Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7419

Пријавите се!
 

SRPS EN ISO 10619-1:2018

Статус: Објављен
Језик: Engleski
Бр. страна: 21
Датум: 30.04.2018.
Службени гласник:
Број решења: 2308/38-51-02/2018
Издање: 2 ED
Веза са међународним стандардима
Ovaj standard je identičan sa:
EN ISO 10619-1:2018   CEN/TC 218
Ovaj standard je identičan sa:
ISO 10619-1:2017   ISO/TC 45/SC 1
Цена: 2566 RSD

За читање онлајн

Одштампај

Наслов на српском језику

Gumena i plastična creva i cevi – Merenje savitljivosti i krutosti – Deo 1: Ispitivanja savijanjem na sobnoj temperaturi

Наслов на енглеском језику

Rubber and plastics hoses and tubing - Measurement of flexibility and stiffness - Part 1: Bending tests at ambient temperature (ISO 10619-1:2017)

Апстракт на српском језику

Standardom ISO 10619-1 utvrđuju se tri metode za merenje savitljivosti gumenih i plastičnih creva i cevi (metode A1, B i C1), pri čemu se meri deformacija creva ili cevi, kao i dve metode za merenje krutosti (metode A2 i C2), pri čemu se meri sila neophodna za savijanje creva ili cevi onda kada se gumena ili plastična creva ili cevi saviju do utvrdjenog prečnika na sobnoj temperaturi. Metode A1 i A2 su pogodne za gumena i plastična creva ili cevi sa unutrašnjim prečnikom do i uključujući 80 mm. Metodom A1 omogućava se merenje savitljivosti creva ili cevi merenjem smanjenja spoljašnjeg prečnika onda kada se crevo sabije između dve ploče. Metodom A2 obezbeđeni su načini za merenje zahtevane sile kako bi se dostigao određeni prečnik savijanja onda kada su creva ili cevi sabijena, kao npr. između dve ploče. Ispitivanje se može sprovesti na utvrđenom unutrašnjem pritisku. Metoda B je pogodna za gumena i plastična creva ili cevi sa unutrašnjim prečnikom do i uključujući 100 mm i obezbeđuje sredstva za procenu ponašanja creva ili cevi onda kada se saviju oko vretena. Krajnji prečnik vretena koji je korišćen može biti uzet kao najmanji prečnik savijanja creva ili cevi. Pošto je ova vrednost određena smanjivanjem spoljašnjeg prečnika, može se koristiti kao mera savitljivosti creva ili cevi. Creva i cevi koji se ispituju mogu biti bez pritiska, pod pritiskom ili u vakuumu i, ukoliko se zahteva, sa zavojem ili bez zavoja creva ili cevi, ukoliko je takav zavoj prisutan. Metode C1 i C2 pogodne su za gumena i plastična creva i cevi sa unutrašnjim prečnikom od 100 mm i većim. Metodom C1 obezbeđena su sredstva za određivanje savitljivosti creva i cevi na najmanjem prečniku savijanja. Metodom C2 obezbeđene su metode merenja krutosti creva i cevi na najmanjem prečniku savijanja.

Апстракт на енглеском језику

ISO 10619-1:2017 specifies three methods for measuring the flexibility of rubber and plastics hoses and tubing (methods A1, B and C1), where the deformation of the hose or tubing is measured, and two methods for measuring the stiffness (methods A2 and C2) by measuring the force required to bend rubber or plastics hoses or tubing to a specific radius at ambient temperature. Methods A1 and A2 are suitable for rubber and plastics hoses and tubing with inside diameter of up to and including 80 mm. Method A1 allows the measurement of the flexibility of the hose or tubing by measuring the reduction in outside diameter when the hose is compressed between two plates. Method A2 provides a means of measuring the force required to reach a specific bend radius when the hose or tubing is compressed, as between two plates. The test can be carried out at a specified internal pressure. Method B is suitable for rubber and plastics hoses and tubing with inside diameter of up to and including 100 mm, and provides a means of assessing the behaviour of the hose and tubing when bent around a mandrel. The final mandrel diameter used can be taken as the minimum bend radius of the hose or tubing. As this value is determined by the reduction of the outside diameter, it can be used as a measure of the flexibility of the hose or tubing. The hose or tubing being tested can be unpressurized, pressurized or under vacuum and, if required, with the curvature or against the curvature of the hose or tubing, if such curvature is present. Methods C1 and C2 are suitable for rubber and plastics hoses and tubing with inside diameter of 100 mm and greater. Method C1 provides a means of determining the flexibility of the hose and tubing at the minimum bend radius. Method C2 provides a method of measuring the stiffness of the hose and tubing at the minimum bend radius.

Комисија за стандарде


ICSДирективе

Нема информација.

Национални пропис

Нема информација.

Национална активностДескриптори

cevi, ispitivanje savijanja, fizičko ispitivanje, guma, merenje sile, uslovi ispitivanja, oprema za ispitivanje


Извор

 Ознака стандарда
Језик
Статус
Датум
Бр. страна
Цена
 
Купи
Engleski
У припреми 
16.01.2020 . 
14 стр.
1926 RSD 
PDF
Gumena i plastična creva i cevi – Merenje savitljivosti i krutosti – Deo 2: Ispitivanja savijanjem na temperaturama nižim od sobne
Engleski
Повучен 
30.04.2018 . 
21 стр.
2566 RSD 
PDF
Gumena i plastična creva i cevi — Merenje savitljivosti i krutosti — Deo 1: Ispitivanja savijanjem na sobnoj temperaturi
Engleski
Повучен 
30.04.2018 . 
17 стр.
2225 RSD 
PDF
Gumena i plastična creva i cevi — Merenje savitljivosti i krutosti — Deo 2: Ispitivanja savijanjem na temperaturama nižim od sobne