udarne žilavosti po Šarpiju — Deo 1: Ispitivanje neinstrumentalnom metodom
Engleski
Објављен 
31.10.2011 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase — Određivanje udarne žilavosti po Šarpiju — Deo 2: Ispitivanje instrumentalnom metodom
Engleski
Објављен 
31.07.2013 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Plastične mase – Određivanje udarne žilavosti po Šarpiju – Deo 2: Ispitivanje instrumentalnom metodom – Izmena 1: Preciznost
Engleski
Објављен 
28.11.2011 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Fleksibilni polimerni materijali sa ćelijama - Određivanje zatezne čvrstoće i izduženja pri kidanju
Engleski
Објављен 
29.08.2011 . 
28 стр.
2909 RSD 
PDF
Plastične mase - Određivanje udarne žilavosti po Izodu
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase — Određivanje udarne žilavosti po Izodu — Izmena 2: Podaci o preciznosti
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Termoplastični elastomeri - Nomenklatura i skraćenice
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Termoplastični elastomeri — Nomenklatura i skraćenice
Engleski
Објављен 
21.06.2012 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase - Određivanje sklonosti jedinjenja i proizvoda na bazi vinil-hloridnih homopolimera i kopolimera prema stvaranju hlorovodonika i drugih kiselih proizvoda pri povišenim temperaturama - Deo 2: pH metoda
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase — Određivanje sklonosti kompaunda i proizvoda na bazi homopolimera i kopolimera vinilhlorida prema stvaranju vodonik-hlorida i ostalih kiselih proizvoda pri povišenim temperaturama — Deo 3: Konduktometrijska metoda
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase — Određivanje sklonosti kompaunda i proizvoda na bazi homopolimera i kopolimera vinilhlorida prema stvaranju vodonik-hlorida i ostalih kiselih proizvoda pri povišenim temperaturama — Deo 4: Potenciometrijska metoda
Engleski
Повучен 
31.01.2019 . 
22 стр.
2566 RSD 
PDF
Fleksibilni polimerni materijali sa ćelijama- Određivanje zaostale pritisne deformacije
Engleski
Објављен 
31.01.2019 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Fleksibilni polimerni materijali sa ćelijama – Određivanje zaostale pritisne deformacije
Engleski
Повучен 
23.12.2015 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase – Polietilenski (PE) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem označavanja i osnove za specifikacije
Engleski
Повучен 
26.06.2017 . 
16 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase – Polietilenski (PE) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 2: Priprema uzoraka i određivanje svojstava
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase – Polipropilenski (PP) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem označavanja i osnove za specifikacije
Engleski
Повучен 
26.06.2017 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase – Polipropilenski (PP) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 2: Priprema uzoraka i određivanje svojstava
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase — Poliamidni (PA) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikaciju
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
11 стр.
1755 RSD 
PDF
Plastične mase — Poliamidni (PA) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava — Izmena 1: Lasersko sinterovanje uzoraka za ispitivanje
Engleski
Повучен 
29.08.2014 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Plastične mase — Poliamidni (PA) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Повучен 
25.12.2017 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase — Poliamidni (PA) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase – Određivanje aerobne biorazgradnje neplutajućih plastičnih materijala na granici morska voda/talog – Metoda pomoću merenja potrošnje kiseonika u zatvorenom respirometru
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Prediva za ojačavanje — Određivanje linearne gustine
Engleski
Објављен 
28.01.2013 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Prediva za ojačavanje — Određivanje upredenosti
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase – Akrilonitril/butadien/stirenski (ABS) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
30.08.2019 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase – Akrilonitril/butadien/stirenski (ABS) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase – Materijali za presovanje i ekstrudiranje od polistirena otpornog na udar (PS-I) – Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase – Stiren/akrilonitrilni (SAN) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase — Akrilonitril-stiren-akrilatni (ASA) i akrilonitril-etilen-propilen-dien- -stirenski (AEPDS) i akrilonitril-hlorovani polietilen-stirenski (ACS) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
30.08.2019 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase – Akrilonitril/stiren/akrilatni (ASA), akrilonitril/etilen-propilen-dien/stirenski (AEPDS) i akrilonitril/hlorovani polietilen/stirenski (ACS) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
23.12.2015 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase — Metil-metakrilat/akrilonitril/ butadien/stirenski (MABS) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase – Polipropilenski (PP) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
26.06.2017 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase – Polipropilenski (PP) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Srpski
Објављен 
27.12.2011 . 
9 стр.
1882 RSD 
PDF
Plastične mase sa ćelijama i guma — Određivanje linearnih dimenzija
Engleski
Објављен 
25.06.2018 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase – Određivanje aerobne biorazgradnje neplutajućih plastičnih materijala na granici morska voda/talog – Metoda pomoću analize oslobođenog ugljen-dioksida
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase — Dekorativni čvrsti površinski materijali — Deo 1: Klasifikacija i specifikacije
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
53 стр.
4020 RSD 
PDF
Plastične mase — Dekorativni čvrsti površinski materijali — Deo 2: Određivanje svojstava — Pločasti proizvodi
Engleski
Објављен 
29.08.2014 . 
49 стр.
3807 RSD 
PDF
Plastične mase — Dekorativni čvrsti površinski materijali — Deo 3: Određivanje svojstava — Čvrste površine oblikovanih proizvoda
Engleski
Објављен 
28.02.2019 . 
13 стр.
1926 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa – Termoplastične cevi i fitinzi za toplu i hladnu vodu – Metoda ispitivanja otpornosti spojeva na ciklične promene pritiska
Engleski
Објављен 
28.02.2019 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Sistemi cevovoda od plastičnih masa – Termoplastične cevi i fitinzi za toplu i hladnu vodu – Metoda za ispitivanje otpornosti montiranih sklopova prema cikličnim temperaturnim promenama
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
23 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase – Termoplastični poliestarski (TP) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem obeležavanja i osnove za specifikacije
Engleski
Објављен 
25.12.2017 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase – Termoplastični poliestarski (TP) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 2: Priprema uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Plastične mase — Termoplastični poliestar/estarski i polietar/estarski elastomeri za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
31.08.2018 . 
27 стр.
2909 RSD 
PDF
Plastične mase — Termoplastični poliestar/estarski i polietar/estarski elastomeri za presovanje i ekstrudiranje — Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Повучен 
28.07.2016 . 
18 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase - Određivanje stepena dezintegracije plastičnih materijala simulacijom uslova kompostiranja u laboratorijskom ispitivanju
Engleski
Објављен 
28.07.2016 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Plastične mase – Određivanje stepena dezintegracije plastičnih materijala simulacijom uslova kompostiranja u laboratorijskom ispitivanju
Engleski
Објављен 
30.01.2012 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase- Određivanje tvrdoće- deo 1:Metoda utiskivanja kuglice
Engleski
Објављен 
30.01.2012 . 
10 стр.
1583 RSD 
PDF
Plastične mase- Određivanje tvrdoće- Deo 2: Tvrdoća po Rockwellu
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Plastične mase – Poli(fenilen-etarski) (PPE) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
17.12.2018 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase – Poli(fenilen-etarski) (PPE) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
30.08.2019 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase – Poli(fenilen-sulfidni) (PPS) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
30.08.2019 . 
15 стр.
2097 RSD 
PDF
Plastične mase – Poli(fenilen-sulfidni) (PPS) materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
25 стр.
2737 RSD 
PDF
Plastične mase – Fluoropolimerne disperzije i materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 1: Sistem obeležavanja i osnova za specifikacije
Engleski
Објављен 
30.11.2017 . 
29 стр.
2909 RSD 
PDF
Plastične mase – Fluoropolimerne disperzije i materijali za presovanje i ekstrudiranje – Deo 2: Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivan