COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7542

Пријавите се!
 

SRPS EN 60445:2017

Статус: Објављен
Језик: Engleski
Бр. страна: 33
Датум: 25.12.2017.
Службени гласник:
Број решења: 4355/116-51-02/2017
Издање: 3 ED
Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa:
EN 60445:2017   CLC/SR 3
Цена: 3253 RSD

За читање онлајн

Одштампај

Наслов на српском језику

Osnovni i bezbednosni principi za interfejs čovek–mašina, označavanje i identifikacija – Identifikacija priključaka opreme, završetaka i provodnika

Наслов на енглеском језику

Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors

Апстракт на српском језику

IEC 60445:2017 je dostupan kao IEC 60445:2017 RLV koji sadrži Međunarodni standard i njegovu verziju za čitanje, koja prikazuje sve promene tehničkog sadržaja u odnosu na prethodno izdanje. Standard IEC 60445:2010 se primenjuje na identifikaciju i označavanje priključaka električne opreme kao što su otpornici, osigurači, releji, kontaktori, transformatori, rotacione mašine i gde je primenljivo , kombinaciju takve opreme (na primer sklopovi), i takođe se primenjuje na identifikaciju završetaka odgovarajuće označenih provodnika. On takođe daje osnovna pravila za upotrebu odgovarajućih boja ili alfanumeričkih oznaka da bi se identifikovali provodnici sa ciljem sprečavanja dvosmislenosti i osiguranja bezbednih operacija. Ove boje provodnika ili alfanumeričke oznake namenjene su za primenu u kablovima ili jezgrima, sabirnicama, električnoj opremi i instalacijama. Ova osnovna bezbedonosna publikacija je prvenstveno namenjena tehničkim komitetima za pripremu standarda u skladu sa principima propisanim u IEC Uputstvu 104 i ISO/IEC Uputstvu 51. Ima status osnovne bezbednosne publikacije u skladu sa IEC Uputstvom 104. Ovo šesto izdanje povlači i zamenjuje peto izdanje IEC 60445, objavljeno 2010. godine. Ovo izdanje uključuje sledeće značajne tehničke izmene u odnosu na prethodno izdanje: a) tekst uvoda je premešten u predmet i područje primene u skladu sa IEC Uputstvom 104; b) šifre boja za identifikaciju linijskih provodnika DC sistema; c) šifre boja za identifikaciju prvodnika radnog uzemljenja; d) ažuriranje tabele A.1 sa šiframa boja za DC linijske provodnike; e) preobraćewe napomena sa neobaveznim zahtevima u normativni tekst; f) terminologija je usklađena sa IEC 60050-195.

Апстракт на енглеском језику

NEW!IEC 60445:2017 is available as IEC 60445:2017 RLV which contains the International Standard and its Redline version, showing all changes of the technical content compared to the previous edition.

IEC 60445:2017 applies to the identification and marking of terminals of electrical equipment such as resistors, fuses, relays, contactors, transformers, rotating machines and, wherever applicable, to combinations of such equipment (e.g. assemblies), and also applies to the identification of terminations of certain designated conductors. It also provides general rules for the use of certain colours or alphanumeric notations to identify conductors with the aim of avoiding ambiguity and ensuring safe operation. These conductor colours or alphanumeric notations are intended to be applied in cables or cores, busbars, electrical equipment and installations. This basic safety publication is primarily intended for use by technical committees in the preparation of standards in accordance with the principles laid down in IEC Guide 104 and ISO/IEC Guide 51. It has the status of a basic safety publication in accordance with IEC Guide 104.This sixth edition cancels and replaces the fifth edition of IEC 60445, published in 2010. This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition: a) the text of the introduction has been moved into the scope in accordance with IEC Guide 104; b) colour codes for the identification of line conductors of DC systems; c) colour code for the identification of functional earthing conductor; d) update of Table A.1with colour codes for DC line conductors; e) conversion of notes containing non-mandatory requirements to normative text; f) the terminology is aligned with IEC 60050-195.

Комисија за стандарде


ICSДирективе

Нема информација.

Национални пропис

Нема информација.

Национална активност

SRPS EN 60445:2017 zamenjuje SRPS EN 60445:2012 - 25.12.2017


Дескриптори

interfejs čovek–mašina, označavanje, identifikacija, priključak, završetak


Извор

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
Повучен 
21.06.2012 . 
19 стр.
2398 RSD 
PDF
Osnovni i bezbednosni principi za interfejs čovek-mašina, označavanje i identifikaciju - Identifikacija priključaka opreme i krajeva provodnika