Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7404

Пријавите се!
 

SRPS EN 206:2017

Статус: Објављен
Језик: Engleski
Бр. страна: 102
Датум: 25.12.2017.
Службени гласник:
Број решења: 4355/116-51-02/2017
Издање: 1 ED
Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa:
EN 206:2013+A1:2016   CEN/TC 104
Цена: 5261 RSD

За читање онлајн

Одштампај

Наслов на српском језику

Beton – Specifikacija, performanse, proizvodnja i usaglašenost

Наслов на енглеском језику

Concrete - Specification, performance, production and conformity

Апстракт на српском језику

Ovaj evropski standard se primenjuje na beton za konstrukcije betonirane na licu mesta, prefabrikovane betonske konstrukcije i prefabrikovane betonske proizvode za zgrade i druge građevinske konstrukcije. Beton obuhvaćen ovim evropskim standardom može biti:  beton normalne težine, teški beton i laki beton;  beton spravljen na mestu ugradnje, isporučeni beton ili beton proizveden u u postrojenju za izradu prefabrikovanih betonskih proizvoda;  zbijen ili samozbijajući beton tako da ne sadrži značajnu količinu zaostalog vazduha, osim uvučenog vazduha. Ovim standardom definišu se zahtevi za: — sastojke betona; — svojstva svežeg i očvrslog betona i njihova verifikacija;— ograničenja vezana za sastav betona; — specifikaciju betona; — isporuke svežeg betona; — postupke kontrole proizvodnje; — kriterijum usaglašenosti i vrednovanje usaglašenosti. Drugi evropski standardi za specijalne proizvode, npr. za betonske prefabrikovane proizvode ili za procese u okviru predmeta i područja primene ovog standarda, mogu zahtevati ili dozvoliti odstupanja od ovog standarda. Dodatni ili različiti zahtevi mogu biti dati za posebnu primenu u drugim evropskim standardima, na primer za: — beton za upotrebu u putevima ili drugim saobraćajnim površinama (na primer betonski kolovozi u skladu sa SRPS EN 13877-1); — specijalne tehnologije (na primer prskani beton u skladu sa SRPS EN 14487); Dodatni zahtevi ili različite procedure ispitivanja mogu biti specificirane za određene vrste betona i primene, na primer: — beton za masivne konstrukcije (npr. brane); — suvo mešani beton; — beton čija je Dmax 4 mm ili manja (malter); — samozbijajući betoni (SCC) koji sadrže lake ili teške agregate ili vlakna; — beton sa otvorenom strukturom (na primer propusni beton za drenažu). Ovaj standard se ne primenjuje za: — gas-beton (ćelijasti beton); — peno-beton; — beton zapreminske mase manje od 800 kg/m3; — vatrostalni beton. Ovaj standard ne obuhvata zahteve za zdravstvenu i bezbednosnu zaštitu radnika tokom proizvodnje i isporuke betona.

Апстракт на енглеском језику

(1) This European Standard applies to concrete for structures cast in situ, precast structures, and structural precast products for buildings and civil engineering structures. (2) The concrete under this European Standard can be: - normal-weight, heavy-weight and light-weight; - mixed on site, ready-mixed or produced in a plant for precast concrete products; - compacted or self-compacting to retain no appreciable amount of entrapped air other than entrained air. (3) This standard specifies requirements for: - the constituents of concrete; - the properties of fresh and hardened concrete and their verification; - the limitations for concrete composition; - the specification of concrete; - the delivery of fresh concrete; - the production control procedures; - the conformity criteria and evaluation of conformity. (4) Other European Standards for specific products e.g. precast products or for processes within the field of the scope of this standard may require or permit deviations. (5) Additional or different requirements may be given for specific applications in other European Standards, for example: - concrete to be used in roads and other trafficked areas (e.g. concrete pavements according to EN 13877–1); - special technologies (e.g. sprayed concrete according to EN 14487). (6) Supplementing requirements or different testing procedures may be specified for specific types of concrete and applications, for example: - concrete for massive structures (e.g. dams); - dry mixed concrete; - concrete with a Dmax of 4 mm or less (mortar); - self-compacting concretes (SCC) containing lightweight or heavy-weight aggregates or fibres; - concrete with open structure (e. g. pervious concrete for drainage). (7) This standard does not apply to: - aerated concrete; - foamed concrete; - concrete with density less than 800 kg/m3; - refractory concrete. (8) This standard does not cover health and safety requirements for the protection of workers during production and delivery of concrete.

Комисија за стандарде


ICSДирективе

Нема информација.

Национални пропис

Нема информација.

Национална активност

SRPS EN 206:2017 zamenjuje SRPS EN 206-1:2011 - 25.12.2017


Дескриптори

građevinski proizvodi, beton, klasifikacija, zahtevi, specifikacije, performanse, kontrola usaglašenosti, vrednovanje usaglašenosti


Извор

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Srpski
Повучен 
25.12.2017 . 
77 стр.
5497 RSD 
PDF
Beton — Deo 1: Specifikacija, performanse, proizvodnja i usaglašenost