COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7537

Пријавите се!
 

Директиве

Козметички производи
Директива о регистрацији, евалуацији, ауторизацији и рестрикцијама хемикалија (REACH)
Ђубрива
Уредба о грађевинским производима
Акредитација и надзор над тржиштем
Директива за радио и телекомуникациону терминалну опрему (RTTED)
Директива о енергетској ефикасности пригушница за флуоресцентне сијалице
Директива за жичаре за превоз особа
Директива за интероперабилност трансевропске конвенционалне железнице
Директива за општу безбедност производа (GPSD)
Директива за електромагнетску компатибилност (EMC)
Директива за мерне инструменте (MID)
Директива за машине (MD)
Директива за електричне уређаје ниског напона (LVD)
Пиротехничка средства
Директива за интероперабилност железнице о оквиру Заједнице (RAIL)
Једноставне посуде под притиском (SPVD)
Zahtevi za ekodizajn proizvoda koji koriste energiju (ERP)
Одржива примена пестицида
Директива о уређајима на гасовита горива (GAD)
Директива за неаутоматске мерне инструменте (NAWI)
Безбедност играчака (TOYS)
Примена опасних супстанци у електричној и електронској опреми (RoHS)
Директива о отпадној електричној и електронској опреми (WEEE)
Директива за минималне захтеве за заштиту здравља и безбедности од ризика излагања физичким агенсима (EMF)
Директива за електромагнетску компатибилност (EMC)
Директива за опрему и заштитне системе за употребу у потенцијално експлозивној атмосфери (ATEX)
Директива за електричне уређаје ниског напона (LVD)
Директива за радио-опрему (RED)
Директива о буци коју емитују апарати за домаћинство (NOISA)
Директива за једноставне посуде под притиском (SPVD)
Директива за безбедност играчака (TOYS)
Директива за грађевинске производе
Директива за личну заштитну опрему (PPE)
Директива за активна имплантабилна медицинска средства (AIMD)
Директива за апарате који сагоревају гасовита горива (GAD)
Директива о експлозивима за цивилну употребу
Директива за општа медицинска средства (MDD)
Пловила за разоноду
Амбалажа и амбалажни отпад (PPWD)
Директива за опрему и заштитне системе за употребу у потенцијално експлозивној атмосфери (ATEX)
Директива за лифтове (LD)
Директива за интероперабилност трансевропске „high speed” мреже
Директива за опрему под притиском (PED)
Општа правила за развој тржишта поштанских услуга и побољшања квалитета услуга
Директива за in vitro дијагностичка медицинска средства (IVD)